logo Casablanca INT s.r.o.

Oficiální vyjádření k havárii v DataCentru Casablanca

V prostorách budovy Stimbuilding došlo dne 20.1. 2014 před polednem k havárii vodovodního potrubí této budovy a následnému průsaku vody do prostor našeho DataCentra - konkrétně sálu č. 8, kde voda poškodila nejen několik zákaznických technologií, ale i cloudové řešení BigBlueOne.

Podobné havárii šlo předejít jen stěží, neboť k ní došlo zaviněním třetí strany. Okamžitě po zjištění nastalé situace byla provedena veškerá nutná opatření tak, aby nedocházelo k dalším škodám a specialisté společnosti Casablanca INT začali ihned pracovat na rekonstrukci cloudového datového pole BIG BLUE ONE a následné obnově uložených dat ze záložního řešení.

Obsluha zákaznické linky byla informována svými kolegy z místa havárie průběžně o aktuálním stavu, a tak mohli být v určitých fázích zákazníci volající na zákaznickou linku informováni, že celková obnova zálohovaných dat je otázkou několika hodin. Ve spolupráci s expertním týmem dodavatele se však bohužel rychlá obnova nepodařila ani v průběhu noci. Až během dne se zdařilo zdokumentovat kompletní rozsah poškození a na jeho základě určit přibližnou dobu trvání obnovy úplného provozu.

"Během dnešního dne se nám podařilo opravit primární datové úložiště, které bylo postiženo havárií. Zároveň jsme se snažili o obnovu části dat na primárním úložišti tak, abychom zkrátili dobu výpadku služeb dotčených havárií právě na tomto primárním úložišti. To se bohužel nepodařilo, a proto jsme přistoupili ke kroku kompletní obnovy zálohovaných dat ze sekundárního úložiště. Jednotlivé služby budou nabíhat z tohoto sekundárního úložiště postupně, nicméně vzhledem k velkému objemu dat na tomto úložišti bude obnova dat nabíhat v horizontu 3 - 4 dnů. Je pravděpodobné, že první zákaznická data budou obnovena již ráno, následně pak budou postupně přibývat další během dne," uvádí technický ředitel Michal Mráz.

"Jsme si naprosto a plně vědomi vážnosti nastalé situace, a chceme informovat nejen naše klienty, ale i širokou odbornou veřejnost, že celý tým společnosti Casablanca INT dělá v posledních 36 hodinách vše pro to, aby se provoz všech zasažených zařízení obnovil v co nejkratší realisticky možné době. Prosíme ty klienty, jichž se situace týká, aby kontaktovali svého obchodníka, a chci je osobně ubezpečit, že jsme připraveni řešit jejich dočasnou ztrátu dat a způsobené provozní problémy vždy individuálně s co nejlepším přístupem," informuje Dr. Milan Švácha, jednatel společnosti.

Společnost Casablanca INT vydala oficiální oznámení ke vzniku havárie, stavu jejího řešení a následné obnově zálohovaných dat dne 21.1. 2014. Současně si tak dovoluje uvést na pravou míru i některé kolující dezinformace.

Toto prohlášení je vydáváno právě až ve chvíli, kdy je celá situace kompletně zdokumentována, je znám rozsah i způsob a přibližná doba odstraňování závad.

Článek Casablanca INT s.r.o. ze dne středa 22. ledna 2014

Další články od Casablanca INT s.r.o.