logo

Červené kontejnery na elektroodpad již také v Praze

ASEKOL během července 2011 rozmístil v rámci pilotního projektu v Praze 22 červených kontejnerů na elektroodpad. Praha kontejnery dostala zatím na zkoušku - pokud se osvědčí i zde, mohlo by jich být instalováno po celé metropoli až sto.

Těchto kontejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je zatím po České republice rozmístěno 1400 a další stále přibývají. Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu, kam ale rozhodně nepatří.

Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci, při níž se opětovně využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky odbornému zacházení nedochází k uvolňování škodlivých látek, jako je např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směsném odpadu a na skládkách.

"Nyní jsme instalovali v rámci pilotního projektu s odborem ochrany prostředí MHMP 22 červených kontejnerů a na konci září vyhodnotíme, zda jsou občany dostatečně využívány. Pokud vše proběhne v pořádku, chtěli bychom v Praze červených kontejnerů během podzimu umístit až sto kusů. Naším cílem je získat k recyklaci více drobných spotřebičů, protože většina jich bohužel stále končí ve směsném odpadu a to je velká škoda," řekla Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Přehled míst instalace červených kontejnerů v Praze:

Společnost ASEKOL zavedla červenou jako novou barvu třídění. Podobné kontejnery na vysloužilý elektroodpad nejsou nikde v Evropě, přičemž Česko jich má zatím 1400 a další stále přibývají. Díky zavedení tohoto způsobu sběru se společnosti ASEKOL podařilo sebrat již více než 235 tun elektroodpadu.

Vhazovat do nich lidé mohou baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně). Recyklaci elektrospotřebičů zajišťuje kolektivní systém ASEKOL, baterií společnost ECOBAT.

"Městu navíc odpadají úkony a náklady spojené se sběrem, svozem a recyklací elektroodpadu. Už teď je zřejmé, že se přitom jedná o službu, která lidem chyběla," míní první náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a životní prostředí Karel Březina. "Věřím v úspěšnost tohoto projektu a doufám, že bude možné nainstalovat další kontejnery a možnost třídit elektro tak dostane větší počet Pražanů," dodal Březina.

Za uplynulých pět let vybrala v Praze společnost ASEKOL 9065 tun elektroodpadu. Jen za první pololetí tohoto roku lidé vytřídili více než 900 tun elektrozařízení, což je přibližně stejné množství, jako za stejné období minulého roku. Pražané mohou odevzdávat staré spotřebiče na sběrných dvorech a v prodejnách a servisech elektro, do tzv. E-boxů ve firmách a institucích nově i do červených stacionárních kontejnerů.

Celkem je v Praze k dispozici 499 sběrných míst. Další sběrné nádoby jsou umístěny ve školách zapojených do projektu Recyklohraní.

Další články k tématům - baterie - ECOBAT - elektroodpad - kontejnery - MHMP - recyklace - telefony - Hana Ansorgová

Článek ze dne 11. srpna 2011 - čtvrtek

Další články od Asekol s.r.o.