logo

Digitální protekcionismus brání rozvoji mezinárodního digitálního obchodu

Mezi typické digitální překážky patří například bariéry v přeshraniční výměně informací, národně orientované certifikace technologií a standardů či zvýhodňování místních IT produktů a služeb ve veřejných zakázkách.

Mezinárodní pravidla obchodování nedrží krok s rychlou inovací produktů a služeb využívajících software, mezi které patří například cloud computing a datové analýzy. Hlavní brzdou rozvoje je digitální protekcionismus. Vyplývá to z nové studie organizace BSA - The Software Alliance. "Ochranářské praktiky navrhuje BSA odstranit za pomoci nadčasových obchodních pravidel, která podpoří digitální obchodování, inovace a vytvoří konkurenční prostor pro rozvoj informačních technologií," říká Jan Hlaváč, tiskový mluvčí BSA.

"Technologie využívající software jsou motorem zásadních inovací v celém hospodářství a ve všech aspektech moderního života. Chceme-li mít z technologického pokroku maximální možný užitek, vlády musí digitální obchodování podporovat a nikoli mu bránit," vysvětluje Victoria Espinelová, prezidentka a ředitelka BSA, a dodává: "Potřebujeme moderní obchodní pravidla, která zabrání novým formám protekcionismu a zajistí volnou přeshraniční výměnu informací."

Software, cloud computing a datové služby se stávají základními nástroji produkce v moderní ekonomice, jejich dopad proto dalece přesahuje IT odvětví. Digitální produkty a služby v důsledku transformují globální obchod. Vývoz všech počítačových služeb, včetně softwaru, vzrostl téměř sedmkrát: z 30 miliard dolarů v roce 2000 na více než 200 miliard dolarů v roce 2011, vyplývá z informací Světové obchodní organizace.

"Máme historickou příležitost navrhnout obchodní pravidla, která vyhovují digitální éře. Probíhají vyjednávání a rozhovory o IT službách a produktech ve všech klíčových regionech," říká Victoria Espinelová. "Dohody, které uznávají transformační dopad na digitální obchod, umožní podnikům všech velikostí inovovat a růst. Spotřebitelům umožní přístup k nejlepším produktům a službám, pomohou s tvorbou nových pracovních míst a zlepší kvalitu života."

Studie BSA nazvaná "Rozvoj digitální ekonomiky: obchodní pravidla pro podporu růstu" uvádí příklady digitálního protekcionismu, které degradují sociální a ekonomické výhody produktů a služeb využívající software. "Mezi typické digitální překážky patří například bariéry v přeshraniční výměně informací, národně orientované certifikace technologií a standardů či zvýhodňování místních IT produktů a služeb ve veřejných zakázkách," vyjmenovává Jan Hlaváč, tiskový mluvčí BSA.

BSA navrhuje třídílný program doporučení, která podpoří rozvoj digitální ekonomiky:

"Každá země, která chce být v informačním věku globálně konkurenceschopná, potřebuje komplexní digitální agendu, která obsahuje nadčasová obchodní pravidla," upozorňuje Victoria Espinelová. "Vlády si musí připustit, že tvorba informačních bariér je v propojeném světě sebepoškozující: žádná národní ekonomika nemůže růst v izolaci rychleji než v prostředí s pevnými obchodními vztahy."

Další články k tématům - analýza - certifikace - cloud - infrastruktura - inovace - pravidla - software - Jan Hlaváč

Článek ze dne 3. února 2014 - pondělí

Další články od Business Software Alliance

Digitální protekcionismus brání rozvoji mezinárodního digitálního obchodu