logo ALTRON, a.s.

Flexibilní a bezpečné firemní IT

Na odborném semináři se ALTRON spolu s partneterm Veeam věnovali problematice spojení flexibilního a bezpečného IT díky efektivní virtualizaci, integraci firemní on-premise infrastruktury s cloudovými službami a důkladnému zálohování dat.

Jak firemní, tak koncoví uživatelé vytváří tlak na dodavatele se zdánlivě neslučitelnými požadavky na moderní IT. Tedy, aby bylo flexibilní a zároveň bezpečné. Jak připomněl jeden ze zákazníků ALTRONu, slučovat slova flexibilní, bezpečné a IT do jedné fráze je přinejmenším odvážné.

"Přesto jsme přesvědčeni o tom, že lze zákazníkovi navrhnout řešení přizpůsobitelné jeho aktuálním potřebám, aniž by jakkoliv ohrozil svá data nebo kontinuitu svého podnikání. V současné době, kdy jsou na trhu dostupné stovky až tisíce cloudových řešení, softwarů a aplikací, již lidská kapacita nedostačuje k tomu, aby se v nich přehledně orientovala. Zároveň se podle Petra Koubka setkáváme s fenoménem průniku osobní a podnikové sféry IT, který situaci ještě více znepřehledňuje. Běžně k pracovním účelům využíváme aplikace a nástroje, jež jsme pořídili pro své osobní potřeby. Například se může jednat o cloudové úložiště, kam zálohujeme jak pracovní data, tak osobní dokumenty," upřesňuje Jan Haken, PreSales manažer společnosti ALTRON.

Přesto lze tyto dva světy IT oddělit jednoznačnou hranicí. Na straně podnikového IT hraje důležitou roli hardware infrastruktury IT, logika realizace, na straně uživatelské pak front endy aplikací. I když z tábora internetových startupistů zaznívá mnohem častěji, že linie podnikového IT je na ústupu, Petr Koubský připomíná významnou mezeru v logice těchto tvrzení, že právě IT infrastruktura je to, co umožňuje funkčnost jejich aplikací a distribuci mezi aplikací a koncovými uživateli.

Hranice sama pak poskytuje jistý byznysový potenciál firmám, jejichž zaměřením je například virtualizace IT nebo integrace všech koncových služeb, které jsme si v krátkosti představili výše. Tyto služby jsou postavené na různých platformách, využívají různé databáze, různé protokoly pro komunikaci, atp. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je velice heterogenní a není jednoduché se v něm zorientovat. Integrace jednotlivých aplikací třetích stran do podnikových systémů tak může být velice obtížná. Zde může dojít k chybě, která nás může stát cenná data, jejichž ztráta znamená pro podnik mnohdy významný problém.

Ondřej Vlach ze společnosti Veeam pak doplnil seminář výzkumem, podle kterého jsou firmy značně nedůsledné v dodržování doporučení a vlastních politik pro prevenci ztráty dat. Při instalaci nových nebo upgradu stávajících aplikací dostatečně netestují funkčnost záloh. Například pravidelné preventivní čtvrtletní testování zálohování dat provádí pouze 6% společností, přičemž v celých 16% případů dojde v rámci testu k selhání zálohy nebo její obnovy. Taková míra pochybení je zarážející už jen z toho důvodu, že požadavky společností jasně stanovují 100% míru testování zálohování při poměru selhání 0%. Obnova by podle nich měla proběhnout během 15 minut.

S takovými rozpory mezi požadavky a výslednou praxí firem se však nesetkáváme poprvé. Proto Veeam disponuje komplexním portfoliem produktů pro integraci široké škály platforem a zálohování, obnovu a její vysokou dostupnost. Ve spolupráci s ALTRON pak navrhuje řešení, která zákazníkům zajistí funkčnost veškerých aplikací napříč všemi platformami a efektivní a spolehlivé zálohování dat.

První z řady odborných seminářů "Altron Business Breakfast - šlapeme po dvou cestách ve světě IT" se uskutečnil 15.9. 2015 a zakládá tak novou tradici krátkých setkání s partnery a zákazníky společnosti.

Článek ALTRON, a.s. ze dne pondělí 21. září 2015

Další články od ALTRON, a.s.

Nová vizuální identita ALTRON

Nové datacentrum Nagoja pro Seznam

Datacentrum EdgeDC snižuje energetickou náročnost

Inovace datacentra EdgeDC zohledňují současné zákaznické potřeby napříč trhy a segmenty

Altron Modular - nová divize pro vývoj modulárních datových center

Datacentra ALTRON propojují know-how a business

Spolehlivé a bezpečné řešení datové infrastruktury s Mobile DC

30 let datacenter a technologické infrastruktury ALTRONu

Vývoj datacenter ALTRONu se zárukou nejvyšší odbornosti s mezinárodní certifikací Uptime Institutu

Boom edge datacenter pro internet věcí

Česká datacentra na Blízkém východě

Digitalizace školství stupňuje nároky na správu a zabezpečení dat

Mikrodatové centrum Altron Micro DC na veletrhu ITU Telecom Word 2019

Mikrodatové centrum Altron Micro DC zajistí chod celého firemního ICT v jednom racku

Nová generace zálohování v cloudu - aCloud Backup

Chlazení datových center v letním období

Altron SmartRack zajišťuje provoz klíčových aplikací Kooperativa pojišťovna

České firmy se zajímají o služby pro datacentra a kybernetickou bezpečnost

Mobilní kontejnerové datacentrum na ALTRON kongresu

Ocenění Czech Business Superbrands 2017 pro ALTRON

Moderní technologie a aplikace v datových centrech a IT pro firemní zákazníky

IoT se prosazuje v datových centrech a dalších oborech

Modulární mobilní datová centra pro spolehlivý provoz v pouštních podmínkách

Mikrodatové centrum s prvky IoT

Řešení dostupnosti firemního IT a cloudových služeb

ALTRON podporuje mladé vědce a techniky

Technologické trendy českých datových center

Systémová integrace řešení pro správu datových center

Kvalitní enterprise řešení pro firemní ICT za dostupnou cenu

Technologie Galaxy VM s certifikací na údržbu UPS pro datová centra

Změna firemní identity ALTRONu souvisí s novou strategií a portfoliem služeb

Inovace ze světa cloudu, datových center, IoT a IT

Nové trendy a řešení pro datová centra na ALTRON kongresu

Přijďte se podělit o zkušenosti ze světa datových center a firemních IT řešení

Softwarově definovaná datová centra ALTRON na Data Center World 2016

Monitoring datového centra podle nejnovějších trendů a požadavků uživatelů

Mikrodatová centra pro eGovernment emirátu Sharjah

Nový CSR program ALTRONu se zaměřuje na konkrétní společenské cíle

Rychlá analýza stavu datového centra se službou Data Center Q-Check

Flexibilní a bezpečné firemní IT

Lukáš Zazvonil - nový ředitel ALTRON Innovation LAB

Stanislav Stejskal - nový finanční ředitel skupiny ALTRON

Mikrodatové centrum ALTRON pro střední firmy i korporátní zákazníky

PR služby pro ALTRON Group zajišťuje FYI Prague

ALTRON Infrastructure Management - nový nástroj správy datových center

Prémiové partnerstvi ALTRON - VMware

ALTRON Innovation LAB

Správa a optimalizace aktiv datového centra

PUE kalkulátor pro rychlý výpočet potenciálu úspor datového centra