logo

Průměrná výše odškodného za softwarové pirátství je 240 tisíc korun

Softwaroví piráti se nejčastěji vymlouvají na nevědomost, pochybení kolegů či nedostatek času legálnost softwaru ve firmě hlídat a vinu se snaží obvykle svalit na někoho jiného. Piráti z řad domácností se odvolávají na kamarády a argumentují špatnou znalostí dané problematiky.

"Já o pirátském softwaru vůbec nevěděl a navíc za to vůbec nezodpovídám !" Taková je nejčastější reakce manažerů či jednatelů firem, které čelí obvinění ze softwarového pirátství. "Byla to jen záložní kopie," nebo "to mi nainstaloval na počítač kamarád, já o tom nic nevím," - takto zase nejčastěji reagují domácí piráti, tedy ti, kteří užívají či distribuují nelegální software pro soukromé účely zejména v domácnosti.

Vyplývá to z analýzy nejčastějších tvrzení pirátů, jimiž odůvodňují své protizákonné jednání, kterou zveřejnila protipirátská organizace BSA (Business Software Alliance). "Často se také piráti odvolávají na neznalost zákona a licenčních ujednání spjatých se softwarem, který nelegálně užívali," doplnil Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské aliance BSA.

V Česku se nelegálně užívá 37 procent softwaru. V důsledku tak ročně výrobci softwaru přicházejí o tržby v hodnotě 3,6 miliardy korun. Průměrná výše odškodného, kterou přistižená firma musela zaplatit poškozeným výrobcům softwaru, se loni vyšplhala na 240 tisíc korun. "Výjimkou nejsou ani kompenzace dosahující mnohasettisícových částek," dodal Jan Hlaváč.

Téměř vždy jde o stěží uvěřitelné výmluvy

Valná většina tvrzení, jimiž se piráti hájí, se dá označit za obyčejné výmluvy, vyplývá z analýzy BSA. "Uvěřitelné jsou pouze argumenty, že manažeři přímo nepodporovali šíření pirátského softwaru, že pochybili jen tím, že se o problematiku nezajímali," dodal Hlaváč. Oproti minulým letům se podle BSA stále častěji objevuje tvrzení, že za problematiku zodpovídá někdo jiný. Na obhajobu ale takový argument rozhodně nestačí. "Management nemusí nelegální software přímo instalovat. Svůj díly viny může nést tím, že se nesnažil pirátství zabránit a přehlížením problému šíření nelegálního softwaru umožnil," varoval Hlaváč.

Nejčastější výmluvy softwarových pirátů podle analýzy případů evidovaných BSA za poslední cca 3 roky :

Kůži na trh nesou nejčastěji správci výpočetní techniky

Vinu a odpovědnost za porušování autorských práv k softwaru se snaží vrcholový management obvykle svalit na někoho jiného. „Nejčastějším obětním beránkem jsou správci výpočetní techniky, ale i řadoví zaměstnanci či dodavatelé informační techniky,“ upozornil Jan Hlaváč. Mnohdy jsou totiž k pirátství nepřímo nuceni vedením firmy : "Například tím, že je nutí instalovat software na více počítačů, než dovolují licence. Případně že nechtějí investovat do prevence pirátství," dodal Hlaváč.

Zaměstnanci tlaku obvykle podlehnou, protože obavy ze ztráty zaměstnání bývají větší než z následků souvisejících s pirátstvím. "Tím se ale vystavují reálnému nebezpečí, že za pirátství budou nakonec pykat oni. Manažeři se za své zaměstnance zatím nikdy nepostavili," důrazně varoval Hlaváč. BSA proto potenciálně zodpovědným osobám doporučuje takové kroky důsledně odmítat : "Nejlépe písemně či jinou veřejnou cestou, například v zápisu z porady," doporučil Hlaváč.

Manažeři se zodpovědnosti nevyhnou

Vlastník firmy či její nejvyšší vedení ze zákona zodpovídají za chod společnosti, a tedy i za možné nelegální užívání softwaru. "Ve vlastním zájmu musí vytvořit prostředí, které aktivně zabraňuje porušování autorských práv a systematicky umožňuje hospodaření se softwarem," vysvětlil Jan Hlaváč. Odpovědnosti se nelze vyhnout ani za předpokladu, že manažer instalace nelegálních kopií nenařídil ani se instalace nezúčastnil. Z evidence případů BSA vyplývá, že na tento mylný předpoklad již doplatilo mnoho manažerů a jednatelů. "Řada z nich skončila u soudu či se snažila dosáhnout mimosoudního vyrovnání s poškozenými výrobci softwaru," dodal Hlaváč.

Hlavním důvodem vzniku pirátství ve firmách je neochota managementu pohlížet na software coby plnohodnotnou součást majetku společnosti. "Je poměrně časté, že výrazná část firemního softwaru není vůbec evidována a vedení společnost nemá ani potuchy o jeho původu. Setkáváme se i s tím, že společnost nedokáže odpovědět ani na jednoduchou otázku, kolik provozuje počítačů. To je jasný varovný signál, že něco není v pořádku," uvedl Robert Kleiner, ředitel společnosti truconneXion, která se prevencí softwarového pirátství zabývá.

Pachatelům pirátství hrozí vysoké peněžité tresty, propadnutí věci, či dokonce trest odnětí svobody až na dobu pěti let. "Obvinění obvykle musí uhradit poškozeným softwarovým firmám statisíce korun ve formě odškodného, a to až dvojnásobek hodnoty nalezeného nelegálního softwaru. Tuzemské firmy tak v průměru zaplatí 240 tisíc korun," uzavřel Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA. Uváděné částky navíc neobsahují náklady na právní zastoupení obviněných a další výdaje vyplývající z trestního či občanského soudního řízení.

Vzor dopisu vyjadřující nesouhlas :

K rukám : [ředitel/ředitelka, jednatel/jednatelka apod.]

Věc : Užívání počítačových programů

Vážený pane/paní,

Dovoluji si obrátit se na Vás v důležité záležitosti, která se týká nejenom mé osoby a mých spolupracovníků, ale obecně naší společnosti jako takové.

Pracuji v naší společnosti jako ....., což jak asi víte zahrnuje i užívání výpočetní techniky naší společnosti. Bohužel mám důvody se domnívat, že v naší společnosti mohou být některé počítačové programy užívány neoprávněně, tedy bez řádných licencí. Tato skutečnost mne znepokojuje a předpokládám, že stejného názoru budete i Vy a vedení naší společnosti.

Zejména upozorňuji na rizika vyplývající z užívání nelegálního softwaru, která se dotýkají celé firmy včetně jejího vedení. Z autorského zákona totiž vyplývá, že kromě vysokých peněžitých trestů, propadnutí věci či dokonce trestu odnětí svobody do výše až pěti let, hrozí za porušování autorských práv také platby vysokých finančních kompenzací poškozeným softwarovým firmám - a to až dvojnásobek licenčních poplatků.

S ohledem na výše uvedené si dovoluji požádat o prošetření této záležitosti a zajištění toho, aby v naší společnosti byly veškeré počítačové programy užívány legálně v souladu s licenčními podmínkami. K tomuto jsem Vám plně k dispozici, zejména jsem připraven sdělit okolnosti, které mne vedou ke shora uvedeným závěrům.

S úctou,

[podpis]

Článek ze dne 29. července 2010 - čtvrtek

Další články od Business Software Alliance

Digitální protekcionismus brání rozvoji mezinárodního digitálního obchodu

Globální cloud computing omezuje protichůdná legislativa států

V Praze a na Ústecku se řeší nejvíc případů softwarového pirátství

Česko ztrácí konkurenceschopnost v oblastech IT

Téměř polovina Čechů si pořizuje software nelegálním způsobem

Pozor na klamavou fakturou s nabídkou Office 2011

Finanční postih a ztráta bezúhonnosti odrazují od softwarového pirátství

V Česku je instalováno 36 procent softwaru nelegálně

BSA podezírá 12 tisíc českých firem z možného užívání nelegálního softwaru

Za nelegální software v roce 2011 firmy zaplatí 260 tisíc korun

Před Vánocemi roste zájem o nákup legálního SW

BSA řeší 1600 nových případů pirátství

Snižování míry softwarového pirátství má pozitivní dopady na ekonomiku státu

Průměrná výše odškodného za softwarové pirátství je 240 tisíc korun

Vyjádření BSA k mylné interpretaci softwarového pirátství jaka daňového úniku

Softwarové pirátství jako daňový únik

SW pirátství v ČR je na ústupu

BSA začíná řešit 3500 oznámení o užívání nelegálního SW

Bilance softwarového pirátství

Čtvrtina pirátských stránek obsahuje škodlivý software

McAfee je členem protipirátské organizace BSA

20 tisíc firem dostane obsílku kvůli softwarovému pirátství

Česko obsadilo 26. příčku v celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví

Tuzemské firmy jsou v ohrožení kvůli nelegálním písmům

Protipirátská organizace BSA posílila o tři nové členy

Na pirátském softwaru vydělává stále více mafie

Pirátského softwaru v Česku ubylo Češi užívají 38 procent softwaru nelegálně

BSA zavřela 18 tisíc pirátských aukcí

Za softwarové pirátství firmy průměrně zaplatí odškodné ve výši 240 tisíc korun

Bilance v oblasti softwarového pirátství za rok 2008

V jakých firmách je nejvíce pirátského softwaru

Dvanáct softwarových firem se přidalo do boje s pirátstvím

17 tisíc firem dostalo upozornění kvůli softwarovému pirátství

Česko je na 29. místě v celosvětovém Indexu konkurenčního prostředí IT odvětví

BSA opět osloví 15 tisíc firem kvůli softwarovému pirátství

Mnoho firem užívá v počítačích písmo nelegálně

Pirátského softwaru v Česku neubývá, 39 procent se stále užívá nelegálně

Postihy softwarových pirátů letos přitvrdí

Snížení míry softwarového pirátství přinese Česku miliardy korun

Manažeři svádějí pirátství nejčastěji na kolegy

BSA rozhodila sítě mezi softwarové piráty

BSA provedla největší mezinárodní zásah proti softwarovému pirátství

USA a Japonsko mají v oblasti informačních technologií nejvíce konkurenční prostředí, zjistila agentura Economist Intelligence Unit

České soudy přitvrdily proti softwarovým pirátům

České firmy za užívání nelegálního softwaru zaplatí průměrně 200 tisíc korun