logo Casablanca INT s.r.o.

Cloud BIG BLUE ONE rozšíří své kapacity a možnosti

Casablanca realizuje nová nadstandardní preventivní opatření, která mají za cíl ještě více zvýšit bezpečnost a zajistit kontinuitu poskytovaných služeb v případě podobných živelných katastrof a neočekávaných vlivů třetích stran.

Na základě analýzy havárie z 20.1. 2014, následného výpadku, reálného stavu zasažených částí a výsledků obnovy primárního pole cloudového řešení BIG BLUE ONE přijímá Casablanca další nadstandardní opatření, která se týkají především kompletní přestavby architektury cloudového řešení BIG BLUE ONE, dalších stavebních úprav datového centra a v neposlední řadě revize plánů a postupů při řešení podobné nenadálé situace.

"Minulý týden bylo objednáno rozšíření technologie cloudového řešení BIG BLUE ONE. Návrh nové architektury infrastruktury je zajišťován ve spolupráci s dodavatelem datových a výpočetních komponentů, společností Hewlett-Packard, která v projektu působí od začátku jako hlavní partner. Kromě stávajícího sekundárního datového úložiště, tedy vznikne další technologicky plnohodnotné řešení, které bude pracovat jako 100% identická replika primárního datového pole. Toto druhé primární pole bude umístěno v lokalitě Sitel, přičemž záložní sekundární pole s pomalejší možností obnovy dat nadále zůstává ve třetí nezávislé lokalitě. Provoz zákaznických služeb na cloudu BIG BLUE ONE bude tedy nově rozložen do tří nezávislých lokalit. Termín spuštění tohoto nového druhého primárního pole je předpokládán již 1.4. 2014," informuje Petr Šimpach, obchodní ředitel společnosti Casablanca INT.

Služba BIG BLUE ONE pak touto kompletní přestavbou výrazně rozšíří svoje kapacity a možnosti. Nově bude pro klienty v nabídce produkt cloudu se zálohou na druhém primárním poli + zálohou klasickou na sekundárním, samozřejmě za jiných finančních podmínek, než u dosavadní služby s klasickou zálohou na poli sekundárním.

Společnost také chystá pro své DataCentrum v rámci dalších stavebních úprav projekt zapouzdření, který bude ochrannou proti podobným živelným vlivům, a nyní se nachází ve fázi projektu.

"Chtěl bych znovu podotknout, že celé záležitosti je nám skutečně velmi líto, byť se stala zaviněním třetí osoby, nicméně zasáhla naše zařízení a litujeme škod našich zákazníků i chápeme jejich rozhořčení. Proces náhrady všech ztrát je nyní v rukou pojišťoven a právníků, a proto jej ani při nejlepší vůli nelze nyní nějak blíže komentovat či dokonce přesně vyčíslit celkovou sumu. Na vyčíslení škod a ušlých zisků jednotlivých konkrétních klientů, kteří byli touto situací zasaženi, s nimi osobně pracujeme, scházíme se a výsledky požadavků řešíme individuelně. Otázka náhrady je však také otázkou privátní, mezi dvěma smluvními stranami, a proto ji nebudeme, a ani nám nepřísluší, řešit konkrétně na veřejnosti přes média či pomocí komentářů třetích stran," uvádí Milan Švácha, CEO a jednatel společnosti.

BIG BLUE ONE

BIG BLUE ONE je unikátním projektem společností Casablanca INT, Hewlett-Packard a VMware v oblasti veřejného cloudového řešení pro vaše ICT služby, internetové a online projekty a aplikace.

BIG BLUE ONE je postavena na profesionální a vysoce kvalitní technologii HP CloudSystem Matrix. V současné době jsou na celém řešení provozovány tisíce zákaznických služeb a aplikací.

Článek Casablanca INT s.r.o. ze dne středa 5. února 2014

Další články od Casablanca INT s.r.o.