logo

Globální cloud computing omezuje protichůdná legislativa států

BSA varuje - nesourodá směsice protichůdných zákonů a regulace mohou omezit rozvoj globálního trhu takzvaného cloud computingu - vývoj a využívání počítačových technologií, zejména softwaru, v prostředí internetu.

Protipirátská organizace BSA (Business Software Alliance) své prohlášení staví na výsledcích průzkumu ve 24 zemích světa, které představují 80 procent trhu s IT technologiemi. "Pokud má být potenciál cloud computingu využit skutečně naplno, je podle studie třeba, aby vlády jednotlivých zemí lépe sladily legislativu", říká Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA.

V globálním hodnocení podmínek pro cloud computing se na prvních místech umístilo Japonsko, Austrálie a Německo. Spojené státy jsou čtvrté. Z bývalých postkomunistických zemí střední Evropy bylo hodnoceno pouze Polsko, které skončilo jedenácté. Studie zjistila, že prosperující IT ekonomika negarantuje dobrou legislativu pro cloud computing.

Studie nazvaná BSA Hodnocení globálního cloud computingu je vůbec první svého druhu. Stanovuje pořadí zemí podle jejich připravenosti podporovat další růst globálně integrovaného režimu cloud computingu. "Studie hodnotí legislativu a regulace hned v sedmi oblastech: zabezpečení dat, kybernetická bezpečnost, kybernetický zločin, duševní vlastnictví, kompatibilita technologií a harmonizace legislativy, volný obchod a IT infrastruktura", vysvětluje Jan Hlaváč.

Nejlepší legislativu s ohledem na cloud computing mělo pět zemí - Japonsko, Austrálie, Německo, Spojené státy a Francie.

"Cloud computing dosahuje svého plného potenciálu teprve tehdy, je-li široce dostupný", říká prezident BSA Robert Holleyman a dodává: "V globální ekonomice byste měli být schopni získat potřebnou technologii ze serverů umístěných kdekoli ve světě. Pro to je ale potřebná legislativa, která umožní hladký přenos dat přes hranice. Momentálně má ale mnoho zemí přespříliš rozdílných pravidel, která brání rozvoji podnikání v digitálních službách, které potřebujeme."

Prosperující IT negarantuje dobrou legislativu pro cloud computing

Nejpřekvapivějším zjištěním studie je to, že některé země, jejichž IT odvětví prosperuje, se zbytečně izolují zákony a regulacemi, jež jsou v konfliktu s legislativou jiných zemí.

"Například Regulace o ochraně dat, kterou navrhuje Evropská unie, by mohla výrazně omezit rozsah a ekonomický význam cloud computingu. Zdravý národní trh pro cloud computing ještě neznamená, že trh dané země je legislativně sladěn s dalšími zeměmi a připraven na bezproblémové přeshraniční toky", říká Robert Holleyman a zároveň varuje: "Země, které se takto izolují, škodí jen samy sobě."

Roste propast mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami

V připravenosti zemí na cloud computing je propast mezi vyspělými ekonomikami a rozvojovým světem. Japonsko, Spojené státy a EU disponují solidním právním a regulačním základem, jenž dokáže podpořit růst cloud computingu. "Rozvíjející se země jako Čína, Indie a Brazílie mají před sebou ještě dlouhou cestu, pokud se chtějí stát součástí globálního cloud computingového trhu", dodává Hlaváč.

Na prvním místě se umístilo Japonsko, protože jeho legislativa nabízí vysokou ochranu soukromých dat, která však zároveň nebrání obchodu: "Země disponuje komplexní ochranou před kybernetickým zločinem a má velice silnou IT infrastrukturu. Japonsko rovněž nejlépe zavádí mezinárodní technologické standardy", vysvětluje Jan Hlaváč.

Pro maximální využití potenciálu cloud computingu navrhuje BSA následujících 7 principů:

  1. pobídky pro soukromý sektor k investicím do širokopásmové infrastruktury a podpora všeobecného přístupu k ní mezi občany
  2. podpora špičkových technologií zabezpečení proti kybernetickému zločinu bez nutnosti používat specifické technologie
  3. podpora volného obchodu odstraněním bariér a preferencí pro určitý produkt nebo pro výrobky určité firmy
  4. silná ochrana a boj proti zneužívání a porušování autorských práv v technologiích cloud computingu
  5. podpora otevřenosti a interoperability mezi poskytovateli služeb cloud computingu
  6. boj s internetovým zločinem za použití smysluplných odstrašujících prostředků
  7. ochrana soukromých dat a zároveň umožnění volného toku dat a obchodu

Článek ze dne 23. února 2012 - čtvrtek

Další články od Business Software Alliance

Globální cloud computing omezuje protichůdná legislativa států