logo itpoint.cz

Eva Máchová

UX designér a konzultant online marketingu společnosti FG Forrest

Eva Máchová - FG Forrest, a.s.logo FG Forrest, a.s.LinkedIn

Velmi důležitá je funkční propojenost e-shopu s redakčním systémem vlastního webu. Toto řešení se nám při zvyšování výkonu e-shopu osvědčilo všude bez výjimky. Zákazníci stejně jako v reálném světě vybírají očima. Občas neví, co přesně chtějí a potřebují se inspirovat. Obsah, který vytváříte, jim v tom pomůže. Mít však zvlášť skvělé články na blogu a zvlášť katalog produktů, moc nefunguje. Představuje zbytečnou bariéru.

Proto je lepší mít obsah rovnou provázaný s položkami z e-shopu. Na stránkách největšího českého e-shopu s biopotravinami Probio například můžete rovnou z receptů vkládat do košíku zmíněné suroviny. Žádné zdržování s brouzdáním v položkách menu.

Marcela Pekníková

HR manažerka společnosti ESET

Marcela Pekníková - ESET software spol. s r. o.logo ESET software spol. s r. o.LinkedIn

HR považuji v nejhlubší podstatě za roli mentora profesního vývoje. Chci novým kolegům vytvářet takové podmínky, aby se mohli rozvíjet v tom, v čem jsou opravdu dobří.

Zaměřit se chci především na možnosti flexibilního vzdělávání v takové podobě, aby si mí kolegové mohli sami vybírat, jakým způsobem se chtějí dlouhodobě rozvíjet, ať už v rámci své stávající pozice či záměrně mimo ni.

Pavel Klimuškin

Výkonný ředitel společnosti DNS

Pavel Klimuškin - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Když jsme před rokem uzavírali distribuční kontrakt se společností Micro Focus, deklarovali jsme naši ambici stát se jejím klíčovým distributorem.

Jsem rád, že se nám tuto ambici daří naplňovat a že se DNS stává preferovaným partnerem nejen pro Micro Focus, ale i pro implementační partnery, kterým poskytuje potřebnou podporu.

Robert Dastych

Team Leader Software Group společnosti DNS

Robert Dastych - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Plánujeme se nyní zaměřit na rozvoj partnerské sítě a rozšíření našich služeb, jež poskytujeme.

Chceme být schopni nabídnout odborné služby v rámci celého životního cyklu projektu, což vnímáme jako důležitý milník na cestě stát se preferovaným distributorem na českém a slovenském trhu.

Eva Máchová

UX designér a konzultant online marketingu společnosti FG Forrest

Eva Máchová - FG Forrest, a.s.logo FG Forrest, a.s.LinkedIn

Systém eLogist eviduje pohyb zboží od objednávky, přes naskladnění, expedici až po doručení zákazníkovi e-shopu. Napojení na ComGate řeší nejen skladové hospodářství, ale rovnou i odesílání nakoupených produktů.

Zákazník pak dostává informace o pohybu svého zboží pomocí Edee.one z vlastního e-shopu. Hlavní výhodou je, že se automatizuje celý proces mezi e-shopem a fulfillment centrem.

Sami Atiya

Prezident divize ABB Robotika a pohony

Sami Atiya - ABB s.r.o.logo ABB s.r.o.LinkedIn

Před pěti lety bylo naší vizí stanovit pomocí robota YuMi nové standardy kolaborativní robotiky - vytvořit přesného robota, schopného spolupracovat s lidmi bez ochranných opatření či klecí. Takového, který bude u uživatelů vyvolávat pozitivní odezvu. YuMi si získal neuvěřitelnou popularitu a stal se základem nové kategorie malých kolaborativních robotů, určených pro manipulaci s materiálem, montáž a kontrolu.

Současně pomohl zpopularizovat využívání kolaborativních robotů v dalších oblastech, díky čemuž jsou tito roboti využívány v neustále se zvyšujícím počtu aplikací od výroby a montáž až po zdravotnictví.

Deepak Patil

Viceprezident a generální ředitel pro cloudové platformy a řešení společnosti Dell Technologies

Deepak Patil - Dell Technologieslogo Dell TechnologiesLinkedIn

Data a pracovní zátěže existují všude - na okraji sítě, v ústředních datových centrech a ve veřejných cloudech. A zatímco objem dat a množství aplikací narůstá, IT prostředky a rozpočty nikoli. Aby podniky dokázaly data využít k odlišení od konkurence, potřebují mít možnost je efektivně a konzistentně spravovat bez ohledu na jejich umístění.

Dell Technologies Cloud přenáší to nejlepší z veřejného cloudu do datového centra a to nejlepší z datového centra do veřejného cloudu a odstraňuje komplexitu, takže podniky mohou věnovat méně času správě infrastruktury a více času svým zákazníkům.

Michal Černý

Specialista na prezentační techniku společnosti AUDIOPRO

Michal Černý - AUDIOPRO s.r.o.logo AUDIOPRO s.r.o.LinkedIn

To je zajímavé zejména v aktuální situaci, kdy mnoho firem přehodnocuje prostorové uspořádání svých kanceláří a hledá řešení, které by lépe vyhovovalo jejich potřebám po covidové pandemii.

Bezdrátový systém Modena Hub totiž dovoluje využít k jednání či prezentaci jakoukoli místnost - kromě technikou vybavených zasedaček i další prostory kanceláře, včetně odpočinkových zón, ale také posluchárny nebo velké sály.

Zdeněk Bínek

Jednatel společnosti ZEBRA SYSTEMS

Zdeněk Bínek - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Stejně jako ve světě, tak i v České republice a na Slovensku hrálo prim zabezpečení s pomocí VPN sítí, kterým firmy reagovaly na masivní změnu způsobu práce. Avšak tato změna s sebou přináší potřebu i dalších opatření typu firewallu, zálohování, zvýšené ochrany e-mailů či patch managementu. Firmy se proto stále více poohlížejí po komplexních modelech zabezpečení za rozumnou cenu typu GFI Unlimited.

Tento licenční model nabízí za jedno předplatné přístup k 9 aplikacím pro komunikaci a IT bezpečnost. Kombinovat lze přitom kterékoliv z nich v závislosti na konkrétních potřebách.

Miroslav Knotek

Spoluzakladatel a spoluvlastník společnosti KPCS CZ

Miroslav Knotek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Na vlastním příkladu můžeme ukázat, jak nás digitalizace procesů v cloudu významně posunula. Přínosy jsou měřitelné hned ze tří pohledů a profitují z nich všechny zúčastněné strany. Vedení společnosti má díky kvalitním informacím v reálném čase v rámci reportingu dostatek podkladů pro rychlé rozhodování, což má pozitivní dopad jak na efektivitu práce, tak na finanční výsledky společnosti.

Koncový zákazník, stojící v centru naší pozornosti, díky včasné a rychlé komunikaci, automatizaci procesů a plánování v reálném čase dostává tu nejvyšší možnou podporu při řešení svých potřeb.

A zaměstnanci mohou plně využívat prostředků moderního pracoviště a nástrojů moderní spolupráce, což zvyšuje významně nejen produktivitu práce, ale díky možnosti lepšího plánování práce a možnosti pracovat odkudkoli také zlepšuje jejich worklife balance, a vede tedy ke zvýšení jejich spokojenosti a loajality k naší společnosti. Velmi významný přínosem je také rozšiřitelnost systé u do budoucna, se kterým počítáme.

1