logo

BSA začíná řešit 3500 oznámení o užívání nelegálního SW

BSA obdržela za posledních osm měsíců cca 3500 oznámení a podnětů na podezřelé užívání nelegálního SW ve firmách. Nejčastějším důvodem ohlášení jsou obavy z nekalé konkurence a pomsta zaměstnavateli.

Nejvíce oznámení (63 %) obdržela BSA (Protipirátská organizace) loni a letos od majitelů či jednatelů firem. Nejčastěji tak reagovali na nekalou konkurenci : "Tím jsou myšleny firmy, které užívají nelegální software a tím si snižují provozní náklady," řekl Hlaváč. Zejména ve strojírenství, u architektů, designérů či grafiků mohou firmy nelegálním užíváním snížit provozní náklady až o stovky tisíc korun měsíčně. K tomu Jan Hlaváč dodal : "Poctivým firmám to vadí, protože cenu softwaru musí promítnout do ceny služeb."

Zaměstnanci se za sledované období na oznámení pirátství podíleli 30 %. Motivem podle statistik BSA bývají obavy, že by v případě policejní prohlídky mohli být zaměstnanci za užívání nelegálního softwaru spoluodpovědní či nesouhlas zaměstnance s pirátstvím. Valná většina oznámení je ale motivována pomstou zaměstnavateli. "Markantní to bylo zejména v době vrcholící krize a propouštění koncem loňského roku. Dostávali jsme tehdy až pět takových oznámení týdně," řekl Hlaváč.

"V těchto dnech zahajujeme s firmami podezřelými z porušování autorských práv k softwaru proceduru směřující k nápravě," řekl Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA.

Lidé by za pirátství trestali veřejně prospěšnými pracemi a peněžitými tresty

Respondenti ankety BSA by pirátství nejčastěji potrestali veřejně prospěšnými pracemi (51 %) a peněžitými tresty (38 %). "Trest odnětí svobody označili jako nejméně vhodný. I v praxi tento trest soudy uplatňují jen v případech rozsáhlého porušení autorského práva, například při masovém šíření nelegálního softwaru nebo jeho užívání v podnikání," dodal Hlaváč.

Zaměstnance k ohlášení nejvíce motivuje pomsta

Pomsta zaměstnavateli zůstává pro zaměstnance hlavním motivem pro oznámení pirátství. Vyplývá to z ankety BSA, které se účastnily osoby, jež podaly na firmy oznámení kvůli pirátství prostřednictvím bsa.cz. Tento trend se projevil zejména loni, když na firmy nejvíce udeřila krize.

"Řada zaměstnanců pravděpodobně špatně nesla propuštění a touto cestou dala průchod frustraci a vzteku," řekl Hlaváč. BSA samozřejmě veškerá oznámení vyhodnocuje a právní kroky učiní, teprve když nemá pochyb, že jsou poskytnuté informace relevantní : "Na oznámení typu - ve firmě té a té je nelegální software, udělejte tam razii -  nereagujeme," dodal Hlaváč. Nesouhlas s pirátstvím se na celkovém počtu oznámení podaných on-line podílí 29 %.

V Česku se podle posledního měření užívá 38 procent softwaru nelegálně. Nová míra pirátství bude oznámena 11.5. 2010. Ztráty českého softwarového odvětví v důsledku pirátství činí přibližně 3,3 miliardy korun. Česká republika se tak stále drží mezi 30 zeměmi s nejnižší mírou softwarového pirátství. Průměrná míra pirátství v Evropské unii je 35 %.

Článek ze dne 7. května 2010 - pátek

Další články od Business Software Alliance