logo

Kompletní outsourcing IT volí už i malé a střední firmy

Architektonicko - developerská společnost A PLUS, která zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců, se rozhodla pro kompletní outsourcing svého IT oddělení. O správu a rozvoj jejího IT se tak od léta letošního roku nově stará externí dodavatel, společnost ANECT, která firmě pronajímá také veškerý potřebný hardware a software.

Řešení kompletního outsourcingu má společnosti A PLUS přinést úspory ve výši až 750 tisíc korun. "Řešení kompletního outsourcingu IT znamená, že firma nemá žádné vlastní IT vybavení ani odborné specialisty, ale využívá zdrojů svého externího dodavatele. To s sebou nese řadu výhod i finančních úspor," vysvětluje Marek Šoltys, obchodní ředitel společnosti ANECT a.s.

ANECT se bude starat o veškerou správu a rozvoj IT společnosti A PLUS, potřebná zařízení a technologie bude firmě dodávat a instalovat formou pronájmu. Celkové roční náklady takového řešení se pohybují v řádu několika milionů korun, firmě A PLUS však přesto přinese úspory ve výši až 750 tisíc korun.

"Ušetříme zejména na platech a nákladech na vzdělávání IT specialistů. Přínosů je však víc, ať už jde o zjednodušení účtování všech IT služeb do jedné měsíční faktury, možnost operativně a takřka okamžitě rozvíjet veškeré IT nebo vzájemnou provázanost všech služeb a jednotné uživatelské prostředí. Díky outsourcingu se budeme moci lépe soustředit na obor činnosti, na který se specializujeme a které nám přináší zisk," řekl Jaromír Černý, člen představenstva společnosti A PLUS a.s.

V rámci uvádění projektu do provozu již proběhly audity softwaru a hardwaru. Koncem srpna proběhla obměna pracovních stanic, byla navržena nová architektura sítě LAN včetně soustavy firewall. Nyní dochází k nasazení poštovního serveru. Do června roku 2008 společnosti plánují uvést do provozu také nový intranetový portál.

Článek ze dne 20. září 2007 - čtvrtek

Další články od ANECT a.s.