logo ASEKOL s.r.o.

ASEKOL s.r.o.

ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10).

ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4250 městy a obcemi a 2600  opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení.

Provozovaných více než 15000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě.

V roce 2013 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,46 kg elektroodpadu.

Aktuální články od ASEKOL s.r.o.