logo

Nová technologie pro jednání na dálku propojila Prahu s Brnem

Společnosti ANECT a Cisco Systems dnes oficiálně spustily první implementaci řešení Cisco TelePresence v České republice. Tato nová technologie umožňuje zprostředkovat setkání na libovolnou vzdálenost až pro dvanáct lidí najednou, přičemž věrně simuluje skutečné osobní jednání u jednoho stolu.

První implementace, kterou byla propojena města Praha a Brno, bude určena zejména pro prezentace potenciálním klientům. Celé řešení je v případě zájmu vyjde na přibližně 15 milionů korun.

"Řešení Cisco TelePresence vytváří iluzi skutečné osobní schůzky, čehož je dosaženo jak použitím velkých plazmových obrazovek, které poskytují obraz člověka v životní velikosti a ve vysoké kvalitě HDTV, tak i například opravdovým očním kontaktem, přenosem všech pohybů a gest v reálném čase nebo prostorovým zvukem," vysvětlil Marek Šoltys, obchodní ředitel společnosti ANECT, která bude řešení v rámci střední a východní Evropy implementovat.

Setkání probíhá ve speciálně architektonicky upravených místnostech, které jsou si navzájem věrnými kopiemi.

Jejich základem je velký oválný stůl se šesti židlemi, který v místě styku se třemi plazmovými obrazovkami s úhlopříčkami 65 palců (160,5 cm) opticky plynule pokračuje do vzdáleně připojené místnosti.

Každou místnost snímá kamera s rozlišením 1080p způsobem, který simuluje opravdový oční kontakt.

K přenosu zvuku je využito vícekanálového systému vytvářejícího dojem, že hlasy vycházejí z úst právě hovořících lidí.

Zvukový systém umožňuje přenos i méně hlasitých komentářů a přenáší správně i hlas hovořícího člověka, který nesedí, ale pohybuje se v místnosti.

"Výhodou řešení Cisco TelePresence je, že funguje na bázi IP technologie, která je dnes základem komunikační infrastruktury každé větší společnosti. Proto je implementace TelePresence jen dalším logickým fukčním rozšířením firemní telekomunikační sítě, stejně jako tomu je u implementace IP Telefonie, připojení datových center, implementace bezpečnostních prvků sítě či rozšíření počítačové sítě o WiFi," doplnil Juraj Rakovský, Business Development Manager společnosti Cisco Systems, ČR.

K běžným funkcím řešení, kterými jsou například nastavení celého spojení pomocí jednoho tlačítka, sdílení dokumentů přes síť jednoduchým připojením počítače nebo snadné plánování setkání s použitím standardních podnikových aplikací, budou časem přibývat další. Již v roce 2007 bude například možné propojit tři a více místností s řešením Cisco TelePresence nebo pomocí řešení komunikovat s jinými koncovými zařízeními využívajícími IP telefonii.

V první polovině roku 2008 bude možné řešení propojit i s jinými zařízeními pro setkání na dálku využívajícími obrazovek s vysokým rozlišením a standardů SIP a H.264.První česká implementace řešení Cisco TelePresence, která propojila pražskou a brněnskou kancelář společnosti ANECT, umožňuje zprostředkovat setkání až pro 12 účastníků najednou. Vedle této verze určené zejména pro širší skupinová jednání a týmové konzultace je dispozici i menší řešení pro maximálně 4 účastníky, které ocení zákazníci zejména v omezených prostorech typu bankovních poboček, kanceláří vedoucích pracovníků či lékařských ordinací.

Článek ze dne 25. dubna 2007 - středa

Další články od ANECT a.s.