logo

Casablanca: certifikát IPv6 Verify pro služby internet

Casablanca INT byla shledána v souladu s požadavky certifikačního schématu, a tak získala oficiální certifikát IPv6 Verify pro své služby Internet, ServerHousing a IP Transit. Casablanca používá protokol IPv6 již od roku 2003, kdy začala zákazníkům nabízet tento protokol jako jedna z prvních v ČR.

Casablanca INT oznamuje certifikaci svého protokolu IPv6. V souvislosti s implementací technologií nové moderní páteřní sítě proběhla na konci září ve společnosti Casablanca INT hloubková kontrola a certifikace aplikování protokolu IPv6 u jejích služeb.

"Technologie IPv6 ve skutečnosti existuje na světě již 15 let, ale teprve nyní je tlak na její implementaci, protože IP adresy z protokolu IPv4 rychle docházejí. Předpokládá se, že tyto adresy dojdou v průběhu jednoho roku, a pak nezbude nic jiného než na IPv6 urychleně migrovat služby pro zajištění jejich plné dostupnosti," vysvětluje Luboš Pinkava, technologický ředitel společnosti Casablanca INT.

To může ovšem způsobit mnohým uživatelům řadu problémů, mimo jiné i problémy se zpomalením vlastních obchodních aktivit - hledání rychlého dodavatele IPv6 konektivity, mezidobá nedostupnost vlastních aplikací, přechod celých systémů na tento protokol, atd.

Serióznější uživatelé a renomovanější firmy jsou již do celosvětové sítě internet připojeni i protokolem IPv6, ale nejpomaleji toto probíhá u domácností.

"Přejděte na IPv6 již nyní a nečekejte až adresy IPv4 dojdou - my tento protokol podporujeme již 7let a máme s jeho používáním bohaté zkušenosti," radí Luboš Pinkava ze společnosti Casablanca INT.

Co se stane, až adresy protokolu IPv4 dojdou :

Další články k tématům - certifikát - internet - IPv4 - IPv6 - ISP - konektivita - protokol - ServerHousing - Luboš Pinkava

Článek ze dne 21. října 2010 - čtvrtek

Další články od Casablanca INT s.r.o.