logo

Začlenění pozemní digitální televize do nabídky kabelové televize UPC

UPC Česká republika a. s. oznamuje, že v roce 2007 aktivně a úspěšně plnila finančně náročný investiční program spočívající v urychleném a plném zavedení digitální kabelové televize v České republice. V nastupujícím roce 2008 pak tento program mimo jiné umožní široké využívání digitálního nahrávání obrazu (PVR) a vysílání v systému HDTV, a to již v prvním čtvrtletí.

Naplňování programu digitalizace kabelových sítí současně představuje z hlediska UPC i konkrétní podporu snaze vlády České republiky úspěšně zabezpečit přechod z televizního analogového vysílání na vysílání digitální. Společnost rovněž rozumí úsilí státních, zákonodárných a regulačních institucí zajistit, aby proces digitalizace umožnil od samého počátku co nejširší přístup k televizním službám šířeným ve veřejném zájmu. Byla a je připravena tomuto úsilí plně napomáhat.

Bohužel poslední změna zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání představuje pro UPC, ale i pro jiné provozovatele převzatého vysílání v analogových kabelových systémech skutečný problém. Novelou rozšířená tzv. povinnost "Must Carry", tj. povinný přenos určitých programů v nejnižší programové nabídce (po novele nejméně patnáct televizních programů), vytváří významné vícenáklady, které přechod k plně digitálnímu vysílání spíše pozdrží, než urychlí. U zákazníků digitální televize UPC nebude zařazení nových programů do programové nabídky zásadní problém. Analogová programová nabídka v sítích UPC však již dosáhla své maximální kapacity. U předplatitelů analogových programových nabídek v místech, kde digitální nabídka ještě není k dispozici, bude jedinou možností, jak zajistit přístup k novým povinně šířeným programům, vybavení domácností vhodným přijímacím zařízením.

UPC svým zákazníkům, kteří nebudou mít dostatečně vybavené koncové zařízení (TV přijímač se zabudovaným DVB-C tunerem či vhodný set-top-box) doporučí vhodný set top box, který si předplatitel bude moci zakoupit u autorizovaných prodejců, případně od UPC pronajmout.

S ohledem na výše uvedené UPC Česká republika věří, že je v zájmu všech jejích zákazníků urychlit přechod na digitální vysílání v kabelových rozvodech tak, aby toto provizorní řešení pro zákazníky analogových programových nabídek bylo jen krátkodobou záležitostí.

Navíc je třeba znovu upozornit, že jakkoli UPC hodlá plnit své zákonné povinnosti, současná i budoucí úprava povinného přenosu určitých programů v zákoně č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání je v rozporu se základními právními principy a pravidly a s evropským regulačním rámcem pro elektronické komunikace, zejména s evropskou směrnicí o univerzální službě. Podle UPC není v případě všech programů, v jejichž prospěch se povinnost stanoví, jednoznačně obhájen veřejný zájem, ani není stanovena přiměřená kompenzace (náhrada nákladů) povinným subjektům, povinnost není přiměřená, transparentní ani technologicky neutrální, jak směrnice vyžaduje. UPC Česká republika společně s jinými operátory požádala Evropskou komisi o přezkum této povinnosti a hodlá využít i možnosti soudního přezkumu této povinnosti v tuzemsku.

Společnost informovala v minulých dnech o svých krocích příslušné regulační orgány a vybrané instituce.

Článek ze dne 12. prosince 2007 - středa

Další články od UPC Česká republika a.s.

Lepší virtuální IP PBX v cloudu než stará telefonní ústředna ve firmě

Všeobecné podmínky poskytování služeb UPC pro podnikatele a živnostníky

Moderní síť UPC vyhovuje těm nejpřísnějším firemním nárokům

UPC telefon pro levné VoIP volání z pevné linky

B2B UPC WEB: zaměřeno na firemní zákazníky

Zájem o pevnou telefonní linku UPC roste

Internet UPC využívá víc než čtyři sta tisíc českých domácností

UPC digitální televize je v oblibě českých domácností

Domácí WiFi síť s UPC Fiber Power

UPC snižuje ceny za volání a internetové služby pro SME segment

Podvodníci se vydávají za pracovníky UPC

UPC Fiber Power 100 v akční ceně 999 Kč po dobu 4 měsíců

UPC Fiber Power 25

Česká mutace MTV na UPC

Firmy jsou nejvíce spokojeny s internetem od UPC

ZOH zvyšují zájem o kabelovou televizi

Finanční krize v televizi, máme toho dost

Testovací vysílání ČT ve vysokém rozlišení je dostupné v digitální televizi UPC

History Channel HD startuje v digitální televizi UPC

Internet 1 M, nová internetová služba UPC

Varujeme veřejnost před pokusem o finanční podvod využívající jméno a logo UPC

Jan van Steeg, nový provozní ředitel UPC Česká republika

Fiber Power 100 a Fiber Power 50, nové internetové služby pro podnikatele

UPC Fiber Power, nejrychlejší připojení k internetu s rychlostí až 100 Mb/s

Dva nové balíčky datových a hlasových služeb pro podnikatelskou sféru

UPC podporuje bezpečnější internet

UPC nabídne TV Barrandov analogově i digitálně, po kabelu i na satelitu

Digitální kabelová televize UPC poráží analogovou

Sledovanost stanic digitální televize UPC

HDTV Forum o televiznímu vysílání ve vysokém rozlišení

Internet UPC má již přes tři sta tisíc zákazníků

Počet zákazníků digitální kabelové televize UPC překročil 250 000

Volání s UPC po ČR, Evropě a do USA zdarma v rámci paušálu

UPC přichází s novou internetovou nabídkou UPC 10M a UPC 20M

UPC zařazuje Eurosport HD

Digitální kabelovou televizi UPC má již přes 200 000 českých domácností

UPC Broadband Slovakia si zvolila systém evidence sítí na platformě Smallworld

UPC otevírá nové pracoviště

S UPC si může zdarma telefonovat již více než sto tisíc českých omácností

UPC výrazně zjednodušuje nabídku digitální satelitní televize UPC Direct

Internet UPC má bezlimitní vyšší rychlosti za stejnou cenu

Změny v nabídce analogového vysílání kabelové televize UPC

Začlenění pozemní digitální televize do nabídky kabelové televize UPC

UPC zařazuje do vysílání Novu Cinema a JimJam

UPC v roce 2008 zachová většinu cen za své služby, některé sníží nebo upraví

UPC ČR hlásí rekord

UPC nabídne zápasy NHL ve vysílání SPORT1

UPC modernizuje své klientské centrum

Digitální kabelová televize UPC má 60 TV kanálů z toho 41 v češtině nebo slovenštině

UPC ČR je větší, výkonnější, s novou vizí a identitou