logo

E-domek

ASEKOL představil E-domek. Na sběrném dvoře v ulici Zakrytá na pražském Spořilově byl slavnostně odhalen speciální přístřešek sloužící k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi.

Slavnostního představení E-domku se kromě představitelů společnosti ASEKOL zúčastnili i zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí ČR, Rady Fondu ASEKOL a Rady Pardubického kraje.

Vznik myšlenky E-domku se datuje k letošnímu dubnu. V tu dobu probíhalo vyhodnocování žádostí v rámci Fondu ASEKOL, který byl zřízen společností ASEKOL s cílem finančně podpořit neziskové a veřejně prospěšné projekty týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, a také zvýšit celkovou efektivitu systému zpětného odběru elektroodpadu. Téměř polovina žádostí se týkala zastřešení místa pro ukládání vysloužilých elektrozařízení nebo o kontejner sloužící ke stejnému účelu.

E-domek je uzamykatelný ocelový přístřešek pro ukládání vyřazených elektrozařízení, opatřený dozadu zkosenou střechou a posuvnými dvoudílnými vraty. Je pět metrů dlouhý, 3,6 metru široký a 2,5 metru vysoký. Celkem se do něj vejde 45 m3 elektrozařízení. E-domek je vyroben z ocelového rámu a je zakryt pozinkovaným profilovaným plechem. Ke vstupu slouží dvoudílná uzamykatelná vrata.

Další články k tématům - e-domek - elektroodpad

Článek ze dne 30. září 2008 - úterý

Další články od Asekol s.r.o.