logo Epson Europe

Technologie jsou považovány za možné řešení krize změny klimatu

Letošní Barometr klimatické reality společnosti Epson odhaluje, že dnes více lidí vnímá změnu klimatu jako nejzásadnější globální problém a že technologie jsou považovány za klíčový faktor umožňující řešení této krize. Jeho výsledky zachycují názory více než 30000 lidí na 39 trzích.

S blížící se konferencí COP 28 ve Spojených arabských emirátech se společnost Epson zaměřuje také na jedinečné perspektivy těch, kteří se narodili v době po první konferenci COP v roce 1995, a zkoumá jejich zkušenosti a potřeby v boji proti změně klimatu.

Barometr vychází třetím rokem a v době, kdy narůstají důkazy o katastrofických klimatických změnách - rekordně vysoké teploty moře, rekordně nízké množství ledu v moři v Arktidě a Antarktidě a extrémní klimatické jevy po celém světě.

Stále nepříznivější události pravděpodobně vysvětlují, proč změnu klimatu jako zásadní problém uvádí více lidí (55 %) než jakýkoli jiný globální problém, včetně rostoucích cen (53 %), chudoby (37 %) a konfliktu (23 %).

"Vzhledem k tomu, že se nepříznivé dopady zrychlují, musíme nyní více než kdy jindy pochopit postoje k probíhající změně klimatu. Společnost Epson je plně odhodlána prostřednictvím pozitivních opatření v oblasti klimatu dosáhnout cíle udržitelného rozvoje OSN č. 13 - a poskytovat řešení, která obohacují životy a budují lepší svět. Barometr klimatické reality nám umožnil komunikovat napříč geografickými oblastmi, generacemi a ekonomikami a poskytl nám bližší informace o tom, jak změna klimatu mění způsob, jakým žijeme - a jak proti ní můžeme všichni bojovat. Věříme, že naslouchání mladé generaci pomůže vládám, komunitám a společnostem lépe sladit pozitivní opatření pro podporu těch, pro které je změna klimatu celoživotní realitou," říká Yasunori Ogava, globální prezident společnosti Epson.

Generace COP - optimismus lidí narozených v době změny klimatu

Jelikož se za méně než 50 dní bude konat 28. konference COP, chce společnost Epson vyzdvihnout postoje lidí narozených v době po první konferenci COP v roce 1995. 29letí a mladší - to je generace COP. Narodili se v době změny klimatu a celý svůj život žijí ve stínu stále nepříznivějších povětrnostních jevů - a jejich zkušenosti a postřehy musí být ústředním bodem účinných řešení.

I když mohou existovat regionální rozdíly, Barometr klimatické reality odhaluje, že globálně je generace COP nejoptimističtější věkovou skupinou (srovnatelný se skupinou 35 - 44 let) - přičemž téměř polovina (49 %) věří, že klimatickou krizi vyřešíme během jejich života. To kontrastuje s věkovými skupinami 45 - 54 a 55 a více, které zaznamenávají nejnižší optimismus s hodnotami 42 % a 32 %.

Skupiny, které mají na nadcházejících desetiletích výrazný zájem - ať už kvůli sobě nebo svým dětem - vykazují nejvyšší míru optimismu ohledně naší schopnosti tuto krizi vyřešit. Zatímco generace COP je nejoptimističtější věkovou skupinou, nejoptimističtější skupinu ze všech (55 %) tvoří rodiče dětí mladších 18 let.

Když toto srovnání nicméně rozšíříme, je jasné, že optimismus vede k různým výsledkům. U otázky, jaká pozitivní opatření v oblasti klimatu již podnikají, zástupci generace COP uvedli - nižší úroveň akce, než je celosvětový průměr, v devíti ze 14 kategorií; a nižší úroveň akce než rodiče dětí mladších 18 let ve 12 ze 14 kategorií.

Důvodů je pravděpodobně více. Generace COP se změnou klimatu a rostoucím zaměřením na životní prostředí vyrostla, zatímco starší věkové skupiny mohou vnímat rostoucí proměnlivost v průběhu času.

Je také zajímavé si uvědomit, že generace COP vnímá rostoucí ceny jako větší problém než změnu klimatu (51 % vs. 47 %), takže pravděpodobnou příčinou je také cenová dostupnost udržitelných možností, jež jsou často dražší.

Činnost - a nečinnost - v oblasti klimatu

I když se pozitivní opatření v oblasti klimatu šíří ve velké míře, existují skupiny respondentů, kteří uvádějí, že v klíčových oblastech nebudou nikdy dělat nic. Např. 38 % respondentů celosvětově uvádí, že již omezilo obchodní a rekreační cesty do zahraničí, a dalších 30 % uvádí, že to plánuje. Téměř každý šestý člověk však uvádí, že to neudělá nikdy (17 %).

Tato neochota jednat v oblasti mezinárodního cestování je výrazně vyšší na trzích, jako jsou Singapur, Španělsko a Spojené království (21 %), Japonsko a Nizozemsko (22 %), Kanada a Německo (23 %), Austrálie a Srbsko (26 %) a Izrael (31 %).

Naopak to, že nikdy neomezí zahraniční cesty, říká méně lidí ze zemí, jako je Jižní Korea (9 %), Čína (10 %), Egypt a Turecko (11 %) a Maroko a Spojené arabské emiráty (12 %).

Celosvětově je reakce "Tohle nebudu dělat nikdy" obzvláště patrná rovněž v oblastech, jako je snížení spotřeby živočišných produktů (18 %), bojkot neudržitelných značek (15 %) a povzbuzování přátel a rodiny, aby se informovali o klimatické krizi (10 %).

Důvody odporu k jednání budou složité, včetně geografických, kulturních a ekonomických faktorů a víry ve schopnost lidstva vyřešit daný problém, aniž by bylo nutné přijímat individuální kroky.

Technologie jako řešení

Respondenti Barometru považují technologie za nejdůležitější zbraň v boji proti katastrofickým klimatickým změnám.

Na otázku, co považují za nejdůležitější věc, kterou může firma v rámci řešení tohoto problému udělat, uvedlo 48 % investice do ekologických technologií. Těsně pak následovala zlepšení v oblasti recyklace a opětovného používání výrobků (45 %) a pětici nejdůležitějších opatření doplnilo snížení využívání zdrojů (28 %), podpora účasti zaměstnanců na ekologických aktivitách (21 %) a kompenzace dopadu uhlíku a plastu (21 %).

"Barometr klimatické reality společnosti Epson zajišťuje, že v době, kdy se svět snaží řešit změnu klimatu, budou vyslyšeny všechny hlasy - včetně hlasů často přehlížené generace COP. Ukázal, že možnými překážkami pro činnost milionů mladších lidí je obeznámenost a cenová dostupnost. Ukazuje nám, že někteří lidé nadále ignorují katastrofické změny klimatu a odmítají nebo se cítí neschopní jednat. Tyto problémy však nejsou omezené na konkrétní skupiny, jsou výzvami pro nás všechny. Máme-li klimatickou krizi vyřešit, musíme jednat jednotně," říká Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe.

Barometr společnosti Epson nám také ukazuje cestu vpřed, protože lidé očekávají, že se společnosti v rámci ekologické transformace ujmou vedení. Společnost Epson vnímá jako řešení technologie, které umožní vytvářet produkty navržené tak, aby při výrobě a používání spotřebovávaly méně zdrojů, vydržely déle, byly snadněji opravitelné, znovu použitelné a snadněji recyklovatelné.

Společně můžeme vytvořit řešení, která lidé potřebují, když se snaží zmírnit dopad na klima.

Článek Epson Europe ze dne čtvrtek 30. listopadu 2023

Další články od Epson Europe

Nové průmyslové sublimační tiskárny Epson pro potřeby výrobců textilu

Nová kompaktní průmyslová barevná tiskárna štítků ColorWorks C8000e

SureColor P20500 - nová velkoformátová tiskárna Epson

Nové unikátní technologie projekční techniky Epson

Heat-Free Line Inkjet technologie v tiskárnách A4

Technologie Epson pro mikrovýrobu v oblasti digitálního tisku

Skenery Epson kombinují vysokou kvalitu skenů se zmenšenými soubory

Epson se připojuje k Hodině Země 2024

Epson je na seznamu nejlepších firem CDP

Boris Manev - nový ředitel pro udržitelnost Epson Europe

Bezpečný tisk zaměstnanců při práci z domova

Tiskárny EcoTank pomáhají měnit návyky lidí ohledně domácího tisku

Vzdělávací jádro - projektory, tiskárny, interaktivní obrazovky a skenery

Valentýnské produktové tipy Epson

SC-F1000 - DTG tiskárna Epson s bílým inkoustem pro potisk textilu

Malá UV signage tiskárna SureColor V1000 umí tisknout na téměř jakýkoli pevný povrch

Epson globálně přechází na 100% obnovitelné zdroje elektrické energie

Epson projektory a technologie pro vizuální komunikaci na veletrhu ISE 2024

Když si lidé své cíle vytisknou, snáze se pak na ně soustředí

Integrace systému Epson Remote Services do platformy MPS Monitor

Nová tiskárna Epson pro tisk fotografií a výtvarného umění

Produktové vánoční tipy Epson

100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů pro Epson v Evropě

Technologie jsou považovány za možné řešení krize změny klimatu

Tištěné rodinné fotografie mají pozitivní vliv na vývoj malých dětí

Nové kompaktní černobílé tiskárny Epson pro pracovní skupiny

Děti se učí lépe z tištěných materiálů než z obrazovek

Sociální sítě mění návyky lidí ve vztahu k domácímu tisku

Multifunkční tiskárny Epson PrecisionCore získávají ocenění DataMaster Lab GREEN Award 2023

Nový laserový TV projektor Epson EH-LS650

Produktové tipy Epson pro začátek školního roku

Řešení pro tisk štítků Epson SurePress a ColorWorks na veletrhu Labelexpo 2023

Nové univerzální Epson stolní skenery A4

Trendy a vývoj tisku vytvářejí nové příležitosti

Nová řada tiskáren Epson EcoTank

Letní kino s projektory Epson

Michael Vlček posiluje tým specialistů na Epson projektory

MyQ a Epson společně na cestě k udržitelnějšímu tisku

Jak na technologické inovace a jejich podporu

Fototiskárny pro velkoobjemovou produkci plakátů a do kopírovacích center

Nová řada Epson SureColor SC-T pro velkoformátový technický tisk

Nová fototiskárna Epson SureLab SL-D500

Technologie inkoustových tiskáren a suchých vláken v módním průmyslu

Nová řada laserových projektorů Epson s ultra krátkou projekční vzdáleností

Nová řada ultralehkých 3LCD projektorů Epson s vysokou svítivostí

Nová řada cenově dostupných laserových projektorů Epson

Starobylé japonské tradice staví udržitelnost do popředí výroby

Nová řada Epson WorkForce Enterprise AM pro firemní inkoustový tisk

Další tiskárny EcoTank pro nadaci Usaina Bolta

Nekvalitní IT často komplikuje pracovní procesy ve zdravotnictví