logo Epson Europe
Yasunori Ogava

Yasunori Ogava

Prezident společnosti Epson pro globální trhy

LinkedIn

Vzhledem k tomu, že se nepříznivé dopady zrychlují, musíme nyní více než kdy jindy pochopit postoje k probíhající změně klimatu. Společnost Epson je plně odhodlána prostřednictvím pozitivních opatření v oblasti klimatu dosáhnout cíle udržitelného rozvoje OSN č. 13 - a poskytovat řešení, která obohacují životy a budují lepší svět.

Barometr klimatické reality nám umožnil komunikovat napříč geografickými oblastmi, generacemi a ekonomikami a poskytl nám bližší informace o tom, jak změna klimatu mění způsob, jakým žijeme - a jak proti ní můžeme všichni bojovat.

Věříme, že naslouchání mladé generaci pomůže vládám, komunitám a společnostem lépe sladit pozitivní opatření pro podporu těch, pro které je změna klimatu celoživotní realitou.

Náš průzkum poukázal na nedostatečné povědomí o klimatické situaci. Ukazuje se, že informovanost, společně s náležitým jednáním, budou pro řešení krize nezbytně důležité aspekty. Cílem společnosti Epson je poskytnout potřebné informace a technologie - ze strany naší společnosti, dalších podniků a spotřebitelů - a jejích pomocí dosáhnout výrazných změn.

Udržitelnost je pro náš obchodní plán zásadní a podporují ji významné zdroje. Víme, že nás čeká dlouhá cesta. Věříme však, že můžeme úspěšně budovat lepší budoucnost.

Vše ve společnosti Epson se točí kolem udržitelnosti. Naším cílem není jen snížit náš vlastní dopad na životní prostředí. Chceme také pomoct naším zákazníkům, aby učinili totéž.

Doufáme, že skrze naše technologie se nám podaří společně s našimi zákazníky a obchodními partnery něco změnit a překonat globální problémy týkající se životního prostředí.