logo Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu je prioritou Atosu v Čechách

Generální ředitel českého a slovenského Atosu Emil Fitoš informoval na tiskové konferenci 21.10. 2014 o hlavních prioritách působení společnosti Atos IT Solutions and Services v České republice. Jde zejména o oblast vzdělávání - a to tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu pro všeobecné i odborné školství.

Jednou ze strategických priorit Atosu v Čechách a na Slovensku je oblast vzdělávání, především tvorba a poskytování vzdělávacího obsahu pro všeobecné i odborné školství. Už více než rok je v nasazení projekt vzdělávací platformy pro všeobecné předměty s názvem Planeta vědomostí.

"V této chvíli je v projektu zaregistrováno již 15261 učitelů, kteří systém aktivně využívají a další velké množství učitelů, kteří k tomuto řešení přistupují anonymně pouze v režimu pro čtení," informoval Emil Fitoš, Country Manager a CEO společnosti Atos IT Solutions and Services. V současnosti Atos dodává další významný projekt, tentokrát pro odborné školství.

Do projektu je na Slovensku zapojeno 321 středních odborných škol v různých oborech, například strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a další. Projekt nabízí 17000 digitálních vzdělávacích objektů (obrázky, videa), 30150 minut audio a video prvků a interaktivní prvky (testy, simulace, animace).

Učitel může použít předem vytvořené lekce nebo si z digitálních vzdělávacích objektů vytvořit vlastní vyučovací hodiny. Při tvorbě digitálního edukačního obsahu Atos úzce spolupracuje se zaměstnaneckými sdruženími, které takto mohou ovlivnit obsah výuky a její modernizaci.

Emil Fitoš také odprezentoval změny, které proběhly ve společnosti v průběhu letošního roku. Od února 2014 je Emil Fitoš generálním ředitelem slovenského zastoupení a od května 2014 i zastoupení českého.

Tato změna je doprovázena větší integrací obou zemí, především v oblasti top managementu a delivery. Společnost Atos IT Solutions and Services vznikla v roce 2011 spojením společností Atos Origin a Siemens IT Solutions and Services.

Při této příležitosti Emil Fitoš informoval přítomné novináře o tom, že Atos je od roku 2002 systémovým integrátorem ICT služeb pro Olympijské a od roku 2008 i pro Paraolympijské hry.

"Zajišťování ICT služeb pro Olympijské a Paraolympijské hry je o celé škále řešení, nejen servery, datová centra, ale i například příprava 200000 osobních dokladů pro účastníky OH, konfigurace, testování a zprovoznění více než 10000 zařízení, která byla použita na 30 různých místech v Soči. Je to také o zajištění bezpečnosti účastníků, například každá vstupenka na soutěže v Soči byla zároveň vízem do Ruska a musela splňovat všechny bezpečnostní standardy. Pro zajímavost bych uvedl, že např. v průběhu OH v Londýně došlo k 255 milionům bezpečnostních ataků, z čehož bylo 100 skutečných problémů a žádný negativní dopad na Olympijské hry," doplňuje Emil Fitoš.

V další části tiskové konference hovořil Jiří Stich, Head of Telco, Media & Utilities společnosti Atos IT Solutions and Services na téma řešení pro energetický sektor. Jiří Stich přišel do Atosu ze společnosti NESS Czech, kde rozvíjel Kompetenční centrum Smart Grid. V Atosu se bude koncentrovat na Inteligentní sítě, analytické úlohy nad daty distribučních soustav, ale také na bezpečnost distribučních sítí a elektromobilitu.

"Atos IT Solutions and Services vznikl ze dvou velkých významných společností, francouzského Atos Origin a německého Siemens IT Solutions and Services. Obě země jsou evropskými lídry v oblasti energetiky a proto je jasné, že nově vzniklá firma získala silné portfolio produktů a řešení pro utilitní zákazníky," připomněl Jiří Stich.

Další články k tématům - bezpečnost - energetika - konference - video - vzdělávání - Emil Fitoš - Jiří Stich

Článek Atos IT Solutions and Services, s.r.o. ze dne pátek 24. října 2014

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.