logo

OKsystem se podílí na řešení studie projektu KONCEPT pro NÚOV

Od konce dubna 2010 OKsystem spolupracuje s Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV), pro který navrhuje informační a poradenský systému pro další vzdělávání v rámci projektu Koncept.

Předmětem studie, kterou vypracuje sdružení OKsystem, Trexima a NVF, je analýza platné legislativy, existujících informačních zdrojů a poradenských nástrojů a také poradenských služeb poskytovaných v oblasti dalšího vzdělávání. Součástí plnění budou také návrhy integrovaného informačního systému pro podporu dalšího vzdělávání, případně návrhy na organizační změny v poskytování služeb celoživotního kariérového poradenství.

Studie vzniká v širším kontextu projektu KONCEPT, jehož cílem je navrhnout systémové prostředí pro oblast dalšího vzdělávání, a to na základě doporučení Vládou ČR přijaté Strategie celoživotního učení.

Základní oblasti :

Projekt Koncept se zabývá dalším odborným vzděláváním, které lidem zlepšuje pracovní uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání je trend, který výrazně ovlivňuje výkonnost ekonomiky a její schopnost vyrovnat se změnami trhu. Pokud bude stát schopen svým občanům dobře poradit, jakým směrem se mají dále profesně vyvíjet, případně pokud je k tomu bude vhodně motivovat, budou z toho mít prospěch všechny strany.

Státy Evropské unie věnují této oblasti velkou pozornost. Česká vláda se k těmto zásadám přihlásila například dokumentem „Strategie celoživotního učení ČR“, který je výchozím dokumentem projektu KONCEPT. Na promyšlený rozvoj dalšího vzdělávání může náš stát také získat prostředky z fondů EU. Zadavatel předpokládá, že na analytickou fázi projektu KONCEPT naváží v dalších letech projekty pro implementaci navržených řešení.

Další články k tématům - Koncept - NÚOV - NVF - poradenský - studie - vzdělávání

Článek ze dne 13. května 2010 - čtvrtek

Další články od OKsystem s.r.o.