logo Epson Europe

100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů pro Epson v Evropě

Epson splňuje svůj cíl získat potřebnou elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů energie pro evropské regionální obchodní centrály ve Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, Nizozemsku, Španělsku a centrálním distribučním centru v Německu. Společnost očekává, že do konce roku 2023 jej dosáhne i celosvětově.

S vydáním zprávy o udržitelném rozvoji v Evropě v letech 2022/2023 představuje Epson svou ekologickou vizi se závazkem uhlíkové neutrality a nulového použití podzemních zdrojů do roku 2050.

"Naše filozofie, efektivita, kompaktnost a přesnost je pro nás více než jen technologický koncept. Je to přístup ke snižování environmentálních dopadů a obohacení životního prostředí a životů eliminací odpadu a výrobou produktů, které jsou menší, efektivnější a přesnější. V naší japonské kultuře je zakořeněna potřeba šetřit vzácné zdroje planety a my ctíme závazek našeho zakladatele chránit životní prostředí, usilovat o udržitelnost a zlepšovat kvalitu života po celém světě," říká Yoshiro Nagafusa, prezident společnosti Epson Europe.

Zpráva dále zdůrazňuje pokrok společnosti k tomuto cíli a jak podněcuje transformační změny ve čtyřech základních oblastech - dekarbonizace, posouvání hranic průmyslu, plnění sociální odpovědnosti a posilování řízení.

Mezi další klíčové zdůrazněné úspěchy patří:

Dosažení větší udržitelnosti v dekarbonizované ekonomice

Počínaje 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a konče snížením emisí skleníkových plynů v oblastech 1 - 3, společnost Epson vyvíjí lepší opatření pro recyklaci, opětovné použití, renovaci a prodloužení životnosti svých produktů.

Oblasti snížení emisí skleníkových plynů:

  1. Přímé emise z organizací vlastněných nebo kontrolovaných zdrojů
  2. Nepřímé emise ze spotřeby zakoupených zdrojů nebo energie
  3. Nepřímé emise vznikající v hodnotovém řetězci

Díky energeticky úsporné technologii inkoustového tisku a digitálnímu potisku textilu, jež výrazně omezují spotřebu vody, Epson dále snižuje dopad svých zákazníků na životní prostředí.

Plnění společenské odpovědnosti

Kromě obchodních aktivit je společnost Epson hluboce oddána plnění své společenské odpovědnosti. Ve spolupráci se zainteresovanými stranami, partnery a místními komunitami přispívá Epson k blahobytu společnosti formou aktivit vytvářejících environmentální a ekonomickou hodnotu.

Více než 86 % zaměstnanců Epson Europe se v rámci závazku k rozmanitosti, rovnosti a inkluzi zapojilo do souvisejících školení, což podtrhuje odhodlání společnosti vytvářet spravedlivé prostředí.

Epson nadále posiluje svůj závazek spoluprací s globálními zastánci rozmanitosti na pracovišti, jako je Mission GENDER EQUITY, s cílem prosazovat rozmanitost, rovnost a inkluzi v rámci své firemní kultury.

Posouvání hranic oboru

Společnost Epson pokračuje ve svém závazku přicházet s technologickými inovacemi a zrychlovat digitalizaci a automatizaci, aby posunula hranice svého oboru.

Epson aktivně buduje infrastrukturu pro oběhovou výrobu a investuje více než 34,7 milionu eur do výstavby nové továrny v Japonsku pro recyklaci kovového odpadu na surovinu ve formě kovového prášku. Tato iniciativa, v jejímž čele stojí dceřiný podnik Epson Atmix, posouvá společnost blíže ke globální vizi obejít se do roku 2050 bez podzemních zdrojů.

Dalším technologickým pokrokem je vlastní technologie suchých vláken, která nyní slouží k přeměně textilního odpadu ze skládek na netkané textilie, což je příslibem udržitelnější budoucnosti módního průmyslu.

Kromě technologie na zachycování uhlíku se Epson zaměřuje na rozšíření výzkumu v oblasti technologie suchých vláken, která díky své všestrannosti slibuje vyrábět udržitelnější řešení.

Posílené řízení

Závazek společnosti Epson k cílům udržitelného rozvoje je nyní posílen sladěním firemních operací se standardem systému řízení vyvinutým společností Bureau Veritas. Epson je první technologickou společností, která byla oceněna tímto certifikovaným orgánem za integraci cílů udržitelného rozvoje do svých obchodních aktivit, což je klíčový milník na cestě k udržitelnější budoucnosti.

"Svět čelí náporu nemalých výzev a národní priority přirozeně dostaly přednost před globálními řešeními. Kritici tvrdí, že cíle udržitelného rozvoje jsou spíše vizí dokonalého světa než něčím realisticky dosažitelným. My však věříme, že navzdory všem výzvám mají cíle udržitelného rozvoje i nadále smysl. Jedná se o přístupný a srozumitelný soubor cílů, nad kterými se mohou setkat jednotlivci, organizace i vlády a pracovat na společných plánech pro budoucnost lidí a planety," říká Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe.

Společnost Epson dále prokázala svůj závazek k transparentním a udržitelným obchodním praktikám proaktivním zavedením návrhů standardů nové směrnice EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), a to s dostatečným předstihem před povinnou platností směrnice, jak je rovněž zdůrazněno v nejnovější zprávě.

Článek Epson Europe ze dne středa 6. prosince 2023

Další články od Epson Europe

Nová kompaktní průmyslová barevná tiskárna štítků ColorWorks C8000e

SureColor P20500 - nová velkoformátová tiskárna Epson

Nové unikátní technologie projekční techniky Epson

Heat-Free Line Inkjet technologie v tiskárnách A4

Technologie Epson pro mikrovýrobu v oblasti digitálního tisku

Skenery Epson kombinují vysokou kvalitu skenů se zmenšenými soubory

Epson se připojuje k Hodině Země 2024

Epson je na seznamu nejlepších firem CDP

Boris Manev - nový ředitel pro udržitelnost Epson Europe

Bezpečný tisk zaměstnanců při práci z domova

Tiskárny EcoTank pomáhají měnit návyky lidí ohledně domácího tisku

Vzdělávací jádro - projektory, tiskárny, interaktivní obrazovky a skenery

Valentýnské produktové tipy Epson

SC-F1000 - DTG tiskárna Epson s bílým inkoustem pro potisk textilu

Malá UV signage tiskárna SureColor V1000 umí tisknout na téměř jakýkoli pevný povrch

Epson globálně přechází na 100% obnovitelné zdroje elektrické energie

Epson projektory a technologie pro vizuální komunikaci na veletrhu ISE 2024

Když si lidé své cíle vytisknou, snáze se pak na ně soustředí

Integrace systému Epson Remote Services do platformy MPS Monitor

Nová tiskárna Epson pro tisk fotografií a výtvarného umění

Produktové vánoční tipy Epson

100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů pro Epson v Evropě

Technologie jsou považovány za možné řešení krize změny klimatu

Tištěné rodinné fotografie mají pozitivní vliv na vývoj malých dětí

Nové kompaktní černobílé tiskárny Epson pro pracovní skupiny

Děti se učí lépe z tištěných materiálů než z obrazovek

Sociální sítě mění návyky lidí ve vztahu k domácímu tisku

Multifunkční tiskárny Epson PrecisionCore získávají ocenění DataMaster Lab GREEN Award 2023

Nový laserový TV projektor Epson EH-LS650

Produktové tipy Epson pro začátek školního roku

Řešení pro tisk štítků Epson SurePress a ColorWorks na veletrhu Labelexpo 2023

Nové univerzální Epson stolní skenery A4

Trendy a vývoj tisku vytvářejí nové příležitosti

Nová řada tiskáren Epson EcoTank

Letní kino s projektory Epson

Michael Vlček posiluje tým specialistů na Epson projektory

MyQ a Epson společně na cestě k udržitelnějšímu tisku

Jak na technologické inovace a jejich podporu

Fototiskárny pro velkoobjemovou produkci plakátů a do kopírovacích center

Nová řada Epson SureColor SC-T pro velkoformátový technický tisk

Nová fototiskárna Epson SureLab SL-D500

Technologie inkoustových tiskáren a suchých vláken v módním průmyslu

Nová řada laserových projektorů Epson s ultra krátkou projekční vzdáleností

Nová řada ultralehkých 3LCD projektorů Epson s vysokou svítivostí

Nová řada cenově dostupných laserových projektorů Epson

Starobylé japonské tradice staví udržitelnost do popředí výroby

Nová řada Epson WorkForce Enterprise AM pro firemní inkoustový tisk

Další tiskárny EcoTank pro nadaci Usaina Bolta

Nekvalitní IT často komplikuje pracovní procesy ve zdravotnictví

Trendy, které budou formovat pracovní prostředí v roce 2030