logo

Tomáš Košňar: nový člen představensva CZ.NIC

Kolegium sdružení CZ.NIC volilo nové představenstvo, do kterého opět vedle Karla Tafra a Jiřího Kysely usednou také Martin Kukačka a Marek Antoš, kterým skončilo funkční období a byli zvoleni znovu. Novým členem se stal Tomáš Košňar ze sdružení CESNET.

Nováčkem v představenstvu CZ.NIC se stal Tomáš Košňar ze sdružení CESNET, kerý nahradí sávajícího předsedu představenstva Tomáše Maršálka, jenž se rozhodl znovu na svou funkci nekandidovat. Jméno nového předsedy bude známo do konce tohoto roku.

"Jménem CZ.NIC bych rád Tomáši Maršálkovi poděkoval za jeho velký přínos pro sdružení CZ.NIC, kde 11 let působil jako člen představenstva, z toho šest roků byl v jeho čele, a popřál mu mnoho úspěchů v jeho další kariéře. Tomáš Maršálek ale bude s CZ.NIC spojen i nadále, protože zůstává jedním z členů kolegia," řekl Ondřej Filip, výkoný ředitel sdružení CZ.NIC.

Tomáš Košňar - nový člen představenstva

Tomáš Košňar se narodil v roce 1965. V roce 1988 absolvoval ČVUT FEL, obor telekomunikační technika. Působil ve společnosti TESLA-VÚT a ve středisku vědecko-technických informací ČVUT FEL.

Pro sdružení CESNET pracuje od roku 2000, spolupracovat s ním začal ale už o čtyři roky dříve. Specializuje se na návrh, vývoj a provozování systémů pro sledování infrastruktury a IP provozu rozsáhlých sítí.

Jako řešitel se zúčastnil národních a mezinárodních výzkumných a vývojových projektů jako jsou například Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace, QUANTUM nebo Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů ČR.

Článek ze dne 2. prosince 2010 - čtvrtek

Další články od CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob