logo

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Cílem projektu společnosti GEM System pro klienta EP Energy Trading bylo sjednotit využívané zdroje dat a vytvořit centrální datový systém. Na novém datovém zdroji jsou postaveny reporty společnosti, které se dosud vytvářely formou mnoha výpočtů a extrakcí dat z různých systémů.

Projekt na vytvoření reportingového řešení fungujícího na Business Intelligence (BI) platformě vznikl pro klienta EP Energy Trading a.s. (EPET), součástí realizace zakázky bylo kompletní vybudování datového skladu.

Automatizací reportů v programu Microsoft Power BI vznikla nejen časová úspora, ale také se omezila potencionální chybovost při manuálním sestavování reportů.

Cílem projektu bylo vytvořit řešení sestávající se ze dvou navazujících částí.

Vytvořené řešení:

Realizací těchto dvou částí vznikla komplexní BI reportingová platforma včetně úvodních reportů. Navržené řešení je realizováno tak, aby byl umožněn další rozvoj samotné platformy.

Komplexní BI reportingovaná platforma

Platforma vznikla realizací dvou technologických komponent:

Architektura vytvořeného řešení se skládá z následujících vrstev:

Vytvoření SDZ

Implementace tzv. Sjednocené Datové Základny (SDZ) je realizována pomocí technologie GDIS (GEM Data Integration Suite).

Komponenty SDZ:

Zvolené řešení představuje ETL nástroj (Extract, Transform and Load) specializující se na připojení k různým datovým zdrojům, jejich extrakci, transformaci a uložení do stanoveného umístění.

Provoz

Nástroj Jenkins slouží nejen pro Continous integration v rámci vývoje, ale je použit současně i pro plánování a spouštění úloh jednotlivých transformačních scénářů společné datové základny.

V rámci provozu BI platformy je u jednotlivých úloh nastaveno automatické nebo manuální spouštění.

Vytvoření BI reportu

Pro realizaci v první fázi projektu byl zákazníkem vybrán 1 report - tzv. Hmotová bilance. Realizací v programu Microsoft Power BI vznikl report, který se týká dvou sledovaných komodit - elektřina a plyn.

Vytvořený reporting sleduje výnosy, náklady a jejich celkovou bilanci ve vybraném měsíci, sledování probíhá pro český trh.

Článek ze dne 16. února 2021 - úterý

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch