logo

GEM System dokončil projekt systémové integrace pro ÚAMK

Společnost GEM System ukončila pro ÚAMK dodávku analytické, integrační a projektové služby. Cílem realizovaného projektu je zrychlení a zjednodušení řešení jednotlivých klientských případů a automatizace relevantních interních procesů.

Konkrétně se jednalo o propojení stávajícího informačního systému klienta s komplexním řešením GIS (geografický informační systém) a aplikacemi pro komunikaci formou SMS a VoIP.

"Nové řešení umožňuje v rámci jediného rozhraní lokalizovat klienta ÚAMK, vyhledat vhodného smluvního partnera na základě uživatelem zadaných parametrů a navrhnout nejrychlejší možné trasování s ohledem na aktuální dopravní situaci. Díky tomu je nyní doba potřebná k vyřízení požadavku klientů pouhých osm minut a výrazně se snížily i nároky na pracovní kapacity a kvalifikaci operátorů, tedy i provozní náklady našeho zákazníka", uvedl Leoš Literák, solution architekt společnosti GEM System.

Předchozí systém předpokládal rozdělení případu mezi dva zaměstnance - operátora, který shromáždil veškeré informace o klientovi, a dispečera, který měl na starosti komunikaci s klientem a smluvním partnerem při samotném řešení události.

Nyní je celý proces optimalizován tak, že pracovníci call-centra se z naprosté většiny případu věnují na jediném místě přímo v GIS. K dosažení optimálního návrhu řešení využívají rozhodovacích algoritmů a zároveň mají k dispozici přehlednou vizualizaci řešených případů. Komunikace s klienty i partnery je do značné míry automatizována v podobě informačních SMS a automatického vytáčení (headset).

Nový systém přináší i několik dalších výhod z hlediska byznys procesů ÚAMK. Umožňuje například vytvářet komplexní přehledy týkající se geografických údajů, dopravní sítě či efektivity spolupráce s jednotlivými subjekty v partnerské síti.

Použité technologie a hlavní přínosy:

Další články k tématům - Gateway - GIS - IPCC - SMS - ÚAMK - vizualizace - VoIP - Leoš Literák

Článek ze dne 17. května 2012 - čtvrtek

Další články od GEM System International s.r.o.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch