logo itpoint.cz

Zdeněk Bínek

Jednatel společnosti ZEBRA SYSTEMS

Zdeněk Bínek - GFI Softwarelogo GFI SoftwareLinkedIn

Pro firmy a organizace je v současném prostředí stále těžší čelit nejrůznějším kybernetickým výzvám, požadavkům na compliance a komunikačním potřebám, přičemž více než 50% SMB firem zápasí se stále těsnějšími rozpočty. Podle našich odhadů využívá průměrná SMB společnost přes 14 IT aplikací od mnoha dodavatelů.

GFI Unlimited pomáhá našim zákazníkům zjednodušit zajištění ochrany svých IT prostředí a zároveň umožňuje prodejním partnerům zvýšit loajalitu svých klientů a rozšířit úspěchy ve vlastním podnikání.

Hana Hoffmannová

Šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest

Hana Hoffmannová - dTest, o.p.s.logo dTest, o.p.s.LinkedIn

V našem nezávislém testování jsme se snažili vytvořit zkušební podmínky s širokou škálou simulací, které velmi dobře odkryjí, jaký přístroj fotí lépe a jaký hůře.

Zkoušeli jsme, jak si poradí se slabým světlem, barevností obličejů a různých předmětů, ostrostí, geometrickými vzory i s barevnými bodovými světly v pozadí.

Ondřej Šťovíček

Produktový ředitel společnosti Easy Software

Ondřej Šťovíček - Easy Software s.r.o.logo Easy Software s.r.o.LinkedIn

Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase. Mezi projektovými manažery je tato vizuální pomůcka velmi oblíbená. K nejčastěji používaným funkcím Easy Projectu patří také timesheety s vykazováním práce zaměstnanců a Resource Management, tedy řízení zdrojů.

Výkazy práce představují přes 11% každodenních úkonů manažerů v Easy Projectu, řízení zdrojů pak více než 10%. Pro projektové manažery je v dnešní době kromě obvyklého plánování také velmi důležité sledovat i ekonomiku projektu.

Serguei Beloussov

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti Acronis

Serguei Beloussov - Acronislogo AcronisLinkedIn

Rozšířením prověřených řešení o přístup k naší platformě a API rozhraním přinášíme naši vizi na trh a představujeme příležitosti pro ISV a OEM dodavatele softwaru poskytovatele služeb a vývojáře. Ti tak mohou rozšířit dosah svých aplikací a funkčnosti řešení Acronis, a zpřístupnit je našemu partnerskému ekosystému.

Zákazníci si cení vysoké kvality našeho softwaru a jsme přesvědčeni, že toho rychle využijí také vývojáři z celého světa, jež musejí čelit stále masivnějšímu nárůstu dat pocházejících z různých zdrojů typu AI, IoT a cloudu.

ISV a OEM dodavatelé a poskytovatelé služeb, zákazníci a partneři mohou nyní využít příležitosti a vytvořit nové zdroje příjmů ve svém podnikání sázkou na platformu Acronis Cyber Platform a přístup k hodnotovému řetězci Acronis.

Martin Janda

Technický ředitel společnosti itself

Martin Janda - itself s.r.o.logo itself s.r.o.LinkedIn

Vyslyšeli jsme přání těch zákazníků, kterým je značka Apple blízká. Aplikace Interaktivní TV na tomto zařízení pracuje velice rychle a využívá nativní a doporučený vzhled Apple TV platformy.

V multimediálních zařízeních Apple TV jsou dostupné i aplikace dalších nabízených IPTV služeb. Jsou to tv2go - verze pro slovenský trh a Selfnet TV - pro zákazníky značky Selfnet.

Jan Dvořák

Ředitel Počítačové školy Gopas

Jan Dvořák - GOPAS, a.s.logo GOPAS, a.s.LinkedIn

Odborná konference TechEd-DevCon je vždy odrazem témat, které aktuálně rezonují v IT komunitě. V současné době firmy vnímají, že kvalitní IT infrastruktura se stává výraznou konkurenční výhodou.

Na úspěšnost firem má vliv i to, nakolik umějí využít svá data - i když 57% firem se snaží svá data nějak vytěžit, jen necelá třetina z nich umí pokročilou analytiku opravdu využít.

Patrik Drastich

Business Unit Manager Hitachi společnosti DNS

Patrik Drastich - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Tato změna umožní plně se zaměřit na tento rostoucí segment trhu s cílem poskytovat partnerům reálnou přidanou hodnotu ve spolupráci s lokálním zastoupením Hitachi Vantara.

Pavel Klimuškin

Výkonný ředitel společnosti DNS

Pavel Klimuškin - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Osamostanění divize HItachi je důležitým krokem pro DNS, neboť potenciál českého trhu vyžaduje zvýšenou podporu.

Jaroslav Lizner

Channel director společnosti Easy Software

Jaroslav Lizner - Easy Software s.r.o.logo Easy Software s.r.o.LinkedIn

I v letošním roce očekáváme, že největší obraty budeme mít v Německu. Tamní trh je výrazně větší a cítíme zde další potenciál růstu.

Patrick Müller

Channel Account Executive Czech Republic + Slovakia společnosti Sophos

Patrick Müller - Sophoslogo SophosLinkedIn

Je snadné říct ne, nemusíte se obávat. Ale co když je opak pravdou? Jedna z nejdůležitějších věcí je, zda jste na podvodné stránce své přihlašovací údaje zadali - pokud ne, můžete být z pohledu útoku Nasty List relativně klidní.

Pokud jste neodolali a své přihlašovací údaje vložili, ale spoléháte se současně na dvoufázové ověřování pomocí SMS zpráv nebo autentizační aplikace, mělo by být také vše v pořádku. Tento způsob ověřování je totiž pro počítačové zločince značnou komplikací a obtížnější pro překonání.

1