logo

Bodyshopping IT specialistů mění globální průmysl

Podnikům dnes již nestačí zajistit provoz svého IT specializovanými poskytovateli ale potřebují software také vyvíjet. Proto stále více využívají formy pronájmu lidských kapacit v IT - nedostatek interních technických talentů je jedním z hlavních faktorů pro využití této možnosti.

Digitální revoluce a personalizace mění způsob fungování IT podnikání. Z dotazování mezi firmami vyplývá, že v nadcházejících letech bude 70% společností více outsourcovat IT a 35% z nich tohoto modelu plánuje využívat významně.

To vede k tomu, že stále více firem má tendenci hledat nezávislé dodavatele pro zajištění IT potřeb a vývoj softwaru na míru. Zatímco dříve si vše mohli zabezpečovat sami, díky náročnosti a složitosti IT infrastruktury se významnou měrou přiklání k alternativnímu způsobu.

"Brzy již nebude žádná velká společnost, která by byla schopna inhouse zajistit všechny technické dovednosti potřebné k provozování operací v nových obchodních modelech. Už není možné zajišťovat chod infrastruktury pouze pomocí interních odborníků. Aby firmy udržely svou konkurenceschopnost, nebudou moci outsourcovat pouze vedlejší služby. A tak podniky hledají partnery, kteří jsou hluboce specializováni na konkrétní oblasti. Společnosti, které tak dokáží shromáždit širší škálu IT odborníků a současně zvýšit kvalitu svých služeb, budou velmi vyhledávané," říká Markéta Houštecká, ředitelka startupu INBRAIT, zaměřeného na bodyshopping IT specialistů, který je členem společnosti ARBES Technologies.

Dodržet termín a rozpočet nebude problém

Outsourcing vývoje softwaru se stal běžnou praxí nejen mezi nadnárodními korporacemi, ale i mezi startupy a malými a středními podniky. To, co začalo jako způsob optimalizace podnikových výdajů v 70. letech, se dnes stalo standardem.

Bez ohledu na to, zda je zapotřebí obstarat vývoj nového druhu softwaru, nebo stávající upravit, je dnes možné využít krátkodobé i dlouhodobé úzké technické specializace pokrývající prakticky kteroukoliv část softwarové dodávky - od konzultací, přes návrh řešení, projektové řízení či analýzu až po samotný vývoj, testování i ostrý provoz.

Dva z nejčastějších problémů - a výzev - týkající se vývoje softwaru, je dodržení termínů nebo rozpočtu, nejčastěji však obojího. Neméně podstatným je absence specialistů na trhu a jejich případné zaučení.

Toto vše pomůže eliminovat bodyshopping - formou pronájmu specialisty přímo do společnosti, nebo vytvořením speciálního týmu v jiném místě, který následně splní v požadovaném čase a stanoveném rozpočtu zadaný úkol.

Vývoj softwaru formou outsourcingu je dnes běžnou praxí, která podnikům umožňuje snížit provozní náklady, ale také najít talentované programátory, kteří by jim na míru vytvořili zamýšlené projekty.

To je obzvláště důležité, protože aktuálně čelíme vážnému nedostatku vývojářů po celém světě a studie naznačují, že tato nouze se bude prohlubovat.

Článek ze dne 3. března 2020 - úterý

Další články od ARBES Technologies, a.s.

Mobilní aplikace AMA pro komunikaci s klienty finančních institucí

Dekompozice monolitických informačních systémů do mikroslužeb

ARBES OBS Core hraje zásadní roli z pohledu bankovních funkčností Banky Creditas

AMS Start-up pomůže se začátky podnikání na kapitálovém trhu

Jednoduchá úložiště mohou ohrozit důvěryhodnost elektronických dokumentů

Arbes AMS automatizuje a urychluje agendu při obchodování s deriváty

ARBES Technologies posiluje na trhu dodavatelů softwaru pro investiční bankovnictví

Automatizovaný systém výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce

Informačních systémy pro bankovnictví a finanční trhy

Software pro depozitář investičních fondů

Informační systémy pro bankovnictví a platební styk

Modulární systém ARBES AMS pohání retailové investiční služby

Bodyshopping IT specialistů mění globální průmysl

Automatizace investičních procesů pomáhá ve zvyšování výnosů

Bodyshopping IT specialistů s ojedinělým přístupem

Spolupráce STAPRO a ARBES na IT projektech pro zdravotnictví

Nová divize HealthCare posiluje aktivity ARBES Technologies ve zdravotnictví

ERP ARBES FEIS: nová verze s podporou ISDOC

ARBES Technologies hlavním partnerem konference Svět informačních systémů 2010

ARBES implementuje své nové řešení v JT Bance

ARBES využívá vyspělé BI nástroje Oracle

Petr Brož, novým výkonným ředitelem ARBES Technologies

FEIS [M], řešení pro finanční a ekonomické řízení menších a středních společností

Internetové bankovnictví oceňují již stovky tisíc zákazníků BOG

ARBES Technologies s novou organizační strukturou

ARBES podporuje rozšíření bankovních služeb Wüstenrotu

ARBES OBS spuštěn do ostrého provozu ve Wüstenrot hypoteční bance

II. etapa projektu nasazení ARBES OBS ve Wüstenrot hypoteční bance

Implementace ARBES Reporting v IKS KB

ARBES přinesl do Gruzie internetové bankovnictví