logo

UPC modernizuje své klientské centrum

Společnost UPC Česká republika a. s. oznamuje, že v těchto týdnech probíhá restrukturalizace a technická modernizace jejího klientského centra. Ta spočívá v plném převzetí všech služeb dosud poskytovaných klientským centrem bývalé společnosti Karneval a v jejich rozšíření, v navyšování počtu pracovníků a v instalaci nové, velkokapacitní telefonní ústředny.

Tyto změny mají přechodný záporný vliv na možnost přijímat příchozí telefonické hovory. Společnost se proto upřímně omlouvá těm volajícím zákazníkům, kterým vznikly v souvislosti s kapacitními možnostmi klientského centra jakékoliv obtíže.

"Neodhadli jsme dostatečně zájem o naše služby v souvislosti s vypínáním analogového televizního vysílání, spuštěním digitální kabelové televize a rozšiřováním telefonních služeb," přiznává sebekriticky František Malina, ředitel vztahů k veřejnosti. "Počet hovorů roste zejména z lokalit, kde dříve působila společnost Karneval – lidé se zajímají o to, co jim UPC může nabídnout," dodává.

Problémy s kontaktováním klientského centra by měly během října a listopadu postupně ubývat, v jejich průběhu bude instalována nová telefonní centrála s více jak 4 násobnou kapacitou. Společnost si pronajala služby externích "call center", kam směruje nové zájemce o služby a průběžně zvyšuje počet operátorů. Zároveň byla výrazně posílena 24 hodinová služba help linky internetu a digitální televize.

Klientské centrum UPC měsíčně obslouží na 125 000 hovorů, 40 000 e-mailů a 7 500 dopisů od zákazníků Největší počet hovorů se týká možností kombinací a přechodů mezi jednotlivými službami, dotazů souvisejících s digitálním televizním vysíláním a nabídkou nových služeb.

Článek ze dne 12. září 2007 - středa

Další články od UPC Česká republika a.s.