logo Epson Europe
Yasunori Ogava

Yasunori Ogava

Prezident společnosti Epson pro globální trhy

LinkedIn

Již osm desítek let prokazuje společnost Epson aktivní přístup v oblasti ochrany životního prostředí. Nadále dodržujeme závazek zakladatele firmy zajistit čistotu nedalekého jezera Suwa a stali jsme se první společností na světě, která z výrobních procesů odstranila CFC. Nyní jsme úspěšně dokončili přechod na elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů na všech pracovištích skupiny Epson, a to pouhé dva roky a deset měsíců od vyhlášení tohoto závazku v roce 2021.

Díky tomu můžeme nejen dosáhnout vlastních cílů, ale šířením povědomí také pomůžeme zajistit širší přijetí obnovitelné elektřiny ve společnosti. Náš další cíl - realizace sociální udržitelnosti - představuje náročnější problém, který je velmi komplikovaný, ale pustíme se do něj s odhodláním a jednotlivé problémy budeme řešit s kreativitou jako výzvu.

Vzhledem k tomu, že se nepříznivé dopady zrychlují, musíme nyní více než kdy jindy pochopit postoje k probíhající změně klimatu. Společnost Epson je plně odhodlána prostřednictvím pozitivních opatření v oblasti klimatu dosáhnout cíle udržitelného rozvoje OSN č. 13 - a poskytovat řešení, která obohacují životy a budují lepší svět.

Barometr klimatické reality nám umožnil komunikovat napříč geografickými oblastmi, generacemi a ekonomikami a poskytl nám bližší informace o tom, jak změna klimatu mění způsob, jakým žijeme - a jak proti ní můžeme všichni bojovat.

Věříme, že naslouchání mladé generaci pomůže vládám, komunitám a společnostem lépe sladit pozitivní opatření pro podporu těch, pro které je změna klimatu celoživotní realitou.

Náš průzkum poukázal na nedostatečné povědomí o klimatické situaci. Ukazuje se, že informovanost, společně s náležitým jednáním, budou pro řešení krize nezbytně důležité aspekty. Cílem společnosti Epson je poskytnout potřebné informace a technologie - ze strany naší společnosti, dalších podniků a spotřebitelů - a jejích pomocí dosáhnout výrazných změn.

Udržitelnost je pro náš obchodní plán zásadní a podporují ji významné zdroje. Víme, že nás čeká dlouhá cesta. Věříme však, že můžeme úspěšně budovat lepší budoucnost.

Vše ve společnosti Epson se točí kolem udržitelnosti. Naším cílem není jen snížit náš vlastní dopad na životní prostředí. Chceme také pomoct naším zákazníkům, aby učinili totéž.

Doufáme, že skrze naše technologie se nám podaří společně s našimi zákazníky a obchodními partnery něco změnit a překonat globální problémy týkající se životního prostředí.