logo

S UPC si může zdarma telefonovat již více než sto tisíc českých omácností

Společnost UPC Česká republika oznamuje, že na počátku června přesáhl počet domácností, které využívají její telefonní služby, mezník sto tisíc a počet telefonních účastníků nadále rychle roste. Vzájemné volání mezi zákazníky telefonní služby UPC je přitom po všechny dni v roce zdarma, bez ohledu na tarif, který si jednotlivá účastnická domácnost zvolí.

"Tohoto úspěchu jsme osáhli v obě, kdy se mluví o masivním a průběžném poklesu počtu pevných linek ve prospěch mobilních telefonů ", neskrývá hrdost nad úspěchem Václav Bartoň, generální ředitel UPC a dodává : "Vděčíme za něj čtyřem faktorům - a sice, že volání v síti UPC je pro všechny a po celý den bez výjimky zdarma a hovory v tuzemsku a do zahraničí jsou pro zákazníka UPC výhodnější než hovory u řady mobilních operátorů a provozovatelů pevných linek. Na úspěchu se v neposlední řadě pak podepisuje skutečnost, že UPC usiluje o to, aby telefony byly jednoduše a bez komplikací dostupné pro každou domácnost v dosahu kabelové sítě."

Ve srovnání s poplatky za hovory mezi jednotlivými sítěmi mobilních operátorů pak bývá výhodnější i volání ze sítě UPC do jakékoliv mobilní sítě. Pro nové zákazníky jsou výhodné i aktuální akční nabídky – například u tarifu Basic činí měsíční paušál pouze jednu korunu a to hned na celý rok. O UPC telefon se nejvíce zajímají senioři a mladé rodiny, tedy skupiny, jejichž příjmy nebývají tak vysoké.

UPC telefon

UPC telefon funguje naprosto stejným způsobem jako klasická pevná telefonní linka. Rozdíl spočívá pouze ve způsobu vedení telefonního signálu do zákazníkova bytu. Velkou výhodou oproti konkurenci je přitom mnohem levnější telefonování.

Společnost v současné době nabízí tři tarify

Telefonní služba od UPC má, kromě nejvýhodnějšího volání zdarma,levného telefonování do zahraničí a nízkého paušálu i alší výhody, jakými jsou propůjčení bezdrátového telefonního přístroje Panasonic ve dvou barevných provedeních, možnost ponechat si své vlastní číslo a případný jednoduchý přechod od stávajícího operátora.

Článek ze dne 26. června 2008 - čtvrtek

Další články od UPC Ceská republika a.s.