logo itpoint.cz

Aleš Hojka

Generální ředitel společnosti IBA CZ

Aleš Hojka - IBA CZ, s.r.o.logo IBA CZ, s.r.o.LinkedIn

Například zákazníkům v cestovním ruchu můžeme nabídnout to, v čem jsme opravdu jedničkou na trhu. Od jednodušších webů a intranetů např. s přehledem docházky přes složité klientské a věrnostní portály, kdy se každému uživateli zobrazují jiná data, až po řešení typu Protikorupční subportál, který jsme dělali pro ministerstvo obrany a kde zaručujeme absolutní anonymitu.

Součástí portálu může být také plánovač lidských zdrojů, což se může hodit zejména společnostem s velkým či často se měnícím počtem zaměstnanců a brigádníků dle sezonnosti nebo momentálního vytížení provozu. Zajímavá může být i integrace se sociálními sítěmi.

Umět využít informace, které lidé dávají k dispozici na nejrůznějších sítích, k cílené reklamě se může hodit všude a v cestovním ruchu zejména.

Andrej Hronec

Ředitel společnosti AUDIOPRO

Andrej Hronec - AUDIOPRO s.r.o.logo AUDIOPRO s.r.o.LinkedIn

Videokonference mají velkou výhodu, že dokáží plnohodnotně nahradit část služebních cest. Znamenají tak obrovské úspory pro firmy, které takto komunikují se zahraničními mateřskými firmami či obchodními partnery doma i v zahraničí. Pokud firma investuje do videokonference účelně, mohou se jí vložené prostředky vrátit během několika měsíců.

Návratnost takového řešení se typicky pohybuje mezi šesti měsíci a jedním rokem. Je ale důležité, aby ze široké nabídky firmy vybíraly to, co opravdu potřebují.

Jan Rezek

Ředitel marketingu skupiny ALTRON

Jan Rezek - ALTRON, a.s.logo ALTRON, a.s.

Podařilo se nám sestavit netradiční a praktický program kongresu, který účastníkům dovolí vyzkoušet si na vlastní kůži řadu aplikaci a systémů, nahlédnout do přistaveného funkčního mobilního datového centra a kromě toho získat spoustu podnětných informací a poznatků o kybernetické bezpečnosti a aktuálních hrozbách pro ICT.

Zdeněk Bínek

Jednatel společnosti Zebra systems

Zdeněk Bínek - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Vítáme portfolio Kerio do rodiny námi distribuovaných produktů. Pevně věřím, že tímto jmenováním získají dosavadní obchodní partneři řešení Kerio i GFI Software nové obchodní příležitosti, a především budeme moci nabídnout nové možnosti a významné přínosy také zákazníkům obou společností.

Aleš Hojka

Generální ředitel společnosti IBA CZ

Aleš Hojka - IBA CZ, s.r.o.logo IBA CZ, s.r.o.LinkedIn

Na základě průzkumu trhu a současných trendů jsme identifikovali několik oblastí služeb, o které mají naši zákazníci největší zájem. V našich vývojových centrech v Praze, Brně a Ostravě jsme vybudovali týmy certifikovaných a zkušených odborníků na dané oblasti a získali již i několik zakázek, které jen potvrzují správnost našeho rozhodnutí. Navíc za námi stojí silná finanční skupina s několika tisíci IT profesionálů se zkušenostmi z mezinárodních projektů všech velikostí.

Zasazení MS SharePointu do naší nabídky bylo logickým krokem, protože stejné technologie využíváme i v další oblasti našeho působení, a to v řešeních pro správu dokumentů, kde IBA dosud nejčastěji využívala robustní ECM řešení IBM FileNet. IBA Group naše inovační aktivity podporuje a jsou v souladu se strategií skupiny.

Kristian Ujlaki

Development Director společnosti Infor Česká republika

Kristian Ujlaki - Infor (Česká republika) s.r.o.logo Infor (Česká republika) s.r.o.LinkedIn

Jsme velmi spokojeni s tím, že jedno z našich vývojových center je umístěno v České republice, v zemi s ohromným potenciálem technicky talentovaných lidí.

S tím, jak se Infor stále častěji setkává s globální poptávkou po podnikových aplikacích pro podporu aktuálních trendů digitalizace, potřebujeme v našem centru více vývojářů, které hledáme v České republice a v dalších okolních zemích.

Ireneusz Kubies

Channel Manager společnosti Infor Česká republika

Ireneusz Kubies - Infor (Česká republika) s.r.o.logo Infor (Česká republika) s.r.o.LinkedIn

České společnosti by si měly ze všeho nejdříve otestovat, že jejich stávající podnikový systém je připraven na moderní digitální technologie. Infor je připraven svým zákazníkům poskytnout jak inovativní ERP systém, tak specifická řešení reagující na jejich aktuální digitální potřeby.

Ze strany českých výrobních společností v současné době identifikujeme rostoucí poptávku například po Infor Configure Price Quote (CPQ), aplikaci umožňující výrazně zefektivnit oblast produktové konfigurace a urychlit procesy nabídkového řízení prostřednictvím digitální integrace Infor CPQ se stávajícím ERP systémem.

Pavel Štěpán

Obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech

Pavel Štěpán - Konica Minolta Business Solutions Czechlogo Konica Minolta Business Solutions CzechLinkedIn

Reagujeme na žádosti zákazníků, kteří už nyní hledají řešení v souladu s novým nařízením EU. Díky spolupráci se specialisty na IT právo a ochranu osobních údajů nabízíme komplexní posouzení ze všech úhlů pohledu. Audit zahrnuje nejen analýzu firemních technologií a procesů z hlediska bezpečnosti, ale také právních náležitostí smluv, směrnic a jiných dokumentů.

Zejména u větších společností může být zavedení nových postupů zpracování osobních údajů časově náročné. Sankce za případné porušení nařízení mohou být přitom pro většinu firem likvidační. Doporučujeme proto svým zákazníkům připravit se na nové nařízení co nejdříve.

Josef Svoboda

Vedoucí vývoje společnosti MARBES CONSULTING

Josef Svoboda - MARBES CONSULTING s. r. o.logo MARBES CONSULTING s. r. o.LinkedIn

Vývojové oddělení zajišťuje rozvoj a servis pro více než 200 modulů a knihoven, které jsou v různých verzích nasazené u našich zákazníků. Jeho roční kapacita je rozdělena do tří plánovacích období, která jsou vždy zakončena vydáním verzí upravovaných modulů.

Právě teď jsme dokončili měsíční testovací a stabilizační období vydáním verzí 16.2 a vstupujeme do nového plánovacího období, jehož nejdůležitějším cílem je vydání hlavních ročních verzí s označením 17.

Průběžně vydáváme také stabilizační verze typu patch, které obsahují pouze drobný kompatibilní rozvoj, a verze typu hotfix opravující co nejrychleji chyby.

Andrej Hronec

Ředitel společnosti AUDIOPRO

Andrej Hronec - AUDIOPRO s.r.o.logo AUDIOPRO s.r.o.LinkedIn

Díky zařízení pro maskování zvuku je možné v open office kancelářích zlepšit prostředí, především akustickou pohodu, navíc bez rušivých zásahů do vizuální podoby interiéru a s přijatelnými náklady. Metodu zvukového odstínění používali již staří Řekové, když své zahrady či interiéry chránili před hlukem z ulice šumícími fontánami.

V dnešní době slouží k těmto účelům malé reproduktory - tzv. emitory, vysílající tichý uniformní šum o různých frekvencích, který je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor ve vzdálenosti zhruba 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, takže vás nevyrušuje.

1
Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux