logo

Rozhodčí soud vydal nový Řád pro řešení sporů o domény .CZ

Novou verzi Řádu pro řešení sporů o domény .CZ vydal Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Na realizaci změn se výrazně podílel správce české národní domény .CZ - sdružení CZ.NIC.

Předvídatelný sazebník poplatků Rozhodčímu soudu, možnost zapojit do sporu tři rozhodce a lepší on-line platforma pro řešení sporů - to jsou hlavní novinky v Řádu pro řešení sporů o domény .CZ.

Pravděpodobně nejdůležitější změnu představuje nový systém pro výpočet poplatku za řízení. Dosud se poplatek určoval stejně jako u jiných majetkoprávních sporů - procentní sazbou z hodnoty předmětu sporu. Poplatek tak mohl dosáhnout až do výše jednoho milionu korun.

"U internetové domény je stanovení hodnoty velmi problematické a nepředvídatelnost poplatku byla hlavním argumentem, proč jinak rychlé a jednoduché rozhodčí řízení k řešení doménových sporů nevyužívat. Nový sazebník vychází z počtu doménových jmen, jichž se spor týká, a z počtu zúčastněných rozhodců. Výpočet nákladů na řízení je tedy zcela transparentní a žalobci se nemusí obávat nepříjemného překvapení způsobeného odlišným názorem rozhodce na hodnotu domény," říká specialistka CZ.NIC na doménové právo Zuzana Durajová.

Jakákoli ze stran sporu si nyní může určit, zda spor rozhodne jeden, nebo tři rozhodci. Doposud to byl pouze jeden rozhodce určený předsedou Rozhodčího soudu. Podmínkou takové možnosti je souhlas druhé strany sporu a také uhrazení vyšších nákladů spojených s řízením.

Rozhodčí soud také pro řešení sporů používá novou on-line platformu, která se osvědčila u řešení sporů o evropskou doménu .EU. Oproti té stávající, která byla nasazena v roce 2006, přináší řadu vylepšení, která řízení celkově zjednodušují a zpřehledňují.

"Nový řád především reflektuje podněty a námitky rozhodců i jednotlivých účastníků řízení k pravidlům, podle nichž se spory dosud řešily. Věříme, že změny přinesou posílení důvěry a zvýšení zájmu o rozhodčí řízení jako o kvalitní, rychlý a efektivní způsob řešení doménových sporů," uzavírá tajemnice Rozhodčího soudu Marie Moravcová.

Další články k tématům - domény - soud - spory - Zuzana Durajová - Marie Moravcová

Článek ze dne 16. června 2010 - středa

Další články od CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob