logo Epson Europe

Marcel Divín

Branch Office Manager společnosti Epson Europe

Marcel Divín - Epson Europelogo Epson EuropeLinkedIn

Stále více firem se rozhoduje stát se uvědomělou společností. Např. Epson obohacuje životy, komunity a organizace tím, že se zaměřuje na spravedlivý zisk namísto nadměrného růstu příjmů. Zavazuje se také podporovat udržitelnou společnost prostřednictvím otevřených partnerství a spolupráce, spolupracuje s charitativními organizacemi a daruje výrobky pro použití ve školách.

Epson daroval více než 700 tiskáren znevýhodněným školám na Blízkém východě a v Africe a své produkty věnoval také charitativní nadaci Usaina Bolta na Jamajce. Jsem rád, že mohu pracovat pro organizaci, která skutečně podporuje společenské cíle a cíle udržitelnosti.

Není pochyb o tom, že budoucnost firemního světa budou utvářet ti, kteří prosazují étos uvědomělosti, obhajují udržitelné strategie a společensky odpovědné postupy, aby v konečném důsledku učinili svět lepším místem. Nepochybuji o tom, že Epson bude patřit do této skupiny.

Marcel Divín

Branch Office Manager společnosti Epson Europe

Marcel Divín - Epson Europelogo Epson EuropeLinkedIn

V kontextu nekontrolovaně se zvyšujících cen energií je zásadní, aby organizace využily každou příležitost, která jim umožní snížit jejich náklady. Organizace musí na energeticky účinné technologie přecházet rychleji.

Samotná tiskárna nemusí ušetřit moc peněz, ale celá flotila firemních tiskáren může při přechodu z laseru na inkoust představovat výraznou úsporu. A nejde jen o snížení ceny.

Tímto snížením spotřeby energie se také dramaticky sníží objem vyprodukovaných emisí CO2, což firmám pomůže dosáhnout větší udržitelnosti.

Robert Matuška

Business Account Manager společnosti Epson Europe

Robert Matuška - Epson Europelogo Epson EuropeLinkedIn

Společnost Epson si jako přední světový výrobce tiskových technologií vybudovala vynikající pověst, protože poskytuje společnostem inovativní a skutečně účelná řešení, která jim pomáhají dosáhnout pokroku.

Tyto inovace produktů jsou dokonalým příkladem našeho odhodlání naslouchat potřebám trhu a dodávat včasná a efektivní řešení.

Marcel Divín

Branch Office Manager společnosti Epson Europe

Marcel Divín - Epson Europelogo Epson EuropeLinkedIn

Ztráta dat a cenného času představují jedny z největších problémů, kterým pracovníci ve veřejném sektoru čelí. Mnoho státních služeb v současnosti pracuje v zastaralých systémech, což může mít negativní vliv na produktivitu a efektivitu.

Ačkoli došlo k určitému pokroku, výrobci technologií, jako jsme my, musí dělat vše, co je v jejich silách, aby tyto problémy vyřešili a veřejný sektor podpořili, až bude připraven na digitalizaci. Tak bude možné zabezpečit data a zlepšit pracovní postupy.

Marcel Divín

Branch Office Manager společnosti Epson Europe

Marcel Divín - Epson Europelogo Epson EuropeLinkedIn

Je nám ctí, že už druhým rokem můžeme spolupracovat se studiem National Geographic CreativeWorks, abychom zvýšili informovanost o problému zelenání Arktidy. Vše ve společnosti Epson se točí kolem udržitelnosti. Naším cílem je snížit náš vlastní dopad na životní prostředí a pomoci našim zákazníkům, aby učinili totéž. Vyvinuli jsme řadu tiskáren s technologií Heat-Free, která snižuje spotřebu energie i počet náhradních dílů.

Epson by chtěla touto kampaní povzbudit společnosti i spotřebitele, aby si vybírali technologie, které mohou snižovat jejich uhlíkovou stopu. Epson věří, že je to jen jeden z mnoha způsobů, jak mohou spotřebitelé a společnosti něco změnit.

Stránka 1/10 Další >