logo itpoint.cz

Cathy Bittner

Manažerka strategického obchodního rozvoje společnosti Canon Europe

Cathy Bittner - Canon CZ s.r.o.logo Canon CZ s.r.o.LinkedIn

Z letošního ročníku Future Promotion Forum jsem nadšená. Máme skvělou sestavu řečníků, kteří dokážou nabídnout cenné nápady, jak dosáhnout co nejlepší synergie mezi komunikačními kanály. A díky tomu, že jsme se rozhodli zopakovat loňský online formát, můžeme do panelových diskusí zahrnout více otázek od sledujících. To dodá konferenci interaktivnější nádech než kdykoli předtím.

A na závěr se velmi těším, až se připojím ke Gordonu Youngovi, zakladateli předního světového vydavatelství pro marketing a mediální průmysl The Drum a vysvětlím, jaký společný projekt na podporu studentů uměleckých oborů jsme rozjeli. Zahrnuli jsme do něj i programatický tisk.

Stanislav Šmolík

Generální ředitel společnosti DNS

Stanislav Šmolík - DNS a.s.logo DNS a.s.LinkedIn

Mým cílem je posílit pozici firmy v oblasti automatizace, digitálních procesů a dosáhnout vyšší úrovně přidané hodnoty pro naše vendory a partnery. Rád bych se svými kolegy přenastavil firmu tak, aby určovala trendy v komplexních řešeních ICT v dynamicky se měnícím světě okolo nás.

VAD distributor už není pouze prodejce produktů a logistických procesů, ale zároveň poskytovatel finančních služeb, marketingových nástrojů a služeb, zajišťujících komplexní projekty od architektury řešení, kompletaci subdodávek po rozvojové návrhy zohledňující nejmodernější trendy.

Lukáš Zelený

Člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Lukáš Zelený - Český telekomunikační úřadlogo Český telekomunikační úřadLinkedIn

Schválená změna zajistí lepší prokazatelnost, a tedy i možnosti trestání případných porušení zákona, čímž jednoznačně dojde k posílení postavení českých spotřebitelů.

Nepochybně také nastane určitá kultivace podnikatelského prostředí a jeho narovnání pro společnosti, které dnes daných nepřijatelných praktik nezneužívají.

Hana Továrková

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

Hana Továrková - Český telekomunikační úřadlogo Český telekomunikační úřad

Na přijetí transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích jsme společně s našimi partnery usilovně pracovali dlouhou dobu. Její schválení umožní rozvoj tak dynamického oboru, jako jsou elektronické komunikace.

Jsme proto velice rádi, že novela byla přijata, a věříme, že nejen spotřebitelé budou využívat svých nově získaných práv.

Yasunori Ogava

Prezident společnosti Epson pro globální trhy

Yasunori Ogava - Epson Europelogo Epson EuropeLinkedIn

Náš průzkum poukázal na nedostatečné povědomí o klimatické situaci. Ukazuje se, že informovanost, společně s náležitým jednáním, budou pro řešení krize nezbytně důležité aspekty. Cílem společnosti Epson je poskytnout potřebné informace a technologie - ze strany naší společnosti, dalších podniků a spotřebitelů - a jejích pomocí dosáhnout výrazných změn.

Udržitelnost je pro náš obchodní plán zásadní a podporují ji významné zdroje. Víme, že nás čeká dlouhá cesta. Věříme však, že můžeme úspěšně budovat lepší budoucnost.

Henning Ohlsson

Ředitel pro udržitelnost společnosti Epson Europe

Henning Ohlsson - Epson Europelogo Epson EuropeLinkedIn

Současná klimatická krize se zhoršuje před našima očima. Značnou obavou je, že mnoho lidí její existenci nerozpoznává nebo dokonce aktivně popírá.

Jedná se o výzvu pro všechny - vlády, firmy i jednotlivce - aby v tomto ohledu spolupracovali, aby v rámci konference COP 26 došlo k novým rozhodnutím a aby konference byla inspirací k dalším krokům s cílem zmírnit klimatické změny.

Michaela Kadlečková

Manažerka digitálního marketingu české pobočky společnosti ESET

Michaela Kadlečková - ESET software spol. s r. o.logo ESET software spol. s r. o.LinkedIn

Dnešní doba je digitální a vyvíjí se neskutečným tempem. Je proto důležité být stále napřed. Těším se, že v ESETu budu mít možnost plně využít své profesní zkušenosti.

Mým hlavním cílem bude rozvíjet e-commerce, rozvinout marketingovou automatizaci a navrhnout dlouhodobou strategii pro CLM i realizaci souvisejících aktivit a projektů s cílem ještě většího přiblížení se našim zákazníkům, a to jak v segmentech B2B, tak B2C.

Konstantin Sapronov

Vedoucí týmu Kaspersky Global Emergency Response

Konstantin Sapronov - KASPERSKY LAB CZECH REPUBLIClogo KASPERSKY LAB CZECH REPUBLICLinkedIn

I když oddělení pro zabezpečení IT dělá pro ochranu firemní infrastruktury vše, co může, jeho úsilí mohou zmařit například problémy s kompatibilitou, používání starších operačních systémů, podřadné vybavení nebo lidský faktor, což má často za následek narušení bezpečnosti, které může ohrozit chod organizace.

Samotná ochranná opatření nemohou zajistit komplexní kybernetickou obranu. Proto by měla být vždy kombinována s nástroji pro detekci a reakci, které dokážou rozpoznat a eliminovat útok již v rané fázi a také řešit příčinu incidentu.

Andrej Hronec

Ředitel společnosti AUDIOPRO

Andrej Hronec - AUDIOPRO s.r.o.logo AUDIOPRO s.r.o.LinkedIn

Systémy Screen Innovations jsou velmi jednoduché. Hlavním rysem plátna Screen Innovations Slate XL je celistvost a jednoduchost instalace a správy. Dvoudílný projekční systém pracuje s jedním zdrojem obrazu a jedním zobrazovacím povrchem.

V kontrastu k tomu stojí právě LCD video stěny, jejichž složitost vede k exponenciálně vyšší pravděpodobnosti nějaké poruchy. Každá obrazovka musí mít totiž svůj vlastní zdroj napájení a přívod signálu, což znamená dva kabely na každou obrazovku. Když se jedna rozbije - musí se vyměnit.

Michal Hebeda

Sales Engineer společnosti ZEBRA SYSTEMS

Michal Hebeda - Cloudflarelogo CloudflareLinkedIn

Zatímco většina útoků jsou menší a trvají krátce, stále častěji jsme dnes svědky mohutných, velmi objemných útoků.

Co je ale důležité, tyto objemné krátkodobé útoky nejhůře zasahují infrastrukturu chráněnou postaršími systémy proti DDoS a ty organizace, které nemají aktivní ochranu postavenou na automatizovaných cloudových řešeních.

1