logo

HP pomáhá firmám prosperovat i na nestabilním trhu

HP uvádí nové produkty, řešení a služby, které nabízejí firmám vyšší přizpůsobivost nepravidelným tržním výkyvům. Novinky umožňují rychleji prosazovat inovace a měnit velikost firem v závislosti na aktuálních obchodních potřebách a situaci na trhu.

V minulých letech byly ekonomické cykly předvídatelnější a firmy těmto cyklům mohly snáze přizpůsobit své obchodní plány či investice do technologií. Jednoduše řečeno, firmy plánovaly buď růst, nebo redukci. Dnes již tato jednoduchá pravidla neplatí.

Nový výzkum provedený společností HP ukazuje, že více než 90 % manažerů, v jejichž kompetenci jsou obchodní rozhodnutí na nejvyšší úrovni, si myslí, že obchodní cykly budou i v několika následujících letech nepředvídatelné. V důsledku těchto předpokladů je 80 % z nich přesvědčeno, že firmy musejí být daleko flexibilnější v přístupu k obchodním aktivitám a technologiím.

Kvůli rychlým změnám na trhu a protichůdným opatřením, která jsou dnes tržní normou, závisí úspěch firem zejména na efektivním využívání technologií. Osmdesát čtyři procent vrcholových manažerů se domnívá, že zásadním kritériem pro úspěch firem na trhu jsou inovace, a 71 % by schvalovalo více investic do technologií, pokud by se mohli prakticky přesvědčit o tom, že tyto investice splňují jejich požadavky z hlediska doby potřebné k uvedení novinek na trh a využití obchodních příležitostí.

"Strategické investice do technologického zázemí jsou zásadním předpokladem pro vznik inovací nutných k dalšímu rozvoji firem," řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP Česká republika. "Pokud se firmy spolehnou na portfolio produktů, služeb a řešení od HP, mohou vybudovat moderní technologická prostředí, která nejen splní jejich veškeré současné požadavky, ale poskytnou jim i přidanou hodnotu do budoucna."

Novinky od HP poskytují vylepšení v oblasti :

"Konvergovaná infrastruktura HP řeší zásadní problém současného IT, kdy firmy vynakládají největší část IT výdajů do údržby stávajících systémů místo investic vedoucích k rozvíjení inovací," řekl Pavel Klimuškin, ředitel HP divize Enterprise Storage, Server and Networking (HP ESSN). "Nový model konvergované infrastruktury od HP efektivněji spojuje jednotlivá datová úložiště, servery a síťové prvky do vyladěného funkčního celku s jednotnou správou, který zákazníkům ušetří čas, energii, prostor i další náklady."

Konvergovaná infrastruktura HP umožňuje :

Poradenské služby pro konvergovanou infrastrukturu (HP Converged Infrastructure Consulting Services) navíc pomáhají zákazníkům rychle a hladce přejít z "izolovaných" technologií vázaných ke konkrétnímu produktu na vysoce flexibilní konvergovanou infrastrukturu. Nová nabídka služeb, postavená na rozsáhlých zkušenostech HP v oblasti sdílených služeb, cloud computingu (používání počítačových technologií) a projektů transformace datových center, umožňuje zákazníkům sestavovat, testovat a implementovat vlastní vysoce škálovatelné infrastruktury.

Zákazníkům, kteří by rádi využívali konvergovanou infrastrukturu HP, ale nechtějí ji budovat sami, poskytuje HP prostřednictvím divize HP Enterprise Services celou řadu externích IT služeb. Firmy mohou outsourcovat celou infrastrukturu nebo její část externímu dodavateli podle svých aktuálních obchodních potřeb. HP spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů, již aktuálně výrazně rozšířilo o řadu nezávislých prodejců softwaru; díky nim mohou zákazníci najít poskytovatele obchodních aplikací fungujících na konvergované infrastruktuře v každém regionu, kde HP oficiálně působí.

Jestliže se zákazníci rozhodnou nasadit konvergovanou infrastrukturu HP, mohou využít i řešení flexibilního financování prostřednictvím divize HP Financial Services, dceřiné společnosti firmy HP, zabývající se leasingem a správou investičního majetku. HP Financial Services usnadňuje zákazníkům nasazení technologií, které vedou k snazšímu naplnění jejich rychle se měnících obchodních požadavků.

Článek ze dne 5. listopadu 2009 - čtvrtek

Další články od HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Získejte předplatné služby HP Instant Ink na tři měsíce zdarma

Lepší ochrana koncových zařízení s HP Wolf Security

Nové HP LaserJet multifunkce pro kvalitní a levný tisk

HP PageWide Advantage 2200 podporuje rozvoj podnikání v oblasti komerčního tisku

Moderní pokladní systém pro malé a střední obchody a pohostinství

Pracovní stanice pro profesionály za výhodnou cenu

Pavel Klimuškin - nový obchodní ředitel HP pro segment SMB v regionu CEE

Jan Zadák: nový president pro podnikové služby HP v regionu EMEA

ProLiant Gen8: nová generace serverů HP

Alza.cz: Partner roku 2011 a absolutní vítěz prodeje produktů a služeb HP

Software HP ALM 11 urychluje práci s aplikacemi

PaulMcCartney.com: pohodlný přístup k obsahu i funkcím digitální knihovny

Kateřina Braithwaite: nová alianční manažerka HP

Microsoft a HP společně ve vývoji i nabídce řešení privátního a veřejného cloudu

Spolupráce SAP a HP přináší zrychlení přechodu do cloudu

HP Peer Motion: software pro sdružené ukládání

Výzkum HP odhaluje nárůst nákladů v souvislosti s počítačovou kriminalitou

HP Always On Support: nový model spolupráce s partnery

Servery HP ProLiant zlepšují podmínky výzkumu v oblastech energetiky a astrofyziky

HP POD 240a: energeticky nejúspornější modulární datové centrum na světě

IT služby pro NASA zajistí HP

HP Get Thin Guarantee: služba s garancí snížení požadavků na kapacitu úložných systémů

Digitální knihovna bezpečně uchová duševní majetek Paula McCartneyho

Always On Support: nový portál zákaznické podpory HP

HP Prepaid Card Services: bezpečné a finančně efektivní řešení předplacených karet

HP A-series 10500: výkonný přepínač pro video a mobilní aplikace

HP FlexNetwork: jednotná architektura připravuje firmy na budoucnost

Petr Skořepa: nový ředitel divize HP Networking pro ČR

Jan Zadák: nový výkonný viceprezident HP v divizi Enterprise Business

ISO 20000 pro HP Enterprise Services

Senta Čermáková: vítěz ankety Manažer roku 2010

Coca-Cola využije technologické služby HP

HPstorage.cz: zaměřeno na úložné systémy HP

HP ESM: řešení pro správu zdrojů energie

Spolupráce HP a VMware při vývoji bezpečnostních technologií pro cloud

HP je celosvětovou i českou jedničkou prodeje serverů v roce 2010

HP Mobile Access Solution: řešení pro vysokorychlostní mobilní přístup nové generace

HP TippingPoint: řešení pro dokonalejší zabezpečení sítí

HP Critical Facilities Implementation: nová služba pro návrh a budování datových center

Síťové technologie HP pro výzkumné centrum CERN

HP Hybrid Delivery: nová éra cloud computingu

Pražského Národní divadlo s novou IT infrastrukturou od HP

HP zajistí globálně hostingové služby pro BP

Jindřiška Sládková: nová personální ředitelka HP ČR

Nový ethernetový standard HP IEEE Energy Efficient Ethernet

HP Visual Collaboration: nové řešení pro HD videokonference

HP rozšiřuje portfolio konvergované infrastruktury

HP CSE for DMaaS: řešení podpory služby správy mobilních zařízení v cloudu

Paul McCartney: HP zpřístupní jeho digitální knihovnu prostřednictvím privátního cloudu

HP dodá aplikační služby sledování spotřeby energie v domácnostech pro ČEZ