logo GEM System a.s.

GEM Traffic Manager

Jde o infrastrukturní SW zákaznické řešení s konfigurací na míru, kterým lze snadno realizovat vybrané infrastrukturní komponenty jako jsou loadbalancer, reverzní proxy či terminaci SSL/TLS spojení. Dělí se na Local Manager a DC Traffic Manager.

GEM Traffic Manager je balíkový produkt s instalací na běžný HW nebo častěji do virtuálních strojů typicky s OS Linux nebo Windows Server a dělí se na Local Manager a DC Traffic Manager.

Local Manager

Distribuuje požadavky na cílové servery (Loadballancing) pro optimální rozložení zátěže. Požadavky jsou na servery distribuovány na základě reálného zatížení cílových serverů. Řešení podporuje běh několika instancí v různých lokalitách.

Local Manager - základní funkce:

Součástí Local Manager jsou agenti určeni k instalaci na koncové servery, které jsou zahrnuté do vyvažování zátěže. Tito agenti zjišťují reálné vytížení serveru (CPU, RAM, IO) a tyto získané hodnoty jsou následně využity pro rozdělování zátěže mezi jednotlivé servery, tak aby na server s největším zatížením nebyl směrován provoz.

Local Manager podporuje běh více instancí na různých lokalitách. Mezi instancemi v lokalitách dochází ke sdílení sticky session, kdy je v rámci session uživatel směrován vždy na stejný koncový server. Tato metoda odstraňuje nutnost synchronizace session v rámci cílových aplikačních serverů.

Pomocí administračního rozhraní je možné koncové servery přidávat nebo odebírat. Koncové servery jsou přidávány pro každý Local Manager samostatně jelikož každý Local Manager se na koncové servery odkazuje pomocí jiné IP adresy.

V aplikaci je možné konfigurovat přepis URL adres. Pomocí přepisu URL adres mohou být odděleny příchozí adresy od interní adresace aplikací. Druhým scénářem použití této funkcionality je podpora souběhu dvou aplikací v průběhu migrace nebo podobně lze tuto funkcionalitu využít v cloud řešeních rovněž mezi verzemi jedné mikro aplikace resp. mikroslužby.

Zajímavou funkcionalitou je zabezpečení XML přenosu, která dovoluje konfigurovat limitující parametry pro XML data přenášená na cílové servery tak, aby nemohly být XML parsery těchto serverů zahlceny nebo vyřazeny v rámci případných útoků cílených tímto směrem.

Lze tak omezit maximální počet vnoření XML struktur, maximální délku názvu XML elementů, maximální délka názvů atributů elementu, maximální délka dat, test přítomnosti nepovolených escape sekvencí a další pravidla.

DC Traffic Manager

DC Traffic Manager je komponenta již výrazně upravovaná dle prostředí a možností klienta a jejím cílem je poskytovat funkcionality infrastruktury požadované nad jednotlivými datacentry.

DC Traffic Manager umožňuje zajistit DNS loadbalancing pro Local Manager. Aplikace podporuje běh v režimu master / master pro zajištění vysoké dostupnosti a failover.

Tato funkcionalita je ale typicky nasazována a provozována pouze prostřednictvím společností GEM System a.s.

Další články k tématům - cloud - infrastruktura - loadbalancing - server - session - SSL - TLS - Traffic Manager - URL - XML

Článek GEM System a.s. ze dne úterý 29. září 2020

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch