logo Epson Europe
Henning Ohlsson

Henning Ohlsson

Ředitel pro udržitelnost společnosti Epson Europe

LinkedIn

Svět čelí náporu nemalých výzev a národní priority přirozeně dostaly přednost před globálními řešeními. Kritici tvrdí, že cíle udržitelného rozvoje jsou spíše vizí dokonalého světa než něčím realisticky dosažitelným. My však věříme, že navzdory všem výzvám mají cíle udržitelného rozvoje i nadále smysl.

Jedná se o přístupný a srozumitelný soubor cílů, nad kterými se mohou setkat jednotlivci, organizace i vlády a pracovat na společných plánech pro budoucnost lidí a planety.

Barometr klimatické reality společnosti Epson zajišťuje, že v době, kdy se svět snaží řešit změnu klimatu, budou vyslyšeny všechny hlasy - včetně hlasů často přehlížené generace COP. Ukázal, že možnými překážkami pro činnost milionů mladších lidí je obeznámenost a cenová dostupnost.

Ukazuje nám, že někteří lidé nadále ignorují katastrofické změny klimatu a odmítají nebo se cítí neschopní jednat. Tyto problémy však nejsou omezené na konkrétní skupiny, jsou výzvami pro nás všechny. Máme-li klimatickou krizi vyřešit, musíme jednat jednotně.

Certifikace systému řízení v souladu s cíli udržitelnosti vývoje přináší nové úrovně transparentnosti a zodpovědnosti. Pomáhá nám lépe pochopit náš dopad v rozsahu jasně definovaných ukazatelů, jako je vzdělání, ekonomický růst, slušná práce, zodpovědná spotřeba a výroba nebo boj proti klimatické změně.

Mimo to jsme si vědomi, že společnost Epson Europe neexistuje ve vakuu - a doufáme, že naše práce zafunguje jako maják pro ostatní technologické společnosti, se kterými kráčíme vstříc spravedlivějšímu, zodpovědnějšímu a udržitelnějšímu světu.

Jako firma si uvědomujeme, že máme zodpovědnost za pozitivní přínos společnosti. Platinové ocenění naší činnosti společností EcoVadis třetí rok po sobě je výsledek, na který jsme velmi hrdí, a zároveň to znamená závazek pro budoucí činnost.

Chápeme, že udržitelnost je stále důležitější pro všechny naše zákazníky a tato nejnovější akreditace znovu utvrzuje naše odhodlání ukazovat cestu při zdokonalování společnosti prostřednictvím lepších produktů a obchodních postupů.

Máme zodpovědnost vůči mladším generacím za to, že jim zanecháme planetu po desetiletích ničení v lepším stavu. Tento problém nemá jedno řešení, zapojit se musíme všichni. Vlády, firmy a komunity musí spojit síly, protože jen tak bude možné odvrátit katastrofu.

Jsme přední globální technologická firma a jako taková musíme směrovat úsilí do vývoje řešení, jež pomohou snížit dopad našich produktů na životní prostředí.

Ve spolupráci a při hledání řešení budeme společně schopni ukázat, jak dál postupovat, a dosáhnout změny.

Stránka 1/2 Další >