logo

GEM Management Cockpit: BI řešení na jediném serveru

Společnost GEM System uvádí nové BI řešení určené především pro střední a velké firmy. BI řešení GEM Management Cockpit je postaveno na produktech Oracle a díky použití nejmodernějších technologií jsou investice do provozního vybavení mnohem nižší než u konkurence.

Snižování nákladů, posílení konkurenceschopnosti, efektivnější využívání firemních datových zdrojů, přesnější analýzy a predikce - to jsou hlavní výhody BI řešení, které jsou ale z důvodů vysokých pořizovacích nákladů dostupné spíše velkým firmám.

Ke změně tohoto trendu chce přispět český dodavatel systémových a integračních řešení GEM System International, který na trh uvádí nové BI řešení pro segment středních a velkých podniků postavené na produktech Oracle. GEM Management Cockpit přináší plnohodnotnou BI podporu pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení, ale oproti stávající nabídce na trhu vyžaduje díky použitým technologiím mnohem nižší investice do provozního vybavení.

GEM Management Cockpit je postaven na databázi Oracle DB SE One a využívá nástrojů Oracle BI Answers, Oracle BI Interactive Dashboards a Oracle BI Publisher. Díky tomu jej lze nasadit na jediném serveru, a překonat tak hlavní nedostatky klasických BI řešení - malou flexibilitu a vysoké investiční nároky na potřebnou hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.

I přes svou úspornost je nový produkt co do možností využití velmi robustní. Stejně jako klasická řešení je schopen rychle zpracovávat velké objemy dat, dodávat přesné a aktuální informace a pracovat s ad-hoc dotazy.

"Kvalita a rychlost zpětné vazby je u BI řešení klíčová, protože přímo ovlivňuje operativní i strategické rozhodování a řízení procesů a rizik. Naše řešení proto obsahuje všechny potřebné nástroje pro řízení a plánování cash-flow, vytváření finančních analýz a reportů, controlling nákladů a výnosů či sledování důležitých trendů a predikci jejich dalšího vývoje. Jeho velkou výhodou je také snadná rozšiřitelnost a rychlost nasazení - ověření funkčnosti konkrétního návrhu zabere týden, samotnou implementaci lze realizovat za jediný měsíc," říká Karel Hübl, solution architect GEM System International, který vedl vývoj GEM Management Cockpitu.

Samozřejmostí je jednoduchá přizpůsobitelnost funkcionalit podle individuálních potřeb firmy a intuitivní uživatelské rozhraní. To je navrženo s ohledem na maximální komfort a efektivitu při práci. Informace o aktuálním stavu klíčových ukazatelů společnosti jsou k dispozici na úvodní obrazovce, přehled o historickém vývoji sledovaných ukazatelů a jejich budoucí predikci lze získat jediným kliknutím. Informace je možné prezentovat v kontingenčních tabulkách, grafech a dalších grafických prvcích, lze využít i napojení na Google Maps.

Článek ze dne 14. října 2010 - čtvrtek

Další články od GEM System International s.r.o.