logo Úřad pro ochranu osobních údajů

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Návrh zákona o zpracování osobních údajů je adaptací českého právního řádu na GDPR, transponuje trestněprávní směrnici o ochraně osobních údajů a zajišťuje soulad s úmluvou Rady Evropy o ochraně osob.

Návrh zákona, který schválila vláda společně s většinou připomínek Legislativní rady vlády, začala na konci března projednávat sněmovna.

Úřad prosazoval následující priority:

V otázce správního trestání poskytl ÚOOÚ vládě odborné stanovisko, že minimalizace až eliminace pokut pro některé, rozhodnutím vymezené, obce a jiné subjekty veřejného práva by prakticky vyloučila účinný postih úředníka, který porušení právní regulace způsobil.

GDPR míří primárně na nadnárodní správce osobních údajů. Nejnovější kauza sociální sítě Facebook, jejímž prostřednictvím získala britská společnost Cambridge Analytica neoprávněně data téměř 90 miliónů lidí z celého světa, ukazuje potřebu zavedení této úpravy ochrany osobních údajů v podobě obecného nařízení.

Zmiňovaní nadnárodní správci osobních údajů budou pravděpodobně i plátci chystané "digitální" daně, která činí tři procenta z obratu, neboť mají roční celosvětové příjmy nad 20 miliard korun (Facebook má čistý roční příjem 329 miliard korun, Google 261 miliard korun, Amazon 62 miliard korun a Twitter ztrátu dvou miliard korun).

Úřad by měl regulovat správní trestání veřejného sektoru v národních tradicích a jakékoliv změny by měly být systémové pro celé správní trestání. V praxi navíc ÚOOÚ obcím vždy uděloval pokutu nízkou, v řádech desetitisíců korun, kde jedině má regres smysl.

Z toho, že zákon pravděpodobně nenabyde účinnosti stejně jako GDPR, jsou často vyvozovány nepodložené spekulace. Úřad proto připomíná, že podstata regulace ochrany osobních údajů je v obecném nařízení, neboť navrhovaný zákon pouze upřesňuje některé vybrané případy zpracování osobních údajů, které GDPR připouští.

Další články k tématům - Amazon - Facebook - GDPR - Google - legislativa - regulace - soud - Twitter - zákon

Článek Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne 16. dubna 2018 - pondělí

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Nabídka zaměstnání Úřad pro ochranu osobních údajů