logo GEM System International s.r.o.

GEM Management Cockpit: BI řešení na jediném serveru

Společnost GEM System uvádí nové BI řešení určené především pro střední a velké firmy. BI řešení GEM Management Cockpit je postaveno na produktech Oracle a díky použití nejmodernějších technologií jsou investice do provozního vybavení mnohem nižší než u konkurence.

Snižování nákladů, posílení konkurenceschopnosti, efektivnější využívání firemních datových zdrojů, přesnější analýzy a predikce - to jsou hlavní výhody BI řešení, které jsou ale z důvodů vysokých pořizovacích nákladů dostupné spíše velkým firmám.

Ke změně tohoto trendu chce přispět český dodavatel systémových a integračních řešení GEM System International, který na trh uvádí nové BI řešení pro segment středních a velkých podniků postavené na produktech Oracle. GEM Management Cockpit přináší plnohodnotnou BI podporu pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení, ale oproti stávající nabídce na trhu vyžaduje díky použitým technologiím mnohem nižší investice do provozního vybavení.

GEM Management Cockpit je postaven na databázi Oracle DB SE One a využívá nástrojů Oracle BI Answers, Oracle BI Interactive Dashboards a Oracle BI Publisher. Díky tomu jej lze nasadit na jediném serveru, a překonat tak hlavní nedostatky klasických BI řešení - malou flexibilitu a vysoké investiční nároky na potřebnou hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.

I přes svou úspornost je nový produkt co do možností využití velmi robustní. Stejně jako klasická řešení je schopen rychle zpracovávat velké objemy dat, dodávat přesné a aktuální informace a pracovat s ad-hoc dotazy.

"Kvalita a rychlost zpětné vazby je u BI řešení klíčová, protože přímo ovlivňuje operativní i strategické rozhodování a řízení procesů a rizik. Naše řešení proto obsahuje všechny potřebné nástroje pro řízení a plánování cash-flow, vytváření finančních analýz a reportů, controlling nákladů a výnosů či sledování důležitých trendů a predikci jejich dalšího vývoje. Jeho velkou výhodou je také snadná rozšiřitelnost a rychlost nasazení - ověření funkčnosti konkrétního návrhu zabere týden, samotnou implementaci lze realizovat za jediný měsíc," říká Karel Hübl, solution architect GEM System International, který vedl vývoj GEM Management Cockpitu.

Samozřejmostí je jednoduchá přizpůsobitelnost funkcionalit podle individuálních potřeb firmy a intuitivní uživatelské rozhraní. To je navrženo s ohledem na maximální komfort a efektivitu při práci. Informace o aktuálním stavu klíčových ukazatelů společnosti jsou k dispozici na úvodní obrazovce, přehled o historickém vývoji sledovaných ukazatelů a jejich budoucí predikci lze získat jediným kliknutím. Informace je možné prezentovat v kontingenčních tabulkách, grafech a dalších grafických prvcích, lze využít i napojení na Google Maps.

Článek GEM System International s.r.o. ze dne čtvrtek 14. října 2010

Další články od GEM System International s.r.o.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch