logo

Centralizace ERP systémů pro registr subjektů zdravotní péče VZP

Společnost GEM System se podílela na projektu centralizace agend RSZP, výběru pojistného a právní agendy z poboček do datového centra VZP ČR. Jde o kritickou aplikaci, bez níž nemohou fungovat žádné další systémy, které VZP využívá.

Agenda registru subjektů zdravotní péče (RSZP) obsahuje zhruba 9 milionů záznamů, z toho 6 milionů se týká pojištěnců, zbytek tvoří zaměstnanci a hospodářští partneři. RSZP ale není pouhou databází statických dat - slouží rovněž jako nástroj sledování a řízení veškeré obchodní a administrativní agendy, spojené například s výběrem pojistného od pojištěnců či zaměstnavatelů, s vymáháním pohledávek, účtováním penále apod.

Registr je navržen tak, aby do něj měly přístup všechny ostatní systémové komponenty využívané napříč organizační strukturou firmy, od přepážkových aplikací až po SAP.

Koncepce řešení zahrnuje také zavedení nových obchodních procesů, revizi vybraných stávajících nebo konsolidaci dat z poboček, jejich unifikaci a optimalizaci.

Právní agenda je integrována s rejstříky státních institucí (živnostenský registr, obchodní věstník, insolvenční rejstřík, evidence úpadců a registr dopravních nehod) a slučuje několik doposud samostatných aplikací, které byly lokalizovány na 78 pobočkách VZP ČR.

V rámci právní aplikace byly integrovány další agendy VZP ČR (agenda rozhodčích orgánů, podpora exekucí, vymáhání nákladů na úhradu zdravotní péče, podpora správních řízení s platebními výměry, výkazy nedoplatků, splátkového kalendáře apod.).

Významnou součástí projektu bylo také čištění a migrace dat do centrální aplikace, což umožní efektivnější vymáhání pohledávek.

Aplikace RSZP slouží pro více než 2500 uživatelů v běžném provozním režimu a je integrována s ostatními systémy VZP ČR, především se SAP, RSZP a výdajovou částí VZP ČR.

Řešení RSZP splňuje nároky na maximální dostupnost v režimu 24/7, a to i při předpokládaném současném připojení až 3500 uživatelů.

Hlavním integrátorem projektu RSZP je Hewlett-Packard a registr představuje hlavní pilíř celého centralizačního projektu.

Hlavní přínosy pro VZP ČR:

Další články k tématům - agenda - centralizace - databáze - ERP - rejstřík - RSZP - SAP - VZP - zaměstnanci

Článek ze dne 2. listopadu 2016 - středa

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch