logo

ANECT uspěl v první výzvě programu EU pro výzkum a vývoj

Integrovaný projekt MASTER, který předložilo konsorcium 13 organizací včetně české firmy ANECT do první výzvy 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační aktivity, byl Evropskou komisí vybrán k financování. Cílem projektu s dotací ve výši 9,3 milionů EUR je vyvinout nástroje a infrastrukturu pro řízení bezpečnosti a rizik v oblasti služeb ...

ANECT je tvůrcem projektového záměru a v konsorciu zastává významnou pozici jednoho ze čtyř ředitelů projektu. Je zatím také jedinou českou firmou, která uspěla s velkým integrovaným projektem v programovém cíli Bezpečná, spolehlivá a důvěryhodná infrastruktura.

Záměrem integrovaného projektu MASTER (Managing Assurance, Security and Trust for Services) je vyvinout nástroje a infrastrukturu, které by v reálném čase monitorovaly, hodnotily a řídily bezpečnostní rizika v rychle se měnícím prostředí orientovaném na služby. Do budoucna by tak například umožnily zvýšení efektivity a flexibility služeb v oblasti elektronické zdravotní péče.

"Při přechodu pacienta z jednoho zdravotnického zařízení do druhého nebo při změně zdravotní pojišťovny již nebude problém jednoduše převést celou zdravotní dokumentaci, a to v rámci všech států EU,“ řekl Pavel Sekanina, projekční ředitel společnosti ANECT, která je členem konsorcia a spolutvůrcem projektu. „Samotným pojištěncům se díky novým nástrojům dostane rychlejší a přesnější zdravotní pomoci mimo území vlastního státu," doplnil Sekanina.

Realizace projektu by mimo jiné pomohla i k lepšímu řízení rizik ve finančním sektoru. Vedoucím pracovníkům bank a pojišťoven by umožnila vyhodnocovat v reálném čase rizika související například s přesunem kontaktního centra z jedné lokality do druhé v případě povodní, ale i v řadě dalších případů.

"Podobný produkt, jaký by mohl vzejít z výsledků projektu MASTER, zatím na trhu neexistuje, proto má vysokou inovační hodnotu, strategický dopad a celoevropský rozměr. Z toho všeho usuzujeme, že může být i velmi komerčně úspěšný," vysvětlil Marek Šoltys, obchodní ředitel společnosti ANECT. "Už sám o sobě je tento úspěch projektového záměru společnosti ANECT potvrzením vysokého inovačního potenciálu českých malých a středně velkých podniků v evropských vědecko-výzkumných programech," dodal Šoltys.

Právě česká firma ANECT bude odpovědná za koordinaci aktivit při propagaci a nasazení výsledků projektu do komerční praxe. Jako integrátor projektu se bude navíc podílet na vývoji a implementaci v mezích, které jsou firmě vlastní. Půjde zejména o oblast metodologie, koncepčního modelu, architektury projektu, analýzy a modelování rizik a podobně. ANECT bude také jako jeden ze čtyř ředitelů projektu zastoupen v řídícím výboru konsorcia.

Součástí konsorcia, které projekt MASTER předložilo, je 13 organizací z celé Evropy. Vedle české firmy ANECT jde například o univerzity v Trentu, Stuttgartu, Dublinu a Zurichu nebo firmy SAP, IBM, British Telecom, Deloitte a další. Koordinátorem projektu je společnost Atos Origin.

Článek ze dne 16. října 2007 - úterý

Další články od Anect a.s.