logo

Městský soud v Praze nezrušil zápis společnosti ASEKOL v seznamu kolektivních systémů

Reakce na výrok Městského soudu v Praze o zrušení rozhodnutí bývalého ministra Libora Ambozka z května 2006 týkající se zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení a jeho interpretaci společností Rema Systém.

Kolektivní systém ASEKOL byl zapsán Ministerstvem životního prostředí jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport v prosinci 2005. Zápis společnosti ASEKOL však výrokem Městského soudu v Praze o zrušení rozhodnutí ministra Ambrozka ve věci zápisu kolektivního systému REMA Systém není dotčen a je stále platným a pravomocným rozhodnutím. Toto řízení u Městského soudu v Praze se zápisu ASEKOL nijak nedotýká - každý systém byl totiž zapsán samostatným rozhodnutím.

Podle Jana Vrby, jednatele kolektivního systému ASEKOL, bylo výrokem Městského soudu v Praze zrušeno rozhodnutí ministra o zápisu společnosti Rema Systém. "Z toho vyplývá, že společnost Rema Systém v současnosti podniká nelegálně a není jisté, zda bude její zápis vůbec obnoven," řekl Jan Vrba a dodal : "Společnost Rema Systém má na rozdíl od ostatních kolektivních systémů působících v ČR netransparentní vlastnickou strukturu a panuje nejistota o tom, jak probíhá financování společnosti a co se s penězi zapojených výrobců a dovozců děje. Tomu odpovídá také absence povinných informací o hospodaření společnosti, které by měly být k dispozici ve sbírce listin v obchodním rejstříku."

Jan Vrba také upozornil, že kolektivní systémy nezískávají zakázky od státu, jak tvrdí společnost Rema Systém, ale je jim přidělena autorizace k provozování kolektivního systému. "Kolektivní systémy nejsou financovány státem, ani veřejnými rozpočty, ale soukromými subjekty - výrobci a dovozci elektrozařízení," doplnil Vrba. Kolektivní systémy jsou ze zákona neziskové organizace.

ASEKOL za necelé čtyři roky fungování zpětného odběru elektrozařízení uzavřel smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a téměř 2470 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. Od září 2005 ASEKOL ekologicky zpracoval více než 36 400 tun vysloužilých elektrozařízení.

Další články k tématům - ASEKOL - elektrozařízení - Rema - Jan Vrba

Článek ze dne 29. června 2009 - pondělí

Další články od Asekol s.r.o.