logo

ANECT obhájil certifikaci ISO/IEC 20000

Společnost ANECT v červnu 2011 obhájila firemní certifikaci podle normy ISO/IEC 20000, která je celosvětovým standardem se zaměřením na řízení IT služeb - zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. Audit provedla londýnská firma DET NORSKE VERITAS (DNV).

ANECT přitom stál již u samého počátku zavádění této normy v České republice, kdy se v roce 2006 podílel na návrhu její české verze pro Český normalizační institut.

"Úspěšné obhájení certifikace ISO/IEC 20000 ukazuje, že organizace práce a způsob řízení servisních služeb a jim navázaných procesů jsou na profesionální úrovni. K nejvíce oceňovaným procesům patřily Business Relationship Management, Service Level Management a Service Continuity,“" řekl Ladislav Herynek, ředitel technické sekce společnosti ANECT.

Norma Managementu služeb informačních technologií (ISO/IEC 20000) vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod (OGC) v metodice ITIL (IT Infrastructure Library). Do poskytování IT služeb zavádí principy procesního řízení, definování, měření a vyhodnocování kvality služeb zákazníkům a jejich neustálé zlepšování.

Certifikovaných firem u nás zatím není mnoho, jde v první řadě o samotné dodavatele ICT služeb. Norma ISO/IEC 20000 je ale vhodná i pro firmy z jiných oborů, které mohou certifikovat své vlastní IT oddělení a zajistit si odpovídající standardy procesů a služeb poskytovaných svými zaměstnanci. ANECT, jako leader v této oblasti, je díky svým zkušenostem schopen pomoci normu zavést i u svých zákazníků.

Další články k tématům - certifikace - DNV - ICT - IEC - ISO - ITIL - Management - OGC - Ladislav Herynek

Článek ze dne 30. června 2011 - čtvrtek

Další články od Anect a.s.