logo Business Software Alliance

BSA provedla největší mezinárodní zásah proti softwarovému pirátství

Nadnárodní mediální společnost draze zaplatila za vlastnictví nelegálního softwaru. Lepší přehled o používaném softwaru by této společnosti ušetřil vysoké výdaje na právní služby a mimosoudní vyrovnání s poškozenými výrobci softwaru.

Mezinárodní protipirátská organizace BSA (Business Software Alliance) souhlasila s mimosoudním vyrovnáním s mezinárodní mediální společností v rekordní výši 68,7 milionu korun (2,5 milionu eur). Firma, jejíž jméno není možné zveřejnit z právních důvodů, měla hrubé nedostatky v softwarových licencích. Na základě trestního oznámení – které BSA podala jménem společností Adobe, Autodesk, Avid a Microsoft – tato organizace nyní musí zaplatit značné finanční částky za užívání nelegálního softwaru.

Trestní oznámení podané BSA vedlo k policejnímu zátahu v prostorách firmy. Během prohlídky, která proběhla loni, policie zjišťovala, jestli se na firemních počítačích vyskytuje nelegální software. BSA vedla a koordinovala prošetřování mezinárodních provozů této organizace s cílem zjistit možné nesrovnalosti v softwarových licencích. Výsledkem tohoto případu je nařízení, které organizaci ukládá smazat veškerý nelicencovaný software a zakoupit odpovídající softwarové licence na software, jejž si firma přeje dále užívat. Rovněž byla stanovena náhrada škody jako forma kompenzace za dlouhou dobu užívání nelegálního softwaru.

Zdroj působící uvnitř organizace, jehož jméno rovněž není možné zveřejnit, uvedl : "K této situaci došlo kvůli tomu, že během rychlého růstu firmy jsme ve všech našich pobočkách v oblasti dodržování práv k softwaru a správy licencí spoléhali pouze na jediného člověka. Vedení společnosti bylo šokováno rozsahem problému a jasně si uvědomuje, že se všemu dalo předejít prostřednictvím dodržování pravidel správy softwarového majetku."

Na základě mezinárodní žaloby BSA dosáhla globální dohody o vyrovnání s dotyčnou společností a získala příslib, že firma bude dále spolupracovat a provádět softwarové audity.

Robert Holleyman, prezident a generální ředitel BSA, řekl : "Tato žaloba dokládá globální dosah činnosti BSA a integrované a koordinované úsilí při prosazování autorských práv k softwaru. Přestože byl software vyvíjený členy BSA pro podnikání dotyčné firmy klíčový, nedokázala s tak důležitým firemním majetkem správně nakládat. Naše žaloba tuto organizaci přiměla k dodržování autorských práv, což ji v důsledku stálo mnohem více, než kdyby se od začátku držela pravidel hospodaření se softwarem." Dále Robert Holleyman uvedl : "Naše zkušenosti bohužel potvrzují, že rychle rostoucí organizace, jako i v tomto případě, přehlížejí nedostatky v dodržování licenčních podmínek. Software je důležitým základem podnikání dotyčné firmy, je proto naprosto nezbytné, aby vlastnila řádné licence a tím zákazníkům a zaměstnancům zajistila maximální užitek. Tento případ potvrzuje, že prevence je vždy výhodnější než následná náprava."

BSA se zaměřuje na vymáhání práva k softwaru a pořádání vzdělávacích programů v 75 zemích světa. BSA a její členové každoročně investují miliony dolarů do informačních kampaní, které firmám vysvětlují důležitost hospodaření se softwarovými licencemi, a informují je o rizicích spojených s užíváním nelegálního softwaru.

Článek Business Software Alliance ze dne středa 19. září 2007

Další články od Business Software Alliance

Digitální protekcionismus brání rozvoji mezinárodního digitálního obchodu

Globální cloud computing omezuje protichůdná legislativa států

V Praze a na Ústecku se řeší nejvíc případů softwarového pirátství

Česko ztrácí konkurenceschopnost v oblastech IT

Téměř polovina Čechů si pořizuje software nelegálním způsobem

Pozor na klamavou fakturou s nabídkou Office 2011

Finanční postih a ztráta bezúhonnosti odrazují od softwarového pirátství

V Česku je instalováno 36 procent softwaru nelegálně

BSA podezírá 12 tisíc českých firem z možného užívání nelegálního softwaru

Za nelegální software v roce 2011 firmy zaplatí 260 tisíc korun

Před Vánocemi roste zájem o nákup legálního SW

BSA řeší 1600 nových případů pirátství

Snižování míry softwarového pirátství má pozitivní dopady na ekonomiku státu

Průměrná výše odškodného za softwarové pirátství je 240 tisíc korun

Vyjádření BSA k mylné interpretaci softwarového pirátství jaka daňového úniku

Softwarové pirátství jako daňový únik

SW pirátství v ČR je na ústupu

BSA začíná řešit 3500 oznámení o užívání nelegálního SW

Bilance softwarového pirátství

Čtvrtina pirátských stránek obsahuje škodlivý software

McAfee je členem protipirátské organizace BSA

20 tisíc firem dostane obsílku kvůli softwarovému pirátství

Česko obsadilo 26. příčku v celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví

Tuzemské firmy jsou v ohrožení kvůli nelegálním písmům

Protipirátská organizace BSA posílila o tři nové členy

Na pirátském softwaru vydělává stále více mafie

Pirátského softwaru v Česku ubylo Češi užívají 38 procent softwaru nelegálně

BSA zavřela 18 tisíc pirátských aukcí

Za softwarové pirátství firmy průměrně zaplatí odškodné ve výši 240 tisíc korun

Bilance v oblasti softwarového pirátství za rok 2008

V jakých firmách je nejvíce pirátského softwaru

Dvanáct softwarových firem se přidalo do boje s pirátstvím

17 tisíc firem dostalo upozornění kvůli softwarovému pirátství

Česko je na 29. místě v celosvětovém Indexu konkurenčního prostředí IT odvětví

BSA opět osloví 15 tisíc firem kvůli softwarovému pirátství

Mnoho firem užívá v počítačích písmo nelegálně

Pirátského softwaru v Česku neubývá, 39 procent se stále užívá nelegálně

Postihy softwarových pirátů letos přitvrdí

Snížení míry softwarového pirátství přinese Česku miliardy korun

Manažeři svádějí pirátství nejčastěji na kolegy

BSA rozhodila sítě mezi softwarové piráty

BSA provedla největší mezinárodní zásah proti softwarovému pirátství

USA a Japonsko mají v oblasti informačních technologií nejvíce konkurenční prostředí, zjistila agentura Economist Intelligence Unit

České soudy přitvrdily proti softwarovým pirátům

České firmy za užívání nelegálního softwaru zaplatí průměrně 200 tisíc korun