logo Epson Europe

CSR certifikace potvrzuje udržitelné a zodpovědné podnikání Epson Europe

Epson Europe je první v oboru, kdo získal mezinárodní certifikaci za koordinaci systémů řízení CSR s cíli udržitelného rozvoje OSN. Certifikaci, která dokazuje, že společnost skloubila své podnikání s podporou široké škály cílů udržitelného rozvoje, ověřila přední světová certifikační organizace Bureau Veritas.

CSR (Corporate Social Responsibility) certifikace dokazuje, že společnost Epson Europe spojila svou činnost s podporou široké škály cílů udržitelného rozvoje a skutečně reaguje na výzvu OSN k vyřešení nejpalčivějších problémů planety do roku 2030.

"Společnost Epson odpověděla na výzvu OSN ohledně kvalitnějšího podnikání a použila své efektivní, kompaktní a precizní technologie, aby přispěla k vytvoření mírumilovného a prosperujícího světa. Díky spolupráci s organizací Bureau Veritas jsou všechny naše plány plně v souladu s touto vizí. Cíle udržitelného rozvoje OSN pro nás nyní slouží jako kompas, který ukazuje cestu ke spravedlivé, zodpovědné a udržitelné budoucnosti," říká Marcel Divín, Branch Office Manager za Epson Europe CZ & SK.

Cíle udržitelného rozvoje OSN byly stanoveny v roce 2015 jako výsledek spolupráce mezi 190 zeměmi a 1500 společnostmi s cílem pojmenovat a řešit globální příležitosti a výzvy. Jednotícím prvkem těchto cílů je zlepšení zdraví a vzdělávání, snížení nerovnosti, podnícení ekonomického růstu a řešení klimatické změny v 17 jasně definovaných oblastech.

Náročné globální standardy

Společnost Epson Europe spolupracovala na certifikaci svého postupu k naplnění cílů udržitelného vývoje s organizací Bureau Veritas - přední organizací zabývající se externím auditováním a certifikacemi, která testuje, jak společnosti a další organizace splňují náročné globální standardy.

Dohlížela také na snahy společnosti Epson o zavedení přísných systémů a procesů, které pečlivě a komplexně hodnotí, zda je činnost společnosti v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.

"Společnost Epson Europe chápe, že dodržování cílů udržitelného rozvoje OSN je příliš důležité, aby bylo ponecháno náhodě, a zavazuje se k jejich začlenění do samotného srdce obchodních strategií. Používáme a auditujeme přísný standard, přičemž společnost Epson zavedla potřebné změny, aby se stala první technologickou společností, která získala mezinárodní certifikaci potvrzující sloučení systému řízení CSR s cíli udržitelného rozvoje. Certifikace se týká všech operací souvisejících s prodejem, marketingem, distribucí a dodatečného prodeje produktů a služeb Epson. Práce společnosti Epson v této oblasti je potvrzením našeho společného závazku měnit svět k lepšímu," říká Pedro González, technický ředitel pro vydávání certifikací organizace Bureau Veritas.

Transparentnost, odpovědnost a příslušné kroky

K dosažení úrovně splňující certifikaci Bureau Veritas musela společnost Epson zavést nové systémy a procesy. Ty zahrnují vytvoření nové zásady zohledňující udržitelné cíle vývoje OSN, která slučuje ověřené podnikatelské postupy s akcemi jednotlivých zaměstnanců.

Nové zásady pro udržitelné cíle vývoje OSN zajišťují:

Systém řízení cílů udržitelnosti rozvoje (SMS) OSN:

Společnost Epson Europe je nyní vázána aktuální certifikací Bureau Veritas s pravidelnými každoročními audity.

"Certifikace systému řízení v souladu s cíli udržitelnosti vývoje přináší nové úrovně transparentnosti a zodpovědnosti. Pomáhá nám lépe pochopit náš dopad v rozsahu jasně definovaných ukazatelů, jako je vzdělání, ekonomický růst, slušná práce, zodpovědná spotřeba a výroba nebo boj proti klimatické změně. Mimo to jsme si vědomi, že společnost Epson Europe neexistuje ve vakuu - a doufáme, že naše práce zafunguje jako maják pro ostatní technologické společnosti, se kterými kráčíme vstříc spravedlivějšímu, zodpovědnějšímu a udržitelnějšímu světu," říká Henning Ohlsson, ředitel pro udržitelnost, Epson Europe.

"Role firem je pro dosažení udržitelného vývoje zásadní. Jako nezávislá třetí strana jim jej pomáháme integrovat do strategií a ověřujeme jeho dodržování. Epson Europe je příkladem takového chování a závazku, který požaduje lidská společnost," doplňuje Bertrand Martin, výkonný ředitel společnosti Bureau Veritas ve Španělsku a Portugalsku.

Ve společnosti Epson si uvědomujeme, že Země a její zdroje jsou cenné a nejsou nevyčerpatelné, a že klimatická změna si žádá okamžité a koordinované činy. Věříme, že hlavní roli v koordinované reakci celého světa hrají společnosti.

Aktivní zapojení Epsonu v oblasti udržitelného rozvoje:

CSR - Corporate Social Responsibility

CSR - neboli společenská odpovědnost firem, označuje takové vedení firmy a budování vztahů s partnery, které přispívá ke zlepšení pověsti a zvýšení důvěryhodnosti podniku. Jde o dobrovolný závazek chovat se zodpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

Typicky se jedná o tři klíčové oblasti:

Článek Epson Europe ze dne pátek 16. prosince 2022

Další články od Epson Europe

Nová kompaktní průmyslová barevná tiskárna štítků ColorWorks C8000e

SureColor P20500 - nová velkoformátová tiskárna Epson

Nové unikátní technologie projekční techniky Epson

Heat-Free Line Inkjet technologie v tiskárnách A4

Technologie Epson pro mikrovýrobu v oblasti digitálního tisku

Skenery Epson kombinují vysokou kvalitu skenů se zmenšenými soubory

Epson se připojuje k Hodině Země 2024

Epson je na seznamu nejlepších firem CDP

Boris Manev - nový ředitel pro udržitelnost Epson Europe

Bezpečný tisk zaměstnanců při práci z domova

Tiskárny EcoTank pomáhají měnit návyky lidí ohledně domácího tisku

Vzdělávací jádro - projektory, tiskárny, interaktivní obrazovky a skenery

Valentýnské produktové tipy Epson

SC-F1000 - DTG tiskárna Epson s bílým inkoustem pro potisk textilu

Malá UV signage tiskárna SureColor V1000 umí tisknout na téměř jakýkoli pevný povrch

Epson globálně přechází na 100% obnovitelné zdroje elektrické energie

Epson projektory a technologie pro vizuální komunikaci na veletrhu ISE 2024

Když si lidé své cíle vytisknou, snáze se pak na ně soustředí

Integrace systému Epson Remote Services do platformy MPS Monitor

Nová tiskárna Epson pro tisk fotografií a výtvarného umění

Produktové vánoční tipy Epson

100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů pro Epson v Evropě

Technologie jsou považovány za možné řešení krize změny klimatu

Tištěné rodinné fotografie mají pozitivní vliv na vývoj malých dětí

Nové kompaktní černobílé tiskárny Epson pro pracovní skupiny

Děti se učí lépe z tištěných materiálů než z obrazovek

Sociální sítě mění návyky lidí ve vztahu k domácímu tisku

Multifunkční tiskárny Epson PrecisionCore získávají ocenění DataMaster Lab GREEN Award 2023

Nový laserový TV projektor Epson EH-LS650

Produktové tipy Epson pro začátek školního roku

Řešení pro tisk štítků Epson SurePress a ColorWorks na veletrhu Labelexpo 2023

Nové univerzální Epson stolní skenery A4

Trendy a vývoj tisku vytvářejí nové příležitosti

Nová řada tiskáren Epson EcoTank

Letní kino s projektory Epson

Michael Vlček posiluje tým specialistů na Epson projektory

MyQ a Epson společně na cestě k udržitelnějšímu tisku

Jak na technologické inovace a jejich podporu

Fototiskárny pro velkoobjemovou produkci plakátů a do kopírovacích center

Nová řada Epson SureColor SC-T pro velkoformátový technický tisk

Nová fototiskárna Epson SureLab SL-D500

Technologie inkoustových tiskáren a suchých vláken v módním průmyslu

Nová řada laserových projektorů Epson s ultra krátkou projekční vzdáleností

Nová řada ultralehkých 3LCD projektorů Epson s vysokou svítivostí

Nová řada cenově dostupných laserových projektorů Epson

Starobylé japonské tradice staví udržitelnost do popředí výroby

Nová řada Epson WorkForce Enterprise AM pro firemní inkoustový tisk

Další tiskárny EcoTank pro nadaci Usaina Bolta

Nekvalitní IT často komplikuje pracovní procesy ve zdravotnictví

Trendy, které budou formovat pracovní prostředí v roce 2030