logo

Fond ASEKOL: sběr a recyklace elektrozařízení s dotací

ASEKOL vyhlašuje již pátý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL. Do 2.4. 2012 mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů požádat o finanční příspěvek pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu.

Od roku 2008 podpořil Fond ASEKOL již 149 projektů, mezi něž rozdělil téměř 11 milionů korun. Letos bude objem finanční podpory opět v rozsahu několika milionů.

"Opět očekáváme velké množství zajímavých projektů, které přispějí k dalšímu zkvalitňování a zefektivňování služeb v oblasti sběru a recyklace elektrozařízení a tím i k zlepšení životního prostředí a jeho ochrany", vysvětluje manažerka komunikace společnosti ASEKOL Hana Ansorgová a dodává: "Oproti loňskému ročníku jsme navíc vyhlásili i program Výzkum. Budeme tak moci podpořit širší spektrum projektů."

Žadatelé o dotaci mohou posílat své přihlášky během února a března 2012 na adresu sídla společnosti ASEKOL. Přihlášky se podávají pomocí formuláře "Přihláška do grantového řízení", který je k dispozici na asekol.cz v sekci Fond ASEKOL spolu s doplňujícími informacemi.

V dubnu 2012 proběhne vyhodnocení přihlášek, v květnu vyhlášení výsledků a v červnu uzavření smluv. ASEKOL očekává, že podpořené projekty budou realizovány do konce roku 2012.

"Při vyplňování přihlášky doporučujeme dbát především na dodržení formálních náležitostí a základních parametrů, jako je například minimální podíl spolufinancování ze strany žadatele", upozorňuje Ansorgová.

"V loňském ročníku hledala podporu především města, obce a provozovatelé sběrných dvorů, zaznamenali jsme však i několik žádostí neziskových organizací. Nejčastější požadavek se loni týkal zabezpečení sběrného dvora, a to zejména prostřednictvím kamerového systému", říká Ansorgová.

Do loňského řízení bylo přihlášeno 70 žádostí, z nichž osmičlenná Rada Fondu ASEKOL podpořila 46 projektů. Mezi ně pak rozdělila více než 2 miliony korun, které subjektům výrazně usnadnily realizaci plánovaných projektů či zaplacení již realizovaných projektů.

Vypsané programy:

Další články k tématům - dotace - elektroodpad - elektrozařízení - grant - recyklace - výzkum - Hana Ansorgová

Článek ze dne 20. února 2012 - pondělí

Další články od Asekol s.r.o.