logo

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Metodika SAFe představuje aplikování Agile přístupu na úrovni celé společnosti - jako např. při aplikování SAFe v rámci vývoje IT produktů. Tým zkušených vývojářů GEM System metodiku SAFe používá od roku 2019.

V rámci používání SAFe (Scaled Agile Framework for Enterprises) metodiky v praxi rozlišujeme tři základní úrovně.

Portfolio level

Členy této úrovně jsou Enterprise architect, Business Portfolio Manager, IT Portfolio Manager a jednotlivé Epic Owners. Členové společně určují hlavní směr a strategii společnosti, kterým se celé IT a související business směřuje a definuje high-level požadavky, tzv. Epics.

Epics jsou typicky nové aplikace či nové funkčnosti velkého rozsahu, ovlivňující chování uživatele jeho customer journey, často implementované napříč více týmy a po delší období (měsíce až roky).

Tyto Epics pak plánujeme prostřednictvím tzv. high-level roadmap, která rozšiřuje další možnosti agilního řízení a dovoluje další efektivní řízení projektu.

Program level

Členy týmu jsou typicky Product Manager, Release Train Engineer, System Architect a jednotlivé Business owners dílčích systémů a aplikací. Na této úrovni jsou definovány tzv. Features - konkrétní požadavky a funkčnosti vycházející z Epics stanovených na vyšší úrovni.

Tyto Features jsou plánovány pro jednotlivá PI (Program Increment) období, během kterých jsou na týmové úrovni realizovány a dodávány formou PI.

PI je časové pole, během kterého Agile Release Train (ART) přináší přírůstkovou hodnotu ve formě pracovního, testovaného softwaru a systémů. PI jsou obvykle 8 - 12 týdnů dlouhé.

PI je pevné časové pole pro vytváření a ověřování úplného přírůstku systému, prokazování hodnoty a získání rychlé zpětné vazby.

Team level

Členy jsou jednotlivé vývojové týmy, které na jednotlivá PI období plánují tzv. User stories - dílčí kroky přinášející postupnou business hodnotu směrem ke splnění jednotlivých Features definovaných o úroveň výše.

Jednotlivé User stories by měly být realizovatelné v rámci jednoho sprintu, jichž každé PI období obsahuje několik. V námi realizovaných projektech se nejčastěji setkáváme se 6 dvoutýdenními sprinty v rámci jednoho PI období.

Nejčastěji používaná pravidla agilně řízených projektů

PI období trvá cca 3 měsíce a skládá se zpravidla ze 6 sprintů. Před začátkem každého PI období probíhá PI planning. Této dvoudenní akce se účastní většina členů ze všech úrovní, tj. management, vývojáři, analytici, stakeholdeři, support týmy a rollout tým. Na PI planning akci jsou prezentovány výsledky jednotlivých týmů a produktů z předchozího PI období.

Dalším krokem je představení hlavních cílů pro nadcházející PI období. Jako další je vytvořen plán pro jednotlivé týmy / aplikace na nové PI období ve formě PI objectives a jednotlivých Features a jejich User stories rozvržených na jednotlivé sprinty.

Přípravu plánu na Portfolio a Program level zajišťují odpovědní lidé v odpovídajících rolích, zpravidla však využívají i samotné Delivery týmy pro zpřesnění odhadů, rozpad jednotlivých Features na User stories a hrubou představu o možném harmonogramu.

Finální rozpad, odhady a plán je však výsledkem celého PI plánování na základě diskuze s managementem, vyhodnocení priorit, legislativních nařízení, požadavků jednotlivých trhů - v případě globálních projektů.

Při přípravě dochází ke koordinaci práce týmů, jejichž úkoly jsou na sobě vzájemně závislé tak, aby jednotlivé přípravné práce na sebe co nejvíce navazovaly.

Další články k tématům - agilní vývoj - Framework - projekt - SAFe metodika - vývoj software

Článek ze dne 15. dubna 2020 - středa

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch