logo

ANECT se ujímá vedení expertní skupiny SSEDIC

ANECT úspěšně završil první rok členství v tematické síti SSEDIC - mezinárodním projektu podporovaném Evropskou komisí a jeho zástupce nově vede skupinu zaměřenou na prognózy zavedení jednoduché evropské elektronické identity.

Vedením pětičlenné skupiny "European eID visionary task force", zaměřené na vytvoření nového systému evropské elektronické identity, byl pověřen Libor Neumann, expert na tuto oblast. Cílem skupiny je navrhnout Evropské komisi a odborné veřejnosti nový směr v oblasti vzájemného prokazování identity v kybernetickém světě. Výsledky této pracovní skupiny budou mít přímý vliv na průběh další práce SSEDIC.

ANECT je jediným českým zástupcem mezi 35 členy evropské tematické sítě SSEDIC (Scoping the Single European Digital Identity Community).

Do diskuse o principech evropské elektronické identity vstupuje ANECT jako tvůrce technologie využívání kybernetických identit ALUCID pro autentizaci uživatelů k libovolným aplikacím a online službám.

"Věřím, že naše zkušenosti z vývoje technologie ALUCID je možné aplikovat i na projekt jednoduché evropské kybernetické identity, řešený v rámci sítě SSEDIC. ALUCID například již dnes splňuje požadavky na ekosystém elektronických identit, formulovaný v národní strategii vlády USA", uvedl Libor Neumann, Senior Consultant společnosti ANECT.

Členství v SSEDIC není jedinou celoevropskou iniciativou, které se společnost ANECT aktivně účastní. Mezi další projekty, do kterých je ANECT zapojen, patří například i konsorcium PASSIVE, zaměřené na bezpečnou autentizaci a zabezpečení webových aplikací, tentokrát v prostředí cloudu.

Další články k tématům - ALUCID - autentizace - cloud - eID - SSEDIC - Libor Neumann

Článek ze dne 25. května 2012 - pátek

Další články od Anect a.s.