logo itpoint.cz

Jaromír Talíř

Technický partner sdružení CZ.NIC

Jaromír Talíř - CZ.NIC, z.s.p.o.logo CZ.NIC, z.s.p.o.LinkedIn

Implementaci úrovně záruky Vysoká jsme se intenzivně věnovali několik posledních měsíců a jsem velice rád, že nyní mohu oznámit, že se nám ji povedlo úspěšně dokončit. Věříme, že použití bezpečnostních klíčů FIDO je pohodlnější než čipové karty, které jsou aktuálně na této úrovni vyžadovány, a přitom poskytuje srovnatelnou bezpečnost. Služba mojeID tak pokračuje ke svému cíli stát se nejuniverzálnější českou digitální identitou.

Uživatelé s ní získávají přístup ke všem elektronickým službám veřejné správy, včetně těch, které vyžadují nejvyšší zabezpečení - např. založení a administrace majetkového účtu nebo on-line nákup státních dluhopisů.

Jiří Hub

Výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions

Jiří Hub - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.

Nesmírně nás toto významné ocenění potěšilo, nejen proto, že je podloženo uznáním předních odborníků z oblasti informačních technologií, ale i proto, že po předchozích oceněních pro dva naše produkty - HELIOS Nephrite a HELIOS Pantheon - jde již o třetí ocenění, získané v této prestižní soutěži.

Každý podobný úspěch však pro nás současně představuje závazek - závazek vůči našim zákazníkům, které ať už našimi dalšími novými produkty či inovacemi stávajících produktů nesmíme ani v budoucnu zklamat.

Alžběta Křídlová

Manažerka produktů pro veřejnou správu ve společnosti Asseco Solutions

Alžběta Křídlová - Asseco Solutions, a.s.logo Asseco Solutions, a.s.LinkedIn

Zavedením Spisky získají firmy a organizace komplexní správu dokumentů od jejich prvotní evidence při vstupu do organizace, přes proces vyřizování, až po skartační řízení. Spiska je tedy ideálním pomocníkem pro všechny organizace, jejichž cílem je mít pořádek v dokumentech a jednotnost v jejich zpracování.

Hlavním důvodem modernizace a rozšíření produktové řady HELIOS bylo, že spisová služba je dokonale komplexním produktem, který pomáhá nejen organizacím veřejné správy, ale významnou měrou přesahuje i do komerční sféry.

Výhodou Spisky je i fakt, že kromě možnosti napojení na produkty řady HELIOS ji lze propojit i s informačními systémy z produkce jiných dodavatelů.

Marco Preuss

Ředitel globálního výzkumného a analytického týmu (GReAT) společnosti Kaspersky v Evropě

Marco Preuss - KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIClogo KASPERSKY LAB CZECH REPUBLICLinkedIn

Augmentace lidí je rychle se rozvíjející technologickou oblastí, která je zatím málo prozkoumaná. Tento první krok k vyjasnění otázek souvisejících s jejím používáním a také posílením bezpečnosti nám pomůže zajistit, aby se její potenciál využíval pozitivním způsobem.

Jsme přesvědčeni, že chceme-li vybudovat bezpečnější digitální svět zítřka, musíme již dnes digitálně zabezpečit budoucnost augmentace lidí.

Robert Šuman

Vedoucí pražského detekčního a analytického týmu společnosti ESET

Robert Šuman - ESET software spol. s r. o.logo ESET software spol. s r. o.LinkedIn

Hrozby pro operační systém Android v tuto chvíli kontinuálně rostou. Ve sledovaném období od května do srpna 2021 byly v českém prostředí aktivní především bankovní malware Cerberus a obecně stalkerware. V Česku figurovala především stalkerware aplikace Cerberus, která shodou okolností nese stejný název, jako zmíněný bankovní malware. Aplikace umožňuje pomocí SMS příkazů ovládat telefon oběti.

Např. je takto možné zapnout data, přesměrovat telefonát nebo číst zprávy. Právě kvůli těmto funkcím není možné stáhnout aplikaci oficiálně přes Google Play, i když vývojáři aplikaci nabízejí jako nástroj pro nalezení telefonu na dálku.

Evgeniya Naumova

Výkonná viceprezidentka pro korporátní obchod společnosti Kaspersky

Evgeniya Naumova - KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIClogo KASPERSKY LAB CZECH REPUBLICLinkedIn

Když organizace čelí kybernetickému incidentu, správná krizová komunikace je neméně důležitá než obrana a opatření, která vedou k obnově provozu. Riziko úniků dat stále přetrvává a firmy by si měly uvědomit, že aktivní zveřejnění je lepší než situace, kdy tak učiní média. Přiměřená, přesná a včasná komunikace nejenže minimalizuje potenciální poškození pověsti firmy, ale může také výrazně zmírnit přímé finanční ztráty.

Aby firma předešla panice nebo zmatku, musí si předem vypracovat jasný krizový plán a proškolit zaměstnance. Odborníci na firemní komunikaci a týmy IT bezpečnosti by měli spolupracovat, vyměňovat si informace z oblasti kybernetické bezpečnosti a stanovit postupy, nástroje, kanály a způsob vyjadřování, které by mohly být užitečné pro dobré zvládnutí interní i externí komunikace v případě mimořádné události.

Hana Součková

Generální ředitelka společnosti SAP ČR

Hana Součková - SAP ČR,spol. s r.o.logo SAP ČR,spol. s r.o.LinkedIn

V současné době jsme svědky velké konzumerizace B2B segmentu. Lidé i zde totiž oprávněně očekávají podobný zážitek, na jaký jsou zvyklí z B2C. Zároveň v B2B roste strategická důležitost poskytování služeb s přidanou hodnotou na úkor pouhého prodeje produktů.

Naše platforma SAP Commerce Cloud může B2B společnosti ve všech těchto aspektech plně a pružně podpořit. Tento projekt potvrdil důležitost dvou trendů, a sice správného načasování a odbornosti.

Nejde totiž jen o implementaci technického řešení, ale i o výběr vhodného partnera, který zákazníka úspěšně provede celým procesem. Jsem velmi ráda, že zkušená digitální agentura ACTUM Digital s námi spojila své síly.

Evgeniya Naumova

Výkonná viceprezidentka pro korporátní obchod společnosti Kaspersky

Evgeniya Naumova - KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIClogo KASPERSKY LAB CZECH REPUBLICLinkedIn

Důvěra byla pro zdravotnictví vždy velmi důležitá. Ale dnes, kdy se stále víc zdravotnických organizací spoléhá při podpoře svých služeb na technologie a digitální nabídky, chtějí mít pacienti také jistotu ohledně ochrany svých zdravotních údajů. To znamená, že úroveň důvěry v tomto odvětví je neoddělitelně spjata se schopností poskytovatele zajistit bezpečnost citlivých informací, které shromažďuje, sdílí a uchovává.

Vzhledem k rychlému vývoji a komplexnosti, kvůli nimž je toto odvětví stále lukrativnější pro útočníky, nastal čas, aby zdravotnická zařízení učinila z kybernetické bezpečnosti svoji prioritu. Měla by zhodnotit současnou úroveň své ochrany a neprodleně zavést vhodná řešení a nástroje.

Tímto způsobem připraví pacientům lepší služby, kde vzdálenost ani rizika kybernetické bezpečnosti nebudou překážkou a kde se každému dostane kvalitní lékařské pomoci.

Ondřej Šabata

Sales Engineer pro řešení N-able společnosti ZEBRA SYSTEMS

Ondřej Šabata - N-ablelogo N-ableLinkedIn

Služby tradičního vzdáleného monitoringu a správy představují v dnešním světě podmínku nutnou, nikoliv však postačující. Aktuální úroveň kybernetických hrozeb vyžaduje zapojení širokého spektra nástrojů IT bezpečnosti k pokrytí všech nových vektorů a metod kybernetických útočníků. Od MSP poskytovatelů se dnes vyžaduje mnohem aktivnější role při správě a ochraně IT infrastruktur jejich zákazníků.

ZEBRA SYSTEMS společně s N-able nabízí MSP poskytovatelům výhodné pořízení nástrojů IT bezpečnosti tak, aby mohli okamžitě rozšířit svou nabídku o služby IT bezpečnosti.

Lukáš Král

Sales Manager společnosti AUDIOPRO

Lukáš Král - AUDIOPRO s.r.o.logo AUDIOPRO s.r.o.LinkedIn

Reprosoustavy Electro-Voice řady MTS byly navrženy pomocí výpočetních clusterů High-Performance Computing (HPC), na kterých běží proprietární modelovací software z dílny techniků Electro-Voice. Aby dosáhli optimálního výkonu systému, provedli stovky FEA simulací.

Tato práce vedla k vytvoření nových technologií, jako je např. duální bezeztrátový vlnový konvertor Hydra, který pohání velký zvukovod s konstantní směrovostí a koherentním zdrojem, a dopomáhá tak zajistit řízenou směrovost až k 350 Hz.

1