logo

Hrozí Česku sankce EU ?

Česká republika se při vstupu do EU zavázala, že v roce 2008 splní evropskou direktivu v oblasti ochrany životního prostředí a sesbírá 4 kg elektroodpadu z domácností na obyvatele. Tento závazek však byl splněn na 85 %.

Podle oznámených výsledků se kolektivním systémům ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN v loňském roce společně podařilo odebrat k ekologickému zpracování na 35 tisíc tun elektroodpadu. Tím v průměru přispěly 3,4 kg na obyvatele, což představuje 85 % Evropou požadovaného množství.

Ve formě symbolického artefaktu vytvořeného z elektroodpadu převzala tento příspěvek od tria kolektivních systémů ředitelka odboru odpadů Zdeňka Bubeníková z Ministerstva životního prostředí, které je za splnění evropské direktivy zodpovědné. "Podle předběžných údajů od zbývajících tří kolektivních systémů, které loni nasbíraly přibližně 0,9 kg elektroodpadu na osobu, je patrné, že Česká republika požadovaný limit dosáhla," uvedla Bubeníková.

"Trio neziskových společností ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN dokázalo i čtvrtým rokem své existence razantně zvýšit zpětný odběr elektrozařízení, který meziročně vzrostl o 40 %," uvedl Alexandr Hanousek ze společnosti EKOLAMP. "Za tímto úspěchem stojí především pokračující rozšiřování sběrné sítě a aktivity na podporu zpětného odběru zaměřené především na místní samosprávu, školy a domácnosti. Společně provozujeme 6 911 unikátních sběrných míst a včetně 4 143 mobilně svážených obcí svými systémy zpětného odběru pokrýváme 85 % populace," vysvětluje Roman Tvrzník ze společnosti ELEKTROWIN.

Tyto výsledky obstojí i v mezinárodním srovnání u zemí s podobnou rozlohou a počtem obyvatel. "V Belgii, kde je kupní síla obyvatel více než dvojnásobná oproti Česku, systém zpětného odběru elektroodpadu funguje již od roku 2001. V prvních čtyřech letech byla dynamika jejich meziročního růstu srovnatelná s námi a pohybovala se kolem 40 %. S ohledem na větší kupní sílu a s tím související větší množství pořizovaných elektrozařízení tam byla hranice 4 kg dosažena o rok dříve než v Česku," říká Jan Vrba ze společnosti ASEKOL. Na druhé straně v ekonomicky srovnatelném Maďarsku, jehož systém funguje od počátku roku 2005, jsou výsledky sběru o něco málo nižší než v Česku.

ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zajišťují zpětný odběr elektrozařízení a plní tak zákonnou povinnost výrobců a dovozců těchto zařízení. Od zahájení své činnosti v srpnu 2005 tak společně zpracovaly více než 78 tisíc tun odpadu. Přitom zpětné materiálové využití dosahuje u některých kategorií téměř 90 %.

Článek ze dne 28. ledna 2009 - středa

Další články od Asekol s.r.o.