logo Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka

BYOD v českých firmách stále s obavami

Překážkou většího prosazení se trendu BYOD v českých firmách jsou zejména rizika v oblasti bezpečnosti firemního IT, která sdílejí zaměstnavatelé. Obavy spojené s některými prvky bezpečnosti, která s sebou BYOD nese panují i na straně zaměstnanců.

Společnost Intel prezentovala průzkum mezi 807 zaměstnanci ve věku 18 až 60 let, kteří při své práci využívají počítačové technologie. Zkušenost s využíváním svého vlastního počítače či tabletu i pro pracovní účely mají v Česku zaměstnanci jen 14% firem. Nicméně významná část, 38% zaměstnanců firem, kteří trend BYOD (Bring your own device) dosud nepodporují, by uvítaly, kdyby mohly pracovat na svých soukromých zařízeních.

Výsledky průzkumu jsou v souladu s výsledky dotazování mezi velkými firmami v ČR nad 100 zaměstnanců, z nichž trend práce na soukromých počítačových zařízeních zavedlo jen 7%.

"Valná většina respondentů průzkumu (stupeň 7,07 na desetibodové stupnici) vyhodnotilo jako riziko, že jejich zaměstnavatel bude mít skrze jejich počítač snadnější přístup k jejich soukromí a že by je mohl narušit. Poměrně rozšířené (6,41) je také mínění, že soukromý počítač bude vystaven bezpečnostním incidentům cílícím na firmu, což může v důsledku vést k ohrožení či ztrátě soukromých dat. Myšlenka odstřihnutí se od všech drátů a kabelů je pro většinu zaměstnanců a IT profesionálů přitažlivá a lze očekávat, že si cestu do českých firem v brzké době najde," říká k výsledkům průzkumu Pavel Svoboda, marketing a PR manažer společnosti Intel.

Existují ovšem i jiné obavy, které nejsou namířeny proti zaměstnavateli, ale do vlastních řad - mezi respondenty převládá názor (5,80), že v případě využívání vlastního počítače pro pracovní účely by měli větší tendenci nechat se v práci rozptylovat zábavou a vyřizovat v práci soukromé záležitosti.

BYOD si ovšem respondenti spojují i s pozitivními věcmi - většina se domnívá, že by v práci byli produktivnější, kdyby mohli pracovat na počítači, se kterým jsou důvěrně obeznámeni (5,85) a že by pro ně bylo jednodušší/praktičtější, mít práci i zábavu soustředěnou v jednom mobilním počítači (5,70).

Zaměstnanci chtějí pracovat bezdrátově

O rozvolněném vztahu k pracovišti, které se stává spíše stavem mysli, než pevným místem v kanceláři, svědčí i související trend flexibilního pracovního prostředí v rámci firem. Již téměř polovina zaměstnanců (48%) už není pevně vázána ke svému pracovnímu stolu či kanceláři a může pracovat z jiného místa v rámci firmy, další 4% zaměstnanců potvrdilo, že se tato změna v jejich firmě připravuje.

K tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat plnohodnotně a efektivně i mimo svou kancelář v chytrých konferenčních místnostech či sdílených kancelářích a hubech, potřebují využívat dalšího stupně mobility, kde už nebudou omezováni ani propojením s periferiemi prostřednictvím kabelů, drátů či adaptérů.

Počítačové kabely na pracovišti vadí nadpoloviční většině oslovených zaměstnanců (57%), přičemž 16% je považuje za překážku vlastní mobility a efektivity práce, zbývajících 41% v nich vidí problém spíše estetický.

Nicméně čtyři z pěti zaměstnanců (79%) by technologii bezdrátového přenosu obrazu a propojení s perifériemi bez jakýchkoli kabelů ve své práci přivítali. Obdobně se tato technologie jeví perspektivní ředitelům IT českých firem. Ve své firmě by ji chtělo mít 73% českých CIOs, což z ní společně s bezdrátovým nabíjením činí nejatraktivnější z technologických trendů posledních let.

Článek Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka ze dne 10. října 2016 - pondělí

Další články od Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka

Acronis Backup 12.5