logo Business Software Alliance

České soudy přitvrdily proti softwarovým pirátům

Obvinění či podezřelí ze softwarového pirátství ve firemním sektoru se snaží stále častěji o mimosoudní řešení – tak končí 70 procent případů evidovaných BSA v České republice. Nejcitelnějšími tresty jsou zejména peněžité tresty a povinnost náhrady škody, přičemž jejich neuhrazení může vést až k trestu odnětí svobody.

BSA v nadcházející kampani upozorní tisíce tuzemských firem na rizika související s užíváním nelegálního softwaru v menších a středních firmách.

České soudy během posledních let vynášejí přísnější rozsudky než v minulosti. Zatímco v devadesátých letech byly tresty velmi mírné či se k soudu ani nedostaly, nyní soudy nahlížejí na trestnou činnost spojenou s porušováním autorského práva mnohem přísněji. "Z naší analýzy vyplývá, že kromě peněžitých trestů a vysokých náhrad škody poškozeným výrobcům softwaru jsou pravidlem i podmíněná odnětí svobody s rozsahem od několika měsíců až do dvou let. Hrozí ale i nepodmíněné tresty odnětí svobody," řekl Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA (Business Software Alliance).

Za nelegální distribuci softwaru poslal v dubnu děčínský soud do vězení na osm měsíců nepodmíněně majitele firmy, která se zabývá prodejem výpočetní techniky. Dvaačtyřicetiletý podnikatel je rovněž povinen nahradit škodu vzniklou společnosti Microsoft, a to ve výši 62 tisíc korun. "Během vyšetřování se prokázalo, že společnost prodala minimálně v devíti případech osobní počítač s neoprávněně nainstalovaným operačním systémem MS Windows. Zaměstnanci společnosti vypověděli, že nelegální software nainstalovali do počítačů na základě pokynu majitele společnosti," dodal tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA Jan Hlaváč.

Obvinění preferují mimosoudní vyrovnání

Přísnější postoj soudů se odráží i ve snaze obviněných a podezřelých osob se dohodnout s poškozenými výrobci softwaru. Zástupci firem, kde došlo k porušení autorského práva k počítačovým programům, proto téměř vždy usilují o mimosoudní řešení situace. "Před soudem skončí zhruba třetina případů, ve zbylých případech dochází dle okolností k řešení mimosoudní cestou různými formami. I v rámci již započatých trestních případů se část obviněných či obžalovaných dohodne na odškodnění mimosoudní cestou. Konečné slovo má ale pokaždé státní zástupce, který nemusí na takovouto dohodu přistoupit," upřesnil Jan Hlaváč.

Nejcitelnějším trestem za softwarové pirátství jsou zejména finanční postihy – peněžité tresty a především odškodnění výrobců softwaru. "Zatímco v devadesátých letech byla odškodnění – mimosoudní i stanovená soudem – relativně nízká, nyní se podle našich statistik v průměru pohybují ve výši 200 tisíc korun," řekl Jan Hlaváč. Během několika let mohou dosáhnout i evropského průměru 371 tisíc korun.

Částky peněžních kompenzací výrobcům softwaru se navíc rok od roku zvyšují – v průměru meziroční nárůst představuje 25 procent. Autorský zákon totiž umožňuje poškozeným softwarovým firmám požadovat až dvojnásobek hodnoty nelegálně užívaného softwaru. Podle statistik BSA zaplatila nejvíce v Česku za pirátský software jednotlivá firma 420 tisíc korun.

K odškodnění je nutné navíc přičíst náklady na zdlouhavé právní řízení a také získání legálních licencí softwaru. Pirátské firmy tak mnohdy zaplatí více než trojnásobek ceny softwaru pořízeného legální cestou. Vyšetřování a soudní řízení kromě toho často trvají mnoho měsíců i let. "Obviněný musí čelit dlouhodobému stresu a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, což značně zasahuje do jeho každodenního pracovního režimu. V důsledku je rovněž ohroženo dobré jméno firmy a její obchodní příležitosti," řekl Jan Hlaváč.

Varovat před neblahými důsledky užívání nelegálního softwaru bude BSA i v nadcházející kampani. "Několik tisíc firem z řad malých a středních podniků od nás obdrží dopis, v němž je budeme varovat před všemi riziky a hlavně jim poradíme, jak se nelegálního softwaru trvale zbavit," shrnul Jan Hlaváč. Podle analýz BSA se nejvíce nelegálního softwaru nachází ve firmách do sta zaměstnanců, paradoxně zejména v kreativních oborech - grafická a návrhářská studia, kanceláře architektů a podobně.

Třicet devět procent softwaru instalovaného v roce 2006 na tuzemských počítačích je pořízeno nelegální cestou. Pro české softwarové odvětví 39procentní míra softwarového pirátství představuje ztráty ve výši 2,5 miliardy korun* (147 mil. USD). V Evropské unii se míra softwarového pirátství drží již druhým rokem na 36 procentech, přičemž ztráty se vyšplhaly na více než 251,6 miliardy korun (11 mld. USD). Celosvětová míra softwarového pirátství činí 35 procent.

Česká republika se podle květnové studie analytické společnosti IDC zařadila mezi 20 zemí s nejnižší mírou softwarového pirátství. Za snížením tuzemské míry pirátství o jeden procentní bod podle analytiků IDC stojí lepší legislativa, dobře prováděná osvěta a cílené zátahy policie ve firmách, které se dopouštěly softwarového pirátství.

PŘÍPADY Z EVIDENCE BSA

Během letošního roku padlo několik velmi přísných rozsudků za porušování autorského práva k softwaru a další obvinění přistoupili na mimosoudní vyrovnání.

duben 2007 – Policie provedla prohlídku nebytových prostor
Policie ČR provedla prohlídku nebytových prostor v menší společnosti zabývající se projekčními službami. Stalo se tak na základě podezření, že společnost užívá neoprávněně software společností Microsoft a Autodesk. Tento případ iniciovala BSA. Kriminalisté zkontrolovali čtyři počítače užívané předmětnou společností, na kterých byl nainstalován nelegální software společností Microsoft a Autodesk v hodnotě 1,3 milionu korun. Majitelům společnosti bylo sděleno obvinění pro porušování autorských práv.

březen 2007 – Firma uzavřela dohodu o náhradě škody
Dohodu o náhradě škody uzavřela společnost ze severní Moravy, která užívala nelegální software. Účetní firma užívala neoprávněně software společnosti Microsoft na 15 počítačích. Obvinění bylo sděleno jednatelkám společnosti, které kontaktovaly BSA ohledně jednání o možné mimosoudní dohodě. Na základě uzavřené dohody společnost uhradila 170 tisíc korun jako náhradu škody, přičemž už řádně získala legální software v hodnotě 105 tisíc korun. Kromě toho na základě žádosti příslušného soudu firma zaplatí 10 tisíc korun jako pokutu a dalších 10 tisíc korun poskytne na veřejně prospěšné účely.

březen 2007 – Odnětí svobody a úhrada 250 tisíc korun
Okresní soud v Mostě vynesl trestní příkaz proti 19letému muži, který neoprávněně užíval software společností Microsoft, Adobe a Symantec. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na tři měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu na jeden rok. Obžalovaný je rovněž povinen nahradit vzniklou škodu ve výši 250 tisíc korun. Soud též uložil trest propadnutí věci, a to osobního počítače obžalovaného včetně příslušenství.

březen 2007 – Peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun a odnětí svobody
Obvodní soud pro Prahu 3 vynesl rozsudek nad 28letým distributorem nelegálních kopií softwaru, kterého odsoudil k dvěma letům odnětí svobody se čtyřletým odkladem výkonu trestu. Obžalovaný rovněž musí uhradit peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun. Pokud peněžitý trest neuhradí, stráví osm měsíců ve vězení. Soud také uložil trest propadnutí 1600 kusů CD.

březen 2007 – Odnětí svobody za distribuci nelegálního softwaru
Okresní soud v Ústí nad Labem vynesl rozsudek, kterým odsoudil 44letého distributora nelegálních kopií softwaru k trestu odnětí svobody na šest měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na 15 měsíců. Obžalovaný je také povinen nahradit vzniklou škodu ve výši 12 tisíc korun. Soud dále uložil trest propadnutí počítače s příslušenstvím.

Článek Business Software Alliance ze dne čtvrtek 31. května 2007

Další články od Business Software Alliance

Digitální protekcionismus brání rozvoji mezinárodního digitálního obchodu

Globální cloud computing omezuje protichůdná legislativa států

V Praze a na Ústecku se řeší nejvíc případů softwarového pirátství

Česko ztrácí konkurenceschopnost v oblastech IT

Téměř polovina Čechů si pořizuje software nelegálním způsobem

Pozor na klamavou fakturou s nabídkou Office 2011

Finanční postih a ztráta bezúhonnosti odrazují od softwarového pirátství

V Česku je instalováno 36 procent softwaru nelegálně

BSA podezírá 12 tisíc českých firem z možného užívání nelegálního softwaru

Za nelegální software v roce 2011 firmy zaplatí 260 tisíc korun

Před Vánocemi roste zájem o nákup legálního SW

BSA řeší 1600 nových případů pirátství

Snižování míry softwarového pirátství má pozitivní dopady na ekonomiku státu

Průměrná výše odškodného za softwarové pirátství je 240 tisíc korun

Vyjádření BSA k mylné interpretaci softwarového pirátství jaka daňového úniku

Softwarové pirátství jako daňový únik

SW pirátství v ČR je na ústupu

BSA začíná řešit 3500 oznámení o užívání nelegálního SW

Bilance softwarového pirátství

Čtvrtina pirátských stránek obsahuje škodlivý software

McAfee je členem protipirátské organizace BSA

20 tisíc firem dostane obsílku kvůli softwarovému pirátství

Česko obsadilo 26. příčku v celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví

Tuzemské firmy jsou v ohrožení kvůli nelegálním písmům

Protipirátská organizace BSA posílila o tři nové členy

Na pirátském softwaru vydělává stále více mafie

Pirátského softwaru v Česku ubylo Češi užívají 38 procent softwaru nelegálně

BSA zavřela 18 tisíc pirátských aukcí

Za softwarové pirátství firmy průměrně zaplatí odškodné ve výši 240 tisíc korun

Bilance v oblasti softwarového pirátství za rok 2008

V jakých firmách je nejvíce pirátského softwaru

Dvanáct softwarových firem se přidalo do boje s pirátstvím

17 tisíc firem dostalo upozornění kvůli softwarovému pirátství

Česko je na 29. místě v celosvětovém Indexu konkurenčního prostředí IT odvětví

BSA opět osloví 15 tisíc firem kvůli softwarovému pirátství

Mnoho firem užívá v počítačích písmo nelegálně

Pirátského softwaru v Česku neubývá, 39 procent se stále užívá nelegálně

Postihy softwarových pirátů letos přitvrdí

Snížení míry softwarového pirátství přinese Česku miliardy korun

Manažeři svádějí pirátství nejčastěji na kolegy

BSA rozhodila sítě mezi softwarové piráty

BSA provedla největší mezinárodní zásah proti softwarovému pirátství

USA a Japonsko mají v oblasti informačních technologií nejvíce konkurenční prostředí, zjistila agentura Economist Intelligence Unit

České soudy přitvrdily proti softwarovým pirátům

České firmy za užívání nelegálního softwaru zaplatí průměrně 200 tisíc korun