logo

Řešení hodnocení dodavatelů pro Škoda Power je od GEM System

Společnost GEM System International po třech měsících dokončila implementaci informačního systému na vyhodnocení spolupráce s dodavateli pro společnost Škoda Power. IS nahrazuje dosavadní časově náročnou agendu a propojuje stávající firemní ERP systém s internetovou aplikací pro 100 zaměstnancům z úseku nákupu, jakosti a obchodu.

"Aplikaci jsme realizovali pomocí technologie APEX - Oracle Application Express, která představuje součást produktu Oracle DB. Řešení APEX je mimo jiné určeno pro situace, kdy složitost podnikových agend již vyžaduje sofistikovanější nástroje než tabulkové editory," říká Jiří Holubec, solution architect GEM System International, který měl projekt na starosti.

Škoda Power s.r.o. ročně nakupuje produkty a služby od více než 2000 dodavatelů. Jedním z hlavních požadavků společnosti proto byla možnost hodnotit vybrané dodavatele na základě více kritérií, která by se automaticky zohledňovala při finálním hodnocení.

"Nový systém nám umožňuje hodnotit dodavatele komplexně, nikoli pouze z hlediska realizovaných dodávek. Díky struktuře sledovaných ukazatelů nyní můžeme například automaticky identifikovat dlouhodobé přednosti i slabé stránky stávající spolupráce, což nám přinese efektivnější a přesnější rozhodování ohledně budoucího rozvoje vztahů s dodavateli," doplnil Ing. Martin Dyškant, vedoucí komoditního nákupu ve Škoda Power.

Další články k tématům - APEX - ERP - Oracle - Škoda - Jiří Holubec - Martin Dyškant

Článek ze dne 17. února 2011 - čtvrtek

Další články od GEM System International s.r.o.

Řešení hodnocení dodavatelů pro Škoda Power je od GEM System