logo GEM System a.s.

Kdo není agilní, jako by nebyl

S agilními transformacemi se doslova roztrhl pytel. Protože jsme sami na slovo agilní již poměrně alergičtí, pokusíme o daném tématu mluvit co nejvíce bez něj. A vlastně je to docela jednoduché - dalo by se vyměnit například za výraz selský rozum nebo flexibilní.

Kdo není agilní s námi, je proti nám:

Proč chtějí všichni zavádět Scrum, Kanban, SAFe, Lean, apod? To je velmi přesná otázka, kterou si často před naším vstupem do agilního světa nepoložíme.

A nebo na ni odpovíme špatně:

Vždy se ptejte PROČ?

Už víme proč? A víme, co tato transformace obnáší? Provedli jsme důkladnou analýzu rizik? Jsme ochotni změnit zaběhnuté pořádky? Jsme si vědomi toho, že se jedná o dlouhodobý (nikdy nekončící) proces?

A víme JAK? Určitě můžeme doporučit začít s málem, s prvním krokem. Např. vyhodnotit aktuální stav a největší problémy a výzvy, se kterými se potýkáme, např. posouvání termínů, velmi časté změny zadání od zákazníka, na kterém se již delší dobu pracuje, apod.

A poté zvolit nejmenší možný krok směrem k cíli. Nastavme si vhodný časový rámec, po kterém vyhodnotíme, zda to byl krok správným směrem a celý proces zopakujme.

Věnujte dostatek času vyhodnocení výchozího stavu

Tím se dostáváme k nejsilnější zbrani v portfoliu agilního týmu - a tím je Retrospektiva. Nemusíte mít vyladěný Scrum se všemi jeho náležitostmi, ale využívání principů retrospektivy vás posune o notný kus dopředu.

Kolikrát jste měli možnost se s kolegy, s nadřízeným, či dokonce se zákazníkem zastavit v nekončném běhu za dalším termínem a společně vyhodnotit, co funguje, co naopak zpomaluje, co se povedlo, nebo se dokonce vzájemně pochválili?

Z každé retrospektivy vyvoďte alespoň jednu (ne však více než tři) Action Item - výzvu k akci, chcete-li. Ta by měla být jasně definovaná, měla by mít garanta - toho, kdo dohlédne na to, aby se kroky ke zlepšení děly - a také datum, do kdy chceme tuto výzvu zvládnout.

Nejpozději do další retrospektivy. Ať máme možnost vyhodnotit, zda jsme udělali krok správným směrem. Může se stát, že zjistíme, že tudy cesta nevede. I tak jsme se posunuli dál.

Už víme, co nefunguje a nejspíš i proč a můžeme zkusit další krok, který se nám s informacemi, které aktuálně máme, zdá nejsprávnější.

Pokud si nejsme jisti, je dobré zvolit takové řešení, u kterého nás neúspěch bude stát co nejméně prostředků a způsobí co nejméně následných komplikací.

Touto aktivitou zajistíme, že se budeme neustále posouvat kupředu, zlepšovat naši (spolu)práci a odstraňovat elementy, které nám brání v efektivním dosahování cílů.

Další články k tématům - analýza rizik - Kanban - Lean - SAFe - Scrum

Článek GEM System a.s. ze dne pondělí 8. února 2021

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch