logo

Vánoce vygenerují 2000 tun elektroodpadu

Po Vánocích přibyde podle neziskové společnosti ASEKOL až 2000 tun elektroodpadu. Elektronika patří mezi nejfrekventovanější dárky - mobilní telefony, drobné spotřebiče, televize a elektronické hračky. Nákupem nového spotřebiče se nahrazuje ten starý.

"V českých domácnostech se nalézá velké množství vyřazené elektroniky, jejíž hmotnost lze odhadovat až v desítkách tisíc tun. Je třeba si uvědomit, že jejich recyklací by se daly ušetřit přírodní zdroje, které by jinak byly použity k výrobě nových spotřebičů", přibližuje situaci Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Přitom možnost odevzdání elektrospotřebiče se pro občany stále zjednodušuje. Hana Ansorgová vysvětluje: "Kromě tradiční sítě sběrných dvorů, kde mohou lidé odevzdávat větší spotřebiče jako například televize nebo počítačové monitory, nabízí ASEKOL v České republice i širokou síť červených stacionárních kontejnerů. Tyto nádoby jsou umístěny vedle dalších barevných kontejnerů určených pro třídění plastu, papíru nebo skla", vysvětluje Ansorgová.

ASEKOL inicioval vznik samostatných kontejnerů na elektro jako první v Evropě. Snahou je zejména usnadnit a přiblížit lidem možnost správného třídění vysloužilých spotřebičů.

Do červených kontejnerů, kterých je v současné době po celé republice téměř 1500, patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, mp3 přehrávače, telefony a elektronické hračky. Mezi svátky navíc dobře poslouží, protože mnoho sběrných dvorů je v této době uzavřených.

"Lidé červené kontejnery hojně využívají, za což jim patří obrovský dík. Jen do konce listopadu roku 2011 se z kontejnerů vybralo téměř 410 tun drobného elektroodpadu", říká Ansorgová.

Další možností jsou menší nádoby, takzvané E-boxy. Lidé mohou nosit vysloužilé spotřebiče do více než 2000 E-boxů, což jsou speciální nádoby na drobný elektroodpad umísťované na úřadech, ve firmách a dalších institucích.

Češi se sice ve třídění elektrospotřebičů zlepšují, ale situace stále není ideální. Recyklací se přitom zabraňuje úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo, do přírody, a zároveň dojde k opětovnému využití až 80 % materiálů z každého zařízení.

"Je potřeba usilovat o to, aby se třídění elektrospotřebičů stalo takovou přirozeností, jako třídění plastů, papíru a skla", uzavírá Ansorgová.

Další články k tématům - baterie - elektroodpad - kontejnery - recyklace - telefony - televize - Hana Ansorgová

Článek ze dne 27. prosince 2011 - úterý

Další články od Asekol s.r.o.