logo

HP pomáhá firmám bezpečně tisknout

Společnost Hewlett-Packard představila automatizované komplexní řešení pro bezpečný tisk důvěrných dokumentů v sítích velkých podniků a vládních institucí.

Řešení HP Secure Print Advantage je založeno na zkušenostech a odbornosti HP v oblasti tisku, zpracování obrazu a zabezpečení infrastruktury. Jedná se o vůbec první hardwarové bezpečnostní řešení, které minimalizuje bezpečnostní rizika ošetřením bezpečnostních slabin tiskových zařízení v prostředích s různorodými systémy, servery a klientskými počítači, jaká jsou typická pro většinu podniků.

Na rozdíl od konkurenčních produktů zajišťuje nové řešení HP komplexní zabezpečení jednotlivých tiskových úloh i správy tisku od spuštění z osobního počítače, přes ověření na serveru až po vlastní tisk na tiskárně – a to bez složitých zásahů do tiskové infrastruktury.

"HP Secure Print Advantage automatizuje dosud zpravidla manuální procesy a umožňuje tak jako vůbec první v odvětví zavedení konzistentní, komplexní a prosaditelné bezpečnostní strategie v tiskové infrastruktuře," uvedl Chris Whitener, chief strategist, Secure Advantage, HP. "Toto řešení poskytuje potřebnou úroveň automatizace i zjednodušení takových úloh spojených se zabezpečením, jako např. správa klíčů. Tím odstraňuje mnohé komplikace, které jsou s těmito pracemi spojené, a šetří náklady."

HP Secure Print Advantage je součástí portfolia HP Secure Advantage, které bylo navrženo pro ochranu dat a zdrojů, dosažení shody s bezpečnostní legislativou a optimalizaci správy podnikových rizik. Portfolio je tvořeno servery, systémy pro ukládání dat, softwarem a službami. Integruje zabezpečení do vlastní struktury IT prostředí a umožňuje tak vytvářet mnohem adaptivnější infrastruktury.

Minimalizace podnikových rizik prostřednictvím osvědčeného zabezpečení

HP Secure Print Advantage umožňuje IT personálu automaticky nastavovat a prosazovat bezpečnostní zásady pro jednotlivé systémy, aplikace a síť tiskáren. Pro zajištění maximální ochrany proti nebezpečným útokům integruje nové řešení do tiskového prostředí současné nejvyspělejší bezpečnostní technologie s federálními i mezinárodními certifikáty – FIPS 140-2 Level 4 a Common Criteria ALE 4+.

"V dnešní době se tiskárny mohou stát průnikovým bodem do počítačových sítí podniků a vládních institucí, což může vést ke zcizení dat, útokům typu odepření služby (DoS) či šíření počítačových virů a červů. Přesto si toto nebezpečí stále málokdo uvědomuje," řekl Chris Christiansen, programový viceprezident, Security Products and Services Group, IDC.

"Většina výrobců zatím nabízí pouze specializovaná řešení pro zabezpečení tisku, která nejsou certifikovaná podle FIPS 140-2 Level 4, což je podmínkou pro jejich použití ve vládním sektoru, kde je vyžadována nejvyšší úroveň zabezpečení. HP Secure Print Advantage má všechny předpoklady zaplnit tuto mezeru na trhu."

Zákazníci mohou HP Secure Print Advantage snadno integrovat do svých stávajících IT prostředí jako vrstvu zastřešující tiskové infrastruktury HP i infrastruktury smíšené. Nové řešení poskytuje i ochranu proti škodlivému softwaru a virům, které mohou být obsaženy v dokumentech a šířit se tak v podnikové síti, jsou-li odeslány k tisku.

Základní technologie řešení HP Secure Print Advantage umožňují plné šifrování a správu bezpečnostních zásad prostřednictvím protokolování celého tiskového cyklu.

Zabezpečený server přijímá tiskovou úlohu z šifrovacího klientského modulu a provede kontrolu přítomnosti škodlivého softwaru uvnitř zajištěné hardwarové oblasti. Na základě výsledků kontroly je dokument buď zadržen nebo znovu zašifrován a odeslán na zabezpečený tiskový modul k okamžitému tisku. Je-li dokument určen jednomu nebo více příjemcům, je odeslán na zabezpečený dokumentový server, kde je v zašifrovaném stavu uložen. Uživatel, který chce takový dokument vytisknout, se musí u tiskárny prokázat platnými identifikačními údaji. Řešení Secure Print Advantage poskytuje flexibilní rozhraní pro ověření autentičnosti uživatelů přímo u tiskárny nebo multifunkčního zařízení.

HP vyvíjí program strategického partnerství pro další posílení svého postavení v oblasti bezpečnostních řešení

Společnost HP rovněž ohlásila HP Secure Advantage Alliance Program, jehož cílem je nabídnout zákazníkům větší možnost volby a lepší interoperabilitu v rámci různých bezpečnostních řešení a partnerů pro maximální uspokojení specifických potřeb na zabezpečení. Díky programu budou společnosti HP a její partneři, jako jsou Crossroads Systems, Ingrian a Sensace, moci lépe vycházet vstříc potřebám zákazníků prostřednictvím společně vyvíjených řešení. 
Nový program umožňuje nezávislým dodavatelům softwaru integrovat s širokým portfoliem bezpečnostních produktů HP a vyvíjet sjednocená řešení pro správu bezpečnostních zásad, identit, bezpečnostních protokolů a událostí i řešení pro prosazování bezpečnostních zásad a audit včetně funkcí pro správu šifer a klíčů. Dalším cílem programu je podporovat zavádění oborových standardů pro správu klíčů a šifrování dat.

Nezávislí dodavatelé softwaru získají přístup k technickým zdrojům pro integraci a testování svých řešení s platformami HP a portfoliem Secure Advantage pro další vývoj řešení ochrany dat a shodu s legislativou podle podnikových potřeb zákazníka. Společnost HP a její partneři budou vyvíjet společné plány na prodej a uvádění produktů na trh s využitím integrovaných schopností.

"Požadavky na bezpečnost jsou dnes mimo jiné součástí celé řady zákonů a nařízení. HP Secure Advantage Alliance Program spojí přední dodavatele v odvětví a zákazníkům s rostoucími požadavky na bezpečnost a plnění legislativních nařízení nabídne větší flexibilitu a možnost volby," uvedl Robert Sims, prezident a CEO společnosti Crossroads Systems, Austin ve státě Texas, která je poskytovatelem řešení Business Information Assurance.

Článek ze dne 28. listopadu 2007 - středa

Další články od HEWLETT-PACKARD s.r.o.