logo SAS Institute ČR, s.r.o.

Výpočet pojistného podle chování řidiče

Analýza dat z chytrých aut pomáhá pojišťovnám udělat si obraz o chování řidičů a podporovat bezpečné řízení. Tyto informace jim pak umožňují férově rozhodovat o cenách pojistek a odměňovat bezpečnou jízdu zodpovědných řidičů.

Zapojení analytiky do bezpečnosti silničního provozu přináší překvapivá zjištění. Přehledy vytvořené pomocí analytických nástrojů poskytují pojišťovnám individuálně vypočítaná riziková skóre pro každého řidiče.

Navzdory rozšířenému názoru, že mladší řidiči vůbec nemají dostatek zkušeností a způsobují více dopravních nehod, data firmy ukazují, že 26% mladých řidičů má rizikové skóre nízké.

Výpočet pojistného je náročným úkolem, protože pojišťovny mají často k dispozici pouze omezené informace. Doba držení řidičského průkazu a typ vozidla nebyli nikdy spolehlivými ukazateli bezpečné jízdy. Zároveň hlášení o nehodách jsou subjektivní a mohou být sepsány až později po události.

Internet věcí IoT má obrovský potenciál ve všech sektorech. Chytrá zařízení sbírají data a distribuují je dále ke zpracování. Tyto cenné informace pak pomáhají firmám nabízet kvalitnější služby.

Jedním z průkopníků takového přístupu je společnost Octo Telematics, která působí v oblasti automobilové telematiky. Firma využívá analytické nástroje SAS k tomu, aby pomohla pojišťovnám odměňovat bezpečné řízení a poskytla řidičům představu o tom, co je nebezpečné chování na silnici.

Tato technologie poskytne lepší přehled o dopravní situaci. Její využití poroste s tím, jak se na silnících začnou ve větším počtu objevovat autonomní vozidla.

Další články k tématům - analýza - automobil - bezpečnost - IoT - nehodovost - pojištění

Článek SAS Institute ČR, s.r.o. ze dne 20. listopadu 2018 - úterý

Další články od SAS Institute ČR, s.r.o.